bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.06.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: WYNIKI

Postępowania do 130 000 PLN


Regulamin udzielenia zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego


Znak sprawy: BZP.38.383-22.24


Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 14.06.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 13.06.2024r.

Formularz oferty z po zmianach z dnia 13.06.2024r.

Wyjaśnienia Formularza z dnia 13.06.2024r.

Zestawienie ofert


Znak sprawy: BZP.38.383-19.24


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów kardiologicznych dla Potrzeby Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 04.06.2024 r. godz. 10:30


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-18.24


Wykonanie przeglądu serwisowego dwóch sprężarek Boge SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS 300 połączonych z wymianą filtrów sieciowych.


Termin składania ofert: 04.06.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 31.05.2024r.

Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 31.05.2024r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-17.24

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365.


Termin składania ofert: 31.05.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-15.24

Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej. (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z „USTAWĄ z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne” (Dz.U. 2023 poz. 34)).


Termin składania ofert: 17.05.2024 r. godz. 11:30


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wyjaśnienia Formularza Oferty z dnia 14.05.2024r.

Wzór umowy po zminach z dnia 14.05.2024r.

Zestawienie ofert

Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-14.24

Zakup szafy endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopowej.


Termin składania ofert: 17.05.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.24

Przebudowa sanitariatów na sale chorych w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.


Termin składania ofert: 10.05.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Wzór umowy

Zal. nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-12.24

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.


Termin składania ofert: 10.05.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wykaz prac

Wzór druków

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-11.24

Świadczenie usługi transportu sanitarnego.

Termin składania ofert: 26.04.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Opis przedmiotu zamowienia zał. nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy edycja

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 23.04.2024r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 23.04.2024r

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-10.24

Wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-9.24

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-5.24

Rozbudowa posiadanej licencji Axence nVision z 400 na 550 stanowisk z zachowaniem wsparcia dla całości do 2027r.


Termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 16.04.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy (zał, nr 1)

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 10.04.2024r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 10.04.2024r.

Wzór umowy po zminach z dnia 10.04.2024r.

Zestawienie ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-6.24

Wykonanie nowych miejsc postojowych oraz naprawa uskoków drogi dojazdowej.

Termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

Przedmiar robót (załącznik nr 2)

Mapka poglądowa (załącznik nr 2a)

Wzór umowy (załącznik nr 3)

Wykaz prac (załącznik nr 4)

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-34.23

Dostawa i montaż stolarki meblowej dla wyposażenia Bloku Operacyjnego.

Termin składania ofert: 21.12.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia  z dnia 18.12.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 18.12.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-33.23

Przeglądy i konserwacje urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Termin składania ofert: 11.12.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-32.23

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku przy ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 08.12.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-30.23

Dostawa wózków do przewożenia chorych dla potrzeb Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 08.12.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 05.12.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 05.12.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-29.23

Dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych dla urządzeń zabudowanych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 27.11.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 24.11.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 24.11.2023r.

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 24.11.2023r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.11.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-28.23

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-24.23

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia Formularza oferty z dnia 31.10.2023r.

Formularz oferty z dnia 31.10.2023r.

Wzór umowy z dnia 31.10.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-23.23

Usługa całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sezonie zimowym 2023-2024

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-22.23

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 05.10.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia z dnia 02.10.2023r.

Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 02.10.2023r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 02.10.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-21.23

Dzierżawa urządzenia do terapii Tlenkiem Azotu.

Termin składania ofert: 22.09.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-20.23

Wykonanie minimum raz w roku testów specjalistycznych, aparatów Rtg i monitorów diagnostycznych/urządzeń pomocniczych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 21.08.2023 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 23.08.2023r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 17.08.2023r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 17.08.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 17.08.2023r.

Zestawienie ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-19.23

1) Dostawy końcówek do noża harmonicznego
2) Użyczenie dwóch generatorów, kompatybilnych z końcówkami wraz z przetwornikami pizoelektrycznymi zaopatrzonymi w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500.

