bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie

Postępowania do 130 000 PLN


Regulamin udzielenia zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego


Znak sprawy: BZP.38.383-6.23

Transport zwłok pacjentów zmarłych w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju tj. komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21, do chłodni zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II 7.

Termin składania ofert: 17.03.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-5.23

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 16.03.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-4.23

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Termin składania ofert: 08.02.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-2.23

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej - powtórzenie

Termin składania ofert: 27.01.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-1.23

Dostawy rękawic medycznych - powtórzenie

Termin składania ofert: 24.01.2023 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia Formularza Oferty z dnia 20.01.2023r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-61.22

Dostawa i montaż stolarki meblowej dla Wyposażenia Sali zabiegowej Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego.

Termin składania ofert: 15.12.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-59.22

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Termin składania ofert: 05.12.2022 r. godz. 10:00   07.12.2022 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy i zał. nr 3 (opis przedmiotu zamówienia)

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 02.12.2022r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 02.12.2022r.

Formularz oferty po zminach z dnia 02.12.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-58.22

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 28.11.2022r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.11.2022r

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-57.22

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-53.22

Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego i ochrony danych medycznych zgodnie z wymaganiami Zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ

Termin składania ofert: 22.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-54.22

Konserwacja dźwigów w WSS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 16.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-51.22

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji - Pracowni Fizjoterapii.

Termin składania ofert:  10.11.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wyjaśnienia i zmiana formularza oferty z dnia 07.11.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 07.11.2022r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.11.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborzej najkorzystneijszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-50.22

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej-powtórzenie.

Termin składania ofert: 26.10.2022 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-49.22

Ostrzenie, naprawa, regeneracja trepanów będących na wyposażeniu Szpitala..

Termin składania ofert: 25.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.10.2022r.

Wzór umowy po zmianie z dnia 24.10.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-52.22

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023”- powtórzenie.

Termin składania ofert: 24.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i Szczegółowy ops przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-47.22

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2022/2023.

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-44.22

Świadczenie usługi fizyka medycznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załączniki nr: 1, 2, 3, 4 do Formularza oferty

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-48.22

Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę PN ISO/IEC 27001 (SZBI) i Ciągłości Działania (BCM/BCP) zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 22301 Operatora Usługi Kluczowej

Termin składania ofert: 14.10.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza ofert z dnia 11.10.2022r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 11.10.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-46.22

Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji tj. dla kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.

Termin skladania ofert: 14.10.2022r. godz. 10:15 18.10.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Wzór umowy

Zał nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 11.10.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Formularza oferty z dnia 11.10.2022r.

Zał nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 11.10.2022r.

po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Zmiana treści Formularza oferty z dnia 13.10.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Zał nr 1 - Wzór umowy po zmianach z dnia 13.10.2022r.

Oferty należy złożyć na Formularzu po zmianach.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.22

Wykonanie przeglądów, wymiany filtrów i konserwacji urządzeń chłodniczych: agregatów wody lodowej, pomp ciepła, central wentylacyjnych, klimatyzatorów wraz z raportowaniem do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Termin składania ofert: 23.09.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy + Opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo - cenowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-34.22

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh

Termin składania ofert: 15.09.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy + Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-29.22

Dostawa, zainstalowanie oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem - powtórzenie.

Termin składania ofert: 15.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-25.22

Remont Sali zabiegowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego oraz pokoju socjalnego i sekretariatu Oddziału Neonatologii.

Termin składania ofert: 14.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Przedmiar robót

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz wykonanych prac celem spełnienia warunku udziału

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-27.22

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla potrzeb Oddziału Okulistycznego.

Termin składania ofert: 08.07.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-26.22

dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. – powtórzenie.

Termin składania ofert: 07.07.2022 godz.10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-23.22

Dostawa, zainstalowanie oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: 30.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-22.22

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365.

Termin składania ofert: 30.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy + załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-21.22

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 23.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-19.22

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Termin składania ofert: 21.06.2022r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-20.22

Dostawy ryb mrożonych i warzyw mrożonych - powtórzenie

Termin składania ofert: 15.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-18.22

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 02.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 31.05.2022r.

Formularz ac ze zmianą w pakiecie nr 2

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pak. nr 1 po zmianach z dnia 09.06.2022r.


Znak sprawy: BZP.38.383-17.22

Dostawa fartuchów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.

Termin składania ofert: 01.06.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-16.22

Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych dla potrzeb doposażenia Oddziału Neurochirurgii.

Termin składania ofert: 26.05.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.22

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu- powtórzenie.

