bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Ogłoszenie o udzieleniu zamówień pow. 10 000PLN

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000,00 zł zgodnie z § 20 ust. 33 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Znak sprawy: BZP.38.383-9.23

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-8.23

Dostawy koszy na odpady dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-10.23

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszeie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-6.23

Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-9.23

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-4.23

Dostawa mebli, AGD i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-13.23

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ oraz specjalistycznych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-10.23

Dostawy baterii i akumulatorów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-1.23

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-5.23

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-6.23

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym tj. komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21, do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-7.23

Dostawy implantów neurochirurgicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-51.22

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-5.23

Dostawy artykułów biurowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-4.23

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-2.23

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- powtórzenie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-2.23

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim – powtórzenie II (BZP.38.382-2.23)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-3.23

Wykonanie dokumentacji projektowej lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych związanego z projektem SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z nadzorem autorskim nad realizacją zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-1.23

Dostawy rękawic medycznych-powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-48.22

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-50.22

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawa pojemników - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-47.22

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-43.22

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-37.22

Dostawy rękawic medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-42.22

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-46.22

Świadczenie Serwisu Eksploatacyjnego (SE) systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-61.22

Dostawa i montaż stolarki meblowej dla wyposażenia Sali Zabiegowej Oddziału Gartrologiczno-Wewnętrznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-58.22

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Szpitala

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-34.22

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-59.22

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-49.22

Dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego (programy lekowe) oraz pozostałych leków i produktów farmaceutycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-57.22

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku ul. Krasickiego 21.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-41.22

Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-51.22

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji- Pracowni Fizjoterapii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-45.22

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-36.22

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawa pojemników

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-54.22

Konserwacja dźwigów w WSS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 - w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-44.22

Dystrybucja energii elektrycznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-38.22

Dostawy wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych-powtórzenie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-39.22

Zakup oprogramowania do monitoringu sieci,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-50.22

Dostawa części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej- powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-52.22

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023- powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-44.22

Świadczenie usługi fizyka medycznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-48.22

Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę PN ISO/IEC 27001 (SZBI) i Ciągłości Działania (BCM/BCP) zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 22301 Operatora Usługi Kluczowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-46.22

„Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji tj. dla kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-35.22

Dostawy części zamiennych powtórzenie - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-43.22

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja ogólnobudowlana pomieszczeń dla aparatu rtg do radiografii cyfrowej”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-40.22

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r – 10 sztuk cystofiberoskopów dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-31.22

Dostawy wyrobów medycznych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-32.22

Zakup aparatu rtg do radiografii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną pracowni rtg do przedmiotowego urządzenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-22.22

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-25.22

Stworzenie, konfiguracja i uruchomienie modułu komunikacyjnego Bramki do Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego (BOSK) dla Zintegrowanego Informatycznego Systemu Informacyjnego Szpitala w ramach projektu: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-16.22

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-29.22

Uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-23.22

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-24.22

Dostawy leków - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy:BZP.38.382-30.22

Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej – II powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy:BZP.38.382-20.22

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-26.22

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego Stwardnienia Rozsianego (B.46) – leki drugiej linii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-21.22

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-14.22

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-19.22

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-11.22

Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-19.22

Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego - BZP.38.382-19.22

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-18.22

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-15.22

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-12.22

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Działu Żywienia

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.383-15.22

Wykonanie koncepcji architektonicznej lokalizacji lądowiska dla śmigłowców ratunkowych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-8.22

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach ablacji i krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemów do wykonywania w/w zabiegów

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-9.22

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu bezpieczeństwa składającego się z 2 urządzeń UTM

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-10.22

Dostawa wyrobów medycznych.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-13.22

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-7.22

Dostawy materiałów szewnych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-6.22

Obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Aera wraz z Syngo.Via Trauma

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-1.22

Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-2.22

Dostawy opatrunków oraz pozostałych wyrobów medycznych jednorazowego użytku - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-4.22

Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-3.22

Dostawy staplerów chirurgicznych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-28.21

Dostawy akcesoriów do diatermii chirurgicznej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.383-7.22

Wykonanie dokumentacji projektowej nowej lokalizacji Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-2.22

Dostawa, instalacja centrali kardiologicznej do monitorowania przyłóżkowych parametrów życiowych pacjentów dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.383-1.22

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-35.21

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-33.21

Dostawa sprzętu meblowego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-31.21

Dostawy testów kasetkowych do diagnostyki in vitro, do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-27.21

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-32.21

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórzenie
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-23.21

Dostawy materiałów opatrunkowych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-19.21

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-30.21

Dostawy hemostatyków oraz siatek przepuklinowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-24.21

Dostawy sprzętu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-16.21

Obsługa serwisowa angiografu Allura Xper FD20/FD20, Tomografu Komputerowego Brilliance 16 – Slice, aparatu RTG Bucky TS Trauma w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-29.21

Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy:BZP.38.382-25.21

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-10.21

Dostawy rękawic medycznych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

_____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-38.21

Wykonanie nowego łącza internetowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-26.21

Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju BZP.38.382-26.21

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-20.21

Dostawa i serwis wielorazowych narzędzi endoskopowych stosowanych w endoskopii urologicznej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-22.21

Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-18.21

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


znak sprawy: BZP.38.382-12.21 - powtórzenie

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-13.21

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-17.21

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziałów Szpitala

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-14.21

Wykonanie rozproszonego Systemu Telekonsultacyjnego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-7.21

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-4.21

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383.20.21

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-11.21

Zakup sprzętu okulistycznego dla potrzeb Oddziału/Poradni Okulistycznej

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-9.21

Wykonanie usługi sprzątania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-46.20

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-8.21

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-1.21

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-6.21

Świadczenie Serwisu Eksploatacyjnego (SE) systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-13.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-12.21

Opracowanie dokumentacji projektowej rozproszonego systemu telekonsultacyjnego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad jego wykonaniem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-5.21

Modernizacja sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-3.21

Dostawy artykułów biurowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


Znak sprawy:BZP.38.383-4.21

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-2.21

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Działu Żywienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-44.20

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-36.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-48.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-47.20

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-45.20

Świadczenie serwisu serwera PACS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-40.20

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-46.20

Konserwacja okresowa aparatury medycznej firmy Drager oraz Fresenius Kabi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-49.20

Dostawy leków z programów lekowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Elwira Horak
Publikacja dnia: 31.05.2023
Podpisał: Elwira Horak
Dokument z dnia: 31.05.2023
Dokument oglądany razy: 4 884