Termin składania ofert: 07.08.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-18.23

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.


Termin składania ofert: 03.08.2023 r. godz. 10:00


Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-14.23

Świadczenie usługi transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSS przy AL. Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu- Zdroju do WSR przy ul. Kościuszki 14 w Jastrzębiu- Zdroju.

Termin składania ofert: 16.06.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.23

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych

Termin składania ofert: 02.06.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 3

Wzory druków

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-12.23

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365.


Termin składania ofert: 18.05.2023 r. godz. 10:30

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-11.23

Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu.


Termin składania ofert: 18.05.2023 r. godz. 10:00  

Termin składania ofert: 23.05.2023r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyjaśnienie formularza oferty z dnia 17.05.2023r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 17.05.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-8.23

Sukcesywne dostawy koszy na odpady dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.


Termin składania ofert: 12.05.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-9.23

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 27.04.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia Formularza oferty z dnia 25.04.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.04.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie zestawienia ofert z dnia 27.04.2023r.

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystneijszej oferty z dnia 08.05.2023r.


Znak sprawy: BZP.38.383-7.23

Dostawa uchwytów ściennych do monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów dla zadania inwestycyjnego na „Uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

Termin składania ofert: 21.04.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia  Formularza oferty z dnia 19.04.2023r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 19.04.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-6.23

Transport zwłok pacjentów zmarłych w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju tj. komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21, do chłodni zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II 7.

Termin składania ofert: 17.03.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-5.23

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 16.03.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-4.23

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Termin składania ofert: 08.02.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-2.23

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej - powtórzenie

Termin składania ofert: 27.01.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-1.23

Dostawy rękawic medycznych - powtórzenie

Termin składania ofert: 24.01.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia Formularza Oferty z dnia 20.01.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-61.22

Dostawa i montaż stolarki meblowej dla Wyposażenia Sali zabiegowej Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego.

Termin składania ofert: 15.12.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-59.22

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Termin składania ofert: 05.12.2022 r. godz. 10:00   07.12.2022 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy i zał. nr 3 (opis przedmiotu zamówienia)

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 02.12.2022r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 02.12.2022r.

Formularz oferty po zminach z dnia 02.12.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-58.22

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 28.11.2022r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.11.2022r

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-57.22

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-53.22

Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego i ochrony danych medycznych zgodnie z wymaganiami Zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ

Termin składania ofert: 22.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-54.22

Konserwacja dźwigów w WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 16.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-51.22

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji - Pracowni Fizjoterapii.

Termin składania ofert:  10.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 07.11.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 07.11.2022r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.11.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborzej najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-50.22

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej-powtórzenie.

Termin składania ofert: 26.10.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-49.22

Ostrzenie, naprawa, regeneracja trepanów będących na wyposażeniu Szpitala..

Termin składania ofert: 25.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.10.2022r.

Wzór umowy po zmianie z dnia 24.10.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-52.22

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023”- powtórzenie.

Termin składania ofert: 24.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i Szczegółowy ops przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-47.22

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023.

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-44.22

Świadczenie usługi fizyka medycznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załączniki nr: 1, 2, 3, 4 do Formularza oferty

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-48.22

Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę PN ISO/IEC 27001 (SZBI) i Ciągłości Działania (BCM/BCP) zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 22301 Operatora Usługi Kluczowej

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza ofert z dnia 11.10.2022r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 11.10.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-46.22

Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji tj. dla kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.

Termin skladania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:15 18.10.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Wzór umowy

Zał nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 11.10.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Formularza oferty z dnia 11.10.2022r.

Zał nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 11.10.2022r.

po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Zmiana treści Formularza oferty z dnia 13.10.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Zał nr 1 - Wzór umowy po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Oferty należy złożyć na Formularzu po zmianach.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.22

Wykonanie przeglądów, wymiany filtrów i konserwacji urządzeń chłodniczych: agregatów wody lodowej, pomp ciepła, central wentylacyjnych, klimatyzatorów wraz z raportowaniem do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Termin składania ofert: 23.09.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy + Opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo - cenowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-34.22

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh

Termin składania ofert: 15.09.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy + Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-29.22

Dostawa, zainstalowanie oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem - powtórzenie.