Termin składania ofert: 16.05.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-11.22

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 07.04.2022r. dodz. 10:00 08.04.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 05.04.2022r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 05.04.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-10.22

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 01.04.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy + zał. 3 + zał. 4

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-8.22

Dostawy materiałów oświetleniowych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 11.03.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-6.22

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 24.02.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-5.22

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 10.02.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-48.21

Dostawa pościeli i ręczników dla oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 27.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-2.22

Dostawa, instalacja centrali kardiologicznej do monitorowania przyłóżkowych parametrów życiowych pacjentów dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 27.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Zał nr 2 - Wzór umowy

po zmianach z dnia 24.01.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Formularza oferty z dnia 24.01.2022r.

Zał.nr 2 - Wzór umowy po zmianach z dnia 24.01.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-1.22

Dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 25.01.2022.r godz. 10:00

Formularz oferty

Zał nr 1 - Wzór umowy

Zał nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zmiana treści Formularza oferty z dnia 18.01.2022r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zał nr 1 - Wzór umowy po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zał nr 2 - SOPZ po zmianach z dnia 18.01.2022r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-47.21

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Termin składania ofert: 05.01.2022r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy (zał nr 1), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy (zał nr 2)

Zmiana wzoru umowy z dnia 03.01.2022r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 03.01.2022r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-45.21

Usługa transportu żywności na trasie: budynek kuchni WSzS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku przy ul. Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 29.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.21

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 19.11.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach

Istotne postanowienia umowy po zmianach

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-43.21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek.

Termin składania ofert: 19.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-42.21

Dostawy rękawic medycznych, długich do procedur wysokiego ryzyka oraz foliowych – powtórzenie.

Termin składania ofert: 18.11.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedi na zapytania z dnia 16.11.2021r.

Formularz ac po zmianach z dnia 16.11.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-39.21

Dostawa i zabudowa drzwi zewnętrznych automatycznych dla Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 22.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy, Opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uniważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-40.21

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej – powtórzenie.

Termin składania ofert: 21.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-38.21

Wykonanie nowego łącza internetowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 19.10.2021r. godz. 10:00  21.10.2021r. godz. 12:00

Zamawiający informuje, ze ustala terminy wizji lokalnej na dni:

- 15.10.2021r. godz. 10:00

- 18.10.2021r. godz. 10:00.

Szczegóły wizji w Wyjaśnieniach treści formularza oferty z dnia 14.10.2021r.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - SOPZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Rys. nr 1

Załącznik nr 5 - Rys. nr 2

Załącznik nr 6 - Rys. nr 3

po zmianach z dnia 14.10.2021r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty po zmianach z dnia 14.10.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.10.2021r.

po zmianach z dnia 19.10.2021r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 19.10.2021r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-35.21

Dostawa wózków do transportu zwłok

Termin składania ofert: 15.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-37.21

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022.

Termin składania ofert: 14.10.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy, ops przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-36.21

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”

Termin składania ofert: 11.10.2021r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Unieważnienie postepowania

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-32.21

a) Dostawa filtrów do urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych,
b) Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz agregatów wody lodowej.

Termin składania ofert: 23.09.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy dot. dostawy

Wzór umowy dot. usługi

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.09.2021r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 21.09.21r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-31.21

Dzierżawa łącza światłowodowego między budynkami WSS2 przy Al. Jana Pawła II 7 i Ignacego Krasickiego 21 wraz z modernizacją telefonii stacjonarnej w budynku przy ul Ignacego Krasickiego 21.

Termin składania ofert: 23.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-26.21

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 16.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.09.2021r,

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.09.2021r,

Wzór umowy po zmianach z dnia 14.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-30.21

Wykonywanie prac remontowych w obiektach Szpitala.

Termin składania ofert: 03.09.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 3

Wzór umowy - załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-22.21

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022.

Termin składania ofert: 12.08.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty + zał. nr 3

Wzór umowy + zał. nr 2 i 4

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-25.21

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego,
2) użyczenie dwóch generatorów, kompatybilnych z końcówkami wraz z przetwornikami pizoelektrycznymi zaopatrzonymi w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500.

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-24.21

Wymiana zarwanego/uszkodzonego niedrożnego odcinka kanalizacji sanitarnej dn 250mm w patio WSS Nr 2.

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Przedmiar robót

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborz najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-19.21

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert:: 19.07.2021r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-20.21

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia

Termin składania ofert: 02.07.2021r. godzina 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-18.21

Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej

Termin składania ofert: 24.06.2021r. godz.10:00

Formularz oferty + załączniki edytowalne

Wzory umów

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-17.21

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 21.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-15.21

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych

Termin składnia ofert: 18.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wykaz wykonanych zamówień

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-16.21

Dstawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 17.06.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.06.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-14.21

Dostawy baterii i akumulatorów - powtórzenie

Termin składania ofert: 20.05.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Znak sprawy: BZP.38.383-12.21

Opracowanie dokumentacji projektowej rozproszonego systemu telekonsultacyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego wykonaniem.