Termin składania ofert: 15.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-25.22

Remont Sali zabiegowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego oraz pokoju socjalnego i sekretariatu Oddziału Neonatologii.

Termin składania ofert: 14.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Przedmiar robót

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz wykonanych prac celem spełnienia warunku udziału

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-27.22

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla potrzeb Oddziału Okulistycznego.

Termin składania ofert: 08.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-26.22

dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. – powtórzenie.

Termin składania ofert: 07.07.2022 godz.10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-23.22

Dostawa, zainstalowanie oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: 30.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-22.22

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365.

Termin składania ofert: 30.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-21.22

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 23.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-19.22

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Termin składania ofert: 21.06.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-20.22

Dostawy ryb mrożonych i warzyw mrożonych - powtórzenie

Termin składania ofert: 15.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-18.22

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 02.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 31.05.2022r.

Formularz ac ze zmianą w pakiecie nr 2

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pak. nr 1 po zmianach z dnia 09.06.2022r.


Znak sprawy: BZP.38.383-17.22

Dostawa fartuchów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.

Termin składania ofert: 01.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-16.22

Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych dla potrzeb doposażenia Oddziału Neurochirurgii.

Termin składania ofert: 26.05.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.22

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu- powtórzenie.

Termin składania ofert: 16.05.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-11.22

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 07.04.2022r. dodz. 10:00 08.04.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 05.04.2022r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 05.04.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-10.22

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 01.04.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy + zał. 3 + zał. 4

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-8.22

Dostawy materiałów oświetleniowych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 11.03.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-6.22

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 24.02.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-5.22

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 10.02.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-48.21

Dostawa pościeli i ręczników dla oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 27.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-2.22

Dostawa, instalacja centrali kardiologicznej do monitorowania przyłóżkowych parametrów życiowych pacjentów dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 27.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Zał nr 2 - Wzór umowy

po zmianach z dnia 24.01.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Formularza oferty z dnia 24.01.2022r.

Zał.nr 2 - Wzór umowy po zmianach z dnia 24.01.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-1.22

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 25.01.2022.r godz. 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Wzór umowy

Zał nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zmiana treści Formularza oferty z dnia 18.01.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zał nr 1 - Wzór umowy po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zał nr 2 - SOPZ po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-47.21

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Termin składania ofert: 05.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy (zał nr 1), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy (zał nr 2)

Zmiana wzoru umowy z dnia 03.01.2022r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 03.01.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-45.21

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSzS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku przy ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 29.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.21

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 19.11.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach

Istotne postanowienia umowy po zmianach

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-43.21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek.

Termin składania ofert: 19.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-42.21

Dostawy rękawic medycznych, długich do procedur wysokiego ryzyka oraz foliowych – powtórzenie.

Termin składania ofert: 18.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedi na zapytania z dnia 16.11.2021r.

Formularz ac po zmianach z dnia 16.11.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-39.21

Dostawa i zabudowa drzwi zewnętrznych automatycznych dla Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 22.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy, Opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uniważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-40.21

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej – powtórzenie.

Termin składania ofert: 21.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-38.21

Wykonanie nowego łącza internetowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 19.10.2021r. godz. 10:00  21.10.2021r. godz. 12:00

Zamawiający informuje, ze ustala terminy wizji lokalnej na dni:

- 15.10.2021r. godz. 10:00

- 18.10.2021r. godz. 10:00.

Szczegóły wizji w Wyjaśnieniach treści formularza oferty z dnia 14.10.2021r.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - SOPZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Rys. nr 1

Załącznik nr 5 - Rys. nr 2

Załącznik nr 6 - Rys. nr 3

po zmianach z dnia 14.10.2021r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty po zmianach z dnia 14.10.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.10.2021r.

po zmianach z dnia 19.10.2021r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 19.10.2021r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-35.21

Dostawa wózków do transportu zwłok

Termin składania ofert: 15.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-37.21

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022.

Termin składania ofert: 14.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy, ops przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-36.21

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”

Termin składania ofert: 11.10.2021r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Unieważnienie postepowania

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-32.21

a) Dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych,
b) Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz agregatów wody lodowej.

Termin składania ofert: 23.09.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy dot. dostawy

Wzór umowy dot. usługi

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.09.2021r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 21.09.21r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-31.21

Dzierżawa łącza światłowodowego między budynkami WSS2 przy Al. Jana Pawła II 7 i Ignacego Krasickiego 21 wraz z modernizacją telefonii stacjonarnej w budynku przy ul Ignacego Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 23.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-26.21

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 16.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.09.2021r,

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.09.2021r,

Wzór umowy po zmianach z dnia 14.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-30.21

Wykonywanie prac remontowych w obiektach Szpitala.

Termin składania ofert: 03.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy - załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-22.21

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022.

Termin składania ofert: 12.08.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty + zał. nr 3

Wzór umowy + zał. nr 2 i 4

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-25.21

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego,
2) użyczenie dwóch generatorów, kompatybilnych z końcówkami wraz z przetwornikami pizoelektrycznymi zaopatrzonymi w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500.

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-24.21

Wymiana zarwanego/uszkodzonego niedrożnego odcinka kanalizacji sanitarnej dn 250mm w patio WSS Nr 2.

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Przedmiar robót

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborz najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-19.21

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert:: 19.07.2021r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-20.21

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia

Termin składania ofert: 02.07.2021r. godzina 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-18.21

Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej

Termin składania ofert: 24.06.2021r. godz.10:00

Formularz oferty + załączniki edytowalne

Wzory umów

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-17.21

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 21.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-15.21

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych

Termin składnia ofert: 18.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wykaz wykonanych zamówień

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-16.21

Dstawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 17.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.06.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-14.21

Dostawy baterii i akumulatorów - powtórzenie

Termin składania ofert: 20.05.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Znak sprawy: BZP.38.383-12.21

Opracowanie dokumentacji projektowej rozproszonego systemu telekonsultacyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego wykonaniem.

Termin składania ofert: 14.05.2021 godzina 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Zmiana treści formularza oferty

Wzór umowy po zmiananch z dnia 11.05.2021r,

po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wyjaśnienia treści formukarza oferty

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - powtórzenie

Termin składania ofert: 14.05.2021r. godz. 11:00 17.05.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Załączniki edytowalne nr 3

po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza oferty z dnia 11.05.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 11.05.2021r.

po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza oferty z dnia 12.05.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

______________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-10.21

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 30.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-8.21

Wykonywanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert: 29.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-7.21

Dostawa wózków transportowych i transportowo - kąpielowych

Termin składania ofert: 22.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-9.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 23.04.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Załączniki edytowalne nr 3 i 4

Zestawienie ofert

Uniważnienie postępowania


Znak sprawy: BZP.38.383-5.21

Dostawy pieczywa oraz ryb mrożonych i warzyw mrożonych.

Termin składania ofert: 16.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-6.21

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym tj. komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21, do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 08.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki

Druk z otwarcia ofert


Znak sprawy: BZP.38.383-3.21

Wykonywanie odczytów dawek indywidualnych i środowiskowych oraz przesyłanie raportów.

Termin składania ofert: 31.03.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-47.20

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego - powtórzenie

Termin składania ofert: 12.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wyjaśnienia treści Formularza oferty oraz zmiana treści Formularza oferty z dnia 08.01.2021r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.01.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


Znak sprawy: BZP.38.383-46.20

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-44.20

Usługa transport żywności na trasie: budynek kuchni WSzS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku przy ul. Krasickiego 21

Termin składania ofert: 08.12.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-42.20

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek.