Termin składania ofert: 14.05.2021 godzina 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Zmiana treści formularza oferty

Wzór umowy po zmiananch z dnia 11.05.2021r,

po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wyjaśnienia treści formukarza oferty

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-13.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - powtórzenie

Termin składania ofert: 14.05.2021r. godz. 11:00 17.05.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Załączniki edytowalne nr 3

po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza oferty z dnia 11.05.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 11.05.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 11.05.2021r.

po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza oferty z dnia 12.05.2021r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 12.05.2021r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

______________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-10.21

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 30.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-8.21

Wykonywanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert: 29.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-7.21

Dostawa wózków transportowych i transportowo - kąpielowych

Termin składania ofert: 22.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-9.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 23.04.2021r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Załączniki edytowalne nr 3 i 4

Zestawienie ofert

Uniważnienie postępowania


Znak sprawy: BZP.38.383-5.21

Dostawy pieczywa oraz ryb mrożonych i warzyw mrożonych.

Termin składania ofert: 16.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-6.21

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym tj. komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21, do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 08.04.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki

Druk z otwarcia ofert


Znak sprawy: BZP.38.383-3.21

Wykonywanie odczytów dawek indywidualnych i środowiskowych oraz przesyłanie raportów.

Termin składania ofert: 31.03.2021r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-47.20

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego - powtórzenie

Termin składania ofert: 12.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wyjaśnienia treści Formularza oferty oraz zmiana treści Formularza oferty z dnia 08.01.2021r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.01.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


Znak sprawy: BZP.38.383-46.20

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-44.20

Usługa transport żywności na trasie: budynek kuchni WSzS nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 do budynku przy ul. Krasickiego 21

Termin składania ofert: 08.12.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-42.20

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek.

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo - cenowy

Zestawienie ofert

Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-41.20

Ostrzenie, naprawa, regeneracja trepanów będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 17.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-39.20

Wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Termin składania ofert: 16.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 13.11.2020r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-30.20

Zakup szaf termicznych

Termin składania ofert: 10.11.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-37.20

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021.

Termin składania ofert: 20.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-35.20

Usługa w zakresie telefonii komórkowej

Termin składania ofert: 01.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 3) - wersja edytowalna

Wzór umowy - (zał. nr 1) i Opis przedmiotu zamówienia - (zał. nr 2)

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-36.20

Wymiana odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 30.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Wzór umowy - załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-33.20

Dostawy zestawów do podaży żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą 8 pomp

Termin składania ofert: 29.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Odpowiedż na zapytania z dnia 25.09.2020r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 25.09.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.09.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-32.20

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej - powtórzenie.

Termin składania ofert: 22.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-25.20

"Dostawa i montaż mebli medycznych dla dwóch dyżurek pielęgniarskich zlokalizowanych na I i II piętrze bloku łóżkowego w ramach projektu pn. Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej SARS-COV 2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert: 20.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-28.20

Dostawa naczyń jednorazowych do maceratora w ramach realizacji projektu pn. „Działania w WSS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem” dofinansowanego z RPO WSL2014-2020 w działaniu 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 17.08.2020r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2020r.

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-26.20

Dostawa wózków do przewozu żywności

Termin składania ofert: 12.08.2020 godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.20

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - powtórzenie.

Termin składania ofert: 11.08.2020r. godz. 10:00 12.08.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 07.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 07.08.2020r. (pak 7)

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 10.08.2020r. (pak 9)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.20

Opracowanie i wydanie polsko-czeskiej książki w ramach realizacji projektu pn. " Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert 13.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.20

Dostawy implantów neurochirurgicznych i stabilizatorów dla Oddziału Neurochirurgii - powtórzenie

Termin składania ofert: 28.07.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - zał. nr 2

Formularz asortymentowo - cenowy - zał. nr 1

Unieważnienie


BZP.38.383-15.20

Dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych odczynników

Termin składania ofert: 22.07.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.20

Zakup zestawów komputerowych w ramach zadania pn.: "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert:  25.06.2020 r. godzina: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2

Wzór umowy Załącznik nr 3

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-21.20

Dostawa środków dezynfekcyjnych w ramach zadania pn. "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SAR-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem.

Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 09:00

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.06.2020r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD - powtórzenie

Termin składania ofert: 19.06.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwaecia ofert

Wyniki


BZP.38.383-17.20

Wykonanie minimum raz w roku testów specjalistycznych, aparatów Rtg i monitorów diagnostycznych/urządzeń pomocniczych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 05.06.2020r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-16.20

Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu.

Termin składania ofert: 20.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.05.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.20

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 19.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD

Termin składania ofert 12.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 06.05.2020r.

Unieważnienie


BZP.38.383-11.20

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego

Termin składania ofert: 25.03.2020r. godz. 10::00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.20

Dostawy materiałów i wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.03.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 10.03.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.20

Remont pomieszczeń na IV piętrze, bloku łóżkowego Szpitala.

Termin skłóadania ofert: 11.03.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zakres prac - załącznik nr 1

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Wykaz prac na potwierdzenie - załącznik nr 4

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-4.20

Dostawa wyposażenia meblowegow ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godzina 09:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.20

Dostawa wyposażenia w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu dla osób niesamodzoelnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 28.01.2020 r.

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020 wersja edytowalna

Wyjaśnienia z dnia 29.01.2020 r,

formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmiananch z dnia 29.01.2020 r.

Zestawienie ofert

Wyniki

unieważnienie pakiet 7


BZP.38.383-5.20

Dostawy materiałów oświetleniowych

Termin składania ofert: 23.01.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 21.01.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki

Wyniki po zmianach z dnia 14.02.2020r.


BZP.38.383-51.19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7" oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami (nr 2 i 3)

Wzór umowy (Załącznik nr 1)

Warunki przyłącza gazu

Projekty budowlane

po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Wyjaśnienia

Wzór umowy po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-57.19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego-powtórzenie.

Termin składania ofert: 20.12.2019 r godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami

Unieważnienie


BZP.38.383-56.19

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 16.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy -wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.12.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianami w pak 3 i pak. 9 - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.19

Dostawy pojemników jednorazowego użycia

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-54.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 05.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.12.2019r,

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.19

Dostawy narzędzi do koagulacji i cięcia tkanek współpracujących z generatorem Valleylab ForceTRiad.

Termin składania ofert:14.11.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz ac - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.19

Konserwacja dźwigów w WSzS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 -    w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji  i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Termin składania ofert: 25.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-45.19

Adaptacja pomieszczeń do świadczenia krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi 60+ w ramach projektu: "Drugi Dom - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzieolnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 22.10.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Załącznik nr 3 i 4 do Formularza oferty

Załącznik nr 5 do Formularza oferty

po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści Formularza oferty z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 5-Rzut stanu istniejącego w dodatkowym formacie pdf.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-46.19

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2019/2020.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-44.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych, tkanek, kości itp.).

Termin składania ofert: 09.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-41.19

Dostawa wózków do transportu zwłok.

Termin składania ofert: 16.09.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Dostawy igieł iniekcyjnych - powtórzenie

Termin składania ofert: 30.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.08.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08,2019r.

Zmiana z dnia 29.08.2019r.

Formularz ac po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Formularz oferty po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-38.19

Dostawa koszy na śmieci w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 09:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-37.19

Dostawa sprzętu AGD w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.19

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 14.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.08.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 09.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.09.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 12.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 12.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-35.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego    z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500 - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.19

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh

Termin składania ofert: 01.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-33.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55.

Termin składania ofert: 24.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 22.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-31.19

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

Termin składania ofert: 17.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Karta informacyjna

Zmiana Formularza oferty

Formularz oferty po zmianie z dnia 09.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-32.19

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz zestawów do żywienia dożołądkowego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 10.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-30.19

Dostawa fotela stomatologicznego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpiatlu Specjalistycznym nr 2 w Jastrtzębiu - Zdroju

Termin skłądania ofert: 26.06.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-28.19

Dostawa i montaż rolet okiennych

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - Wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-29.19

Dostawy rękawic medycznych-powtórzenie

Termin składania ofert: 18.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-26.19

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 10.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-24.19

Dostawa butli tlenowych z reduktorami wraz z wózkami do ich przewożenia.

Termin składania ofert: 28.05.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.19

Zakup bielizny pościelowej (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, ręczniki, prześcieradła operacyjne).

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz.10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 2) - wersja edytowalna

Wzór umowy (zał. nr 1)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania.

Termin składania ofert: 19.04.2019 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentoqo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-21.19

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 17.04.2019r godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-18.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok osób zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 01.04.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 26.03.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-11.19

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 06.03.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.19

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitala

Termin składania ofert: 28.02.2019r. godz. 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.02.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 26.02.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-8.19

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 07.02.2019r, godz, 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-5.19

Dostawy wyrobów medycznych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.02.2019r. godz. 10:00   08.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 04.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.19

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego F-SECURE BUSINESS - 360 sztuk.