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo - cenowy

Zestawienie ofert

Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.20

Ostrzenie, naprawa, regeneracja trepanów będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 17.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-39.20

Wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Termin składania ofert: 16.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 13.11.2020r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-30.20

Zakup szaf termicznych

Termin składania ofert: 10.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-37.20

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021.

Termin składania ofert: 20.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-35.20

Usługa w zakresie telefonii komórkowej

Termin składania ofert: 01.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 3) - wersja edytowalna

Wzór umowy - (zał. nr 1) i Opis przedmiotu zamówienia - (zał. nr 2)

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-36.20

Wymiana odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 30.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Wzór umowy - załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-33.20

Dostawy zestawów do podaży żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą 8 pomp

Termin składania ofert: 29.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Odpowiedż na zapytania z dnia 25.09.2020r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 25.09.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.09.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-32.20

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej - powtórzenie.

Termin składania ofert: 22.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-25.20

"Dostawa i montaż mebli medycznych dla dwóch dyżurek pielęgniarskich zlokalizowanych na I i II piętrze bloku łóżkowego w ramach projektu pn. Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej SARS-COV 2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert: 20.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-28.20

Dostawa naczyń jednorazowych do maceratora w ramach realizacji projektu pn. „Działania w WSS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem” dofinansowanego z RPO WSL2014-2020 w działaniu 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 17.08.2020r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2020r.

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-26.20

Dostawa wózków do przewozu żywności

Termin składania ofert: 12.08.2020 godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.20

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - powtórzenie.

Termin składania ofert: 11.08.2020r. godz. 10:00 12.08.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 07.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 07.08.2020r. (pak 7)

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 10.08.2020r. (pak 9)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.20

Opracowanie i wydanie polsko-czeskiej książki w ramach realizacji projektu pn. " Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert 13.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.20

Dostawy implantów neurochirurgicznych i stabilizatorów dla Oddziału Neurochirurgii - powtórzenie

Termin składania ofert: 28.07.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - zał. nr 2

Formularz asortymentowo - cenowy - zał. nr 1

Unieważnienie


BZP.38.383-15.20

Dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych odczynników

Termin składania ofert: 22.07.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.20

Zakup zestawów komputerowych w ramach zadania pn.: "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert:  25.06.2020 r. godzina: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2

Wzór umowy Załącznik nr 3

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-21.20

Dostawa środków dezynfekcyjnych w ramach zadania pn. "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SAR-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem.

Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 09:00

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.06.2020r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD - powtórzenie

Termin składania ofert: 19.06.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwaecia ofert

Wyniki


BZP.38.383-17.20

Wykonanie minimum raz w roku testów specjalistycznych, aparatów Rtg i monitorów diagnostycznych/urządzeń pomocniczych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 05.06.2020r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-16.20

Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu.

Termin składania ofert: 20.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.05.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.20

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 19.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD

Termin składania ofert 12.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 06.05.2020r.

Unieważnienie


BZP.38.383-11.20

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego

Termin składania ofert: 25.03.2020r. godz. 10::00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.20

Dostawy materiałów i wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.03.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 10.03.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.20

Remont pomieszczeń na IV piętrze, bloku łóżkowego Szpitala.

Termin skłóadania ofert: 11.03.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zakres prac - załącznik nr 1

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Wykaz prac na potwierdzenie - załącznik nr 4

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-4.20

Dostawa wyposażenia meblowegow ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godzina 09:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.20

Dostawa wyposażenia w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu dla osób niesamodzoelnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 28.01.2020 r.

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020 wersja edytowalna

Wyjaśnienia z dnia 29.01.2020 r,

formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmiananch z dnia 29.01.2020 r.

Zestawienie ofert

Wyniki

unieważnienie pakiet 7


BZP.38.383-5.20

Dostawy materiałów oświetleniowych

Termin składania ofert: 23.01.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 21.01.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki

Wyniki po zmianach z dnia 14.02.2020r.


BZP.38.383-51.19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7" oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami (nr 2 i 3)

Wzór umowy (Załącznik nr 1)

Warunki przyłącza gazu

Projekty budowlane

po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Wyjaśnienia

Wzór umowy po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-57.19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego-powtórzenie.

Termin składania ofert: 20.12.2019 r godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami

Unieważnienie


BZP.38.383-56.19

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 16.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy -wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.12.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianami w pak 3 i pak. 9 - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.19

Dostawy pojemników jednorazowego użycia

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-54.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 05.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.12.2019r,

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.19

Dostawy narzędzi do koagulacji i cięcia tkanek współpracujących z generatorem Valleylab ForceTRiad.

Termin składania ofert:14.11.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz ac - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.19

Konserwacja dźwigów w WSzS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 -    w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji  i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Termin składania ofert: 25.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-45.19

Adaptacja pomieszczeń do świadczenia krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi 60+ w ramach projektu: "Drugi Dom - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzieolnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 22.10.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Załącznik nr 3 i 4 do Formularza oferty

Załącznik nr 5 do Formularza oferty

po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści Formularza oferty z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 5-Rzut stanu istniejącego w dodatkowym formacie pdf.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-46.19

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2019/2020.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-44.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych, tkanek, kości itp.).

Termin składania ofert: 09.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-41.19

Dostawa wózków do transportu zwłok.

Termin składania ofert: 16.09.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Dostawy igieł iniekcyjnych - powtórzenie

Termin składania ofert: 30.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.08.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08,2019r.

Zmiana z dnia 29.08.2019r.

Formularz ac po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Formularz oferty po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-38.19

Dostawa koszy na śmieci w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 09:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-37.19

Dostawa sprzętu AGD w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.19

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 14.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.08.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 09.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.09.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 12.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 12.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-35.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego    z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500 - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.19

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh

Termin składania ofert: 01.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-33.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55.

Termin składania ofert: 24.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 22.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-31.19

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

Termin składania ofert: 17.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Karta informacyjna

Zmiana Formularza oferty

Formularz oferty po zmianie z dnia 09.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-32.19

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz zestawów do żywienia dożołądkowego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 10.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-30.19

Dostawa fotela stomatologicznego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpiatlu Specjalistycznym nr 2 w Jastrtzębiu - Zdroju

Termin skłądania ofert: 26.06.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-28.19

Dostawa i montaż rolet okiennych

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - Wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-29.19

Dostawy rękawic medycznych-powtórzenie

Termin składania ofert: 18.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-26.19

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 10.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-24.19

Dostawa butli tlenowych z reduktorami wraz z wózkami do ich przewożenia.

Termin składania ofert: 28.05.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.19

Zakup bielizny pościelowej (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, ręczniki, prześcieradła operacyjne).

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz.10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 2) - wersja edytowalna

Wzór umowy (zał. nr 1)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania.

Termin składania ofert: 19.04.2019 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentoqo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-21.19

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 17.04.2019r godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-18.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok osób zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 01.04.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 26.03.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-11.19

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 06.03.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.19

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitala

Termin składania ofert: 28.02.2019r. godz. 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.02.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 26.02.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-8.19

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 07.02.2019r, godz, 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-5.19

Dostawy wyrobów medycznych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.02.2019r. godz. 10:00   08.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 04.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.19

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego F-SECURE BUSINESS - 360 sztuk.

Termin składania ofert: 05.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.38.383-4.19

Dostawa pojemników na odpady medyczne o kodach 18 01 03 i 18 01 04

Termin składania ofert: 29.01.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP.38.383-2.19

Dostawa bezpiecznych igieł i venflonów w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz.: 10:00  07.02.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do Formularz oferty

Po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Wyjaśnienia po zmianach z dnia 30.02.2019 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Załączniki edytowalne po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-62.18

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 17.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.12.2018r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 14.12.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-60.18

Dostawa materacy przeciwodleżynowych.

Termin składania ofert: 14.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-58.18

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 07.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-57.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz materiałów szewnych - powtórka.