Termin składania ofert: 05.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.38.383-4.19

Dostawa pojemników na odpady medyczne o kodach 18 01 03 i 18 01 04

Termin składania ofert: 29.01.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP.38.383-2.19

Dostawa bezpiecznych igieł i venflonów w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz.: 10:00  07.02.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do Formularz oferty

Po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Wyjaśnienia po zmianach z dnia 30.02.2019 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Załączniki edytowalne po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-62.18

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 17.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.12.2018r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 14.12.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-60.18

Dostawa materacy przeciwodleżynowych.

Termin składania ofert: 14.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-58.18

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 07.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-57.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz materiałów szewnych - powtórka.

Termin składania ofert: 26.11.2018r. godz. 10:00  28.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.18

Dostawa sprzętu technicznego w ramach projektu: " Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz: 10:00 19.11.2018 r. godz: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczne) - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Po zmianach z dnia 13.11.2018 r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 13.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach

Po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Zmiana formularza oferty z dnia 14.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (paramerty-techniczne) po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-53.18

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00  20.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.11.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-52.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - powtórka.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.10.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach w pak. nr 1 z dnia 25.10.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-51.18

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 29.10.2018r godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.18

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposazeniu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 18.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-45.18

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2018/2019

Termin składania ofert: 17.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.18

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 16.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-48.18

Dostawy wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 08.10.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-42.18

Remont toalet na XI piętrze bloku łóżkowego

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 11:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do Formularza oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Załącznik nr 1,2,5,6 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-43.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 14.09.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-39.18

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej - powtórka.

Termin skladania ofert: 30.08.2018r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianą w pak 2 z dnia 28.08.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Unieważnienie


BZP.38.383-38.18

Dostawa pomp infuzyjnych.

Termin składania ofert: 02.08.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 01.08.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 01.08.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-37.18

Dostawa wraz z obsługą serwisową kserokopiarki oraz obsługa serwisowa kserokopiarek będących już na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 27.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Modyfikacja Formularza oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.07.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.18

Dostawa usługi Office 365 Business i Business Premium.

Termin składania ofert: 20.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.18

Zakup urzadzeń do pokoju triage dla potrzeb Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 29.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy. Opis techniczny zamówienia (parametry techniczne - graniczne) - Zalącznik nr 2 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2018r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-31.18

Dostawy obłozeń i podobnych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 14.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-30.18

Dostawa wraz z montażem drzwi automatycznych do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 15.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-26.18

Dostawa wraz z wymianą filtrów absolutnych.

Termin skladania ofert: 11.06.2018r. godz. 10:00 12.06.2018r. godz. 10:00 14.06.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 08.06.18r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 08.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.06.18r. w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.18

Świadczenie uslugi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej.

Termin skladania ofert: 30.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-25.18

Dostawy pieczywa dla Działu Żywienia - powtórka

Termin składania ofert: 28.05.2018r. godz.:10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel (Zalącznik nr 2 do Formularza oferty)

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-22.18

Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka

Termin składania ofert:21.05.2018r. godz. 10:00 29.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 16.05.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.05.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.05.2018r

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.05.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.18

Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji

Termin składania ofert: 27.04.2018r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 30.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana terminu składania ofert

Formularz oferty po zmianie z dnia 26.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.04.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.18

Wykonanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert::26.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 24.04.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.04.2018r.

Formularz oferty po zmianie dnia 25.04.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-17.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego - powtórka

Termin składania ofert: 03.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.18

Wykonanie usługi odczytów dawek indywidualnych, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych - oraz przesyłanie wyników w formie raportów, w okresie pomiarowym trzymiesięcznym.

Termin składania ofert: 23.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 22.03.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-14.18

Dostawa opraw oświetleniowych, ledowych, natynkowych.

Termin składania ofert: 22.03.2018. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-12.18

Dostawy podstawowych i specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 19.03.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-11.18

Dostawy materiałów dla Centralnej Sterylizatorni - powtórka

Termin składania ofert: 12.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.18

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Nefrologiczno- Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert: 08.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-8.18

Dostawy jaj

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.18

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-5.18

Dostawa ławek do poczekalni.

Termin składania ofert: 19.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-6.18

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych - powtórka.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.18

Dostawa systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 02.02.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-2.18

Dostawy komputerów po-leasingowych

Termin składania ofert: 30.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-1.18

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 18.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.01.2018r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


.Opublikował: Elwira Horak
Publikacja dnia: 20.03.2023
Podpisał: Elwira Horak
Dokument z dnia: 20.03.2023
Dokument oglądany razy: 146 817