Termin składania ofert: 26.11.2018r. godz. 10:00  28.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.18

Dostawa sprzętu technicznego w ramach projektu: " Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz: 10:00 19.11.2018 r. godz: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczne) - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Po zmianach z dnia 13.11.2018 r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 13.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach

Po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Zmiana formularza oferty z dnia 14.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (paramerty-techniczne) po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-53.18

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00  20.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.11.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-52.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - powtórka.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.10.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach w pak. nr 1 z dnia 25.10.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-51.18

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 29.10.2018r godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.18

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposazeniu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 18.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-45.18

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2018/2019

Termin składania ofert: 17.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.18

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 16.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-48.18

Dostawy wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 08.10.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-42.18

Remont toalet na XI piętrze bloku łóżkowego

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 11:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do Formularza oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Załącznik nr 1,2,5,6 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-43.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 14.09.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-39.18

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej - powtórka.

Termin skladania ofert: 30.08.2018r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianą w pak 2 z dnia 28.08.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Unieważnienie


BZP.38.383-38.18

Dostawa pomp infuzyjnych.

Termin składania ofert: 02.08.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 01.08.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 01.08.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-37.18

Dostawa wraz z obsługą serwisową kserokopiarki oraz obsługa serwisowa kserokopiarek będących już na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 27.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Modyfikacja Formularza oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.07.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.18

Dostawa usługi Office 365 Business i Business Premium.

Termin składania ofert: 20.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.18

Zakup urzadzeń do pokoju triage dla potrzeb Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 29.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy. Opis techniczny zamówienia (parametry techniczne - graniczne) - Zalącznik nr 2 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2018r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-31.18

Dostawy obłozeń i podobnych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 14.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-30.18

Dostawa wraz z montażem drzwi automatycznych do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 15.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-26.18

Dostawa wraz z wymianą filtrów absolutnych.

Termin skladania ofert: 11.06.2018r. godz. 10:00 12.06.2018r. godz. 10:00 14.06.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 08.06.18r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 08.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.06.18r. w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.18

Świadczenie uslugi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej.

Termin skladania ofert: 30.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-25.18

Dostawy pieczywa dla Działu Żywienia - powtórka

Termin składania ofert: 28.05.2018r. godz.:10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel (Zalącznik nr 2 do Formularza oferty)

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-22.18

Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka

Termin składania ofert:21.05.2018r. godz. 10:00 29.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 16.05.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.05.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.05.2018r

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.05.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.18

Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji

Termin składania ofert: 27.04.2018r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 30.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana terminu składania ofert

Formularz oferty po zmianie z dnia 26.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.04.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.18

Wykonanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert::26.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 24.04.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.04.2018r.

Formularz oferty po zmianie dnia 25.04.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-17.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego - powtórka

Termin składania ofert: 03.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.18

Wykonanie usługi odczytów dawek indywidualnych, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych - oraz przesyłanie wyników w formie raportów, w okresie pomiarowym trzymiesięcznym.

Termin składania ofert: 23.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 22.03.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-14.18

Dostawa opraw oświetleniowych, ledowych, natynkowych.

Termin składania ofert: 22.03.2018. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-12.18

Dostawy podstawowych i specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 19.03.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-11.18

Dostawy materiałów dla Centralnej Sterylizatorni - powtórka

Termin składania ofert: 12.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.18

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Nefrologiczno- Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert: 08.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-8.18

Dostawy jaj

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.18

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-5.18

Dostawa ławek do poczekalni.

Termin składania ofert: 19.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-6.18

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych - powtórka.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.18

Dostawa systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 02.02.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-2.18

Dostawy komputerów po-leasingowych

Termin składania ofert: 30.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-1.18

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 18.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.01.2018r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


.Opublikował: Elwira Horak
Publikacja dnia: 18.06.2024
Podpisał: Elwira Horak
Dokument z dnia: 04.06.2024
Dokument oglądany razy: 150 292