bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi poniżej 214 000 EURO - archiwum

Znak sprawy: BZP.38.382-47.20

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim - powtórzenie

Termin składania ofert: 14.01.2021r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 22.01.2021r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy - Załącznik nr 5

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 13.01.2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.01.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.01.2021r.

SIWZ po zmianach z dnia 13.01.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 13.01.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-48.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórzenie

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 12.01.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 12.01.2021r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 12.01.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-49.20

Dostawy leków z programów lekowych

Termin składania ofert:15.01.2021r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 08.01.2021r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 08.01.2021r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 08.01.2021r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.01.2021r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-44.20

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Termin składania ofert: 08.12.2020r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 03.12.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 03.12.2020r.

SIWZ po zmianach z dnia 03.12.2020r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 03.12.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 03.12.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 8

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 8

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-43.20

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 27.11.2020r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-42.20

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Termin składania ofert: 20.11.2020r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 17.11.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 17.11.2020r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.11.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 17.11.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-35.20

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych

Termin składania ofert: 16.10.2020r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 13.10.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2020r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 13.10.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-39.20

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych dla Oddziału Okulistyki

Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z załącznikami edytowalnymi

Wzór umowy

po zmianach z dnia 13.10.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Zmiana Treści SIWZ z dnia 13.10.2020r.

Wzór umowy po zmiananch z dnia 13.10.2020r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-33.20

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 07.10.2020 r. godzina : 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

wzór umowy

załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 02.10.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 02.10.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 02.10.2020 r.

Wzór umowy po zmiananch z dnia 02.10.2020 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-27.20

Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala

Termin składania ofert: 04.09.2020 r. godzina: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 01.09.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 01.09.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 01.09.2020r. (Pakiet nr 1)

Druk z otwarcia ofert

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-29.20

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórzenie

Termin składania ofert: 21.08.2020r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 18.08.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 18.08.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 18.08.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pakiet nr 15


Znak sprawy: BZP.38.382-24.20

Dostawa części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 10.07.2020 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

załączniki edytowalne

Wzór umowy

po zmianach z dnia 07.07.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 07.07.2020 r.

SIWZ po zmianach z dnia 07.07.2020 r.

formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.072020 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-21.20

Dostawa wyposażenia w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS Cov-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem.

Termin składania ofert: 26.06.2020 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 23.06.2020r.

Zmiana Treści SIWZ z dnia 23.06.2020r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 23.06.2020r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-23.20

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii

Termin składania ofert: 26.06.2020r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-22.20

Dostawy leków i porduktów farmaceutycznych-powtórzenie

Termin składania ofert: 26.06.2020r. godzina 10:00

Termin składania ofert: 30.06.2020r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.06.2020r.

zmiana treści SIWZ z dnia 25.06.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 25.06.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.06.2020r.

SIWZ po zmianach z dnia 25.06.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.06.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

____________________________________________________________________________
Znak sprawy: BZP.38.382-8.20

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Dzialu Żywienia

Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godzina 10:00

Biuro Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że 20 marca br. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Z uwagi na powyższe otwarcie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawy artykułów spożywczych dla Działu Żywienia”,
Znak sprawy: BZP.38.382-8.20,
odbędzie się dnia 31.03.2020 r., godzina 10:30
w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w pokoju nr 19

i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem:

https://www.wss2.pl/strona.php?id=31

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-10.20

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo - cenowy

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Wzór umowy po zmianach z dnia 17.03.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 17.03.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-7.20

Dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

formularz asortymentowo-cenowy

po zmianach z dnia 16.03.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 16.03.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-6.20

Wykonanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach realizacji projektu „Drugi Dom” - powtórzenie

Termin składania ofert: 07.02.2020r. godzina: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-4.20

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Blok Operacyjny

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 04.02.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 04.02.2020 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-5.20

Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godzina 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 28.01.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2020r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-1.20

Wykonanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach realizacji projektu „Drugi Dom”

Termin składania ofert: 29.01.2020r. godzina: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-2.20

Dostawy wyrobów medycznych dla elektroterapii kardiologicznej

Termin składania ofert: 24.01.2020 r. godzina : 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2020 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 21.01.2020 r. (Pakiet nr 1)

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-3.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórzenie

Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji edytowalnej (excel)

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 28.01.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2020 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020 r. (Pakiet nr 14 i 15)

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-49.19

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 20.12.2019r. godzina: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-48.19

Dostawa materiałów opatrunkowych - powtórzenie

Termin składania ofert: 13.12.2019 r. godzina: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy - excel

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 10.12.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Zmiana treści SIWZ z dniz 10.12.2019 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 10.12.2019 r.

Formularz Ofertowy po zmianach z dnia 10.12.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-47.19

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 03.12.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Wzór umowy po zmianach z dnia 03.12.2019r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-46.19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godzina 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a, 1b i 1c)

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz cenowy (Załącznik nr 2a, 2b i 2c)

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz Zmiana treści SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa powierzenia przetwarznia danych osobowych po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

DRUK Z OTWARCIA

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-43.19

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZz dnia 19.11.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (excel) po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Załacznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-45.19

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 19.11.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 19.11.2019 r. (pakiet nr 8, 26, 35 i 46)

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-44.19

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawa pojemników

Termin składania ofert: 19.11.2019r. godzina:10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy - excel

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 14.11.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 14.11.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 14.11.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-41.19

Dostawy neurostymulatorów do leczenia bólu przewlekłego

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godzina:10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-42.19

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziałów Szpitala

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godzina: 11:00

Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 22.10.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.10.2019 r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.10.2019 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 22.10.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.10.2019 r. (pakiet nr 2 i 3)

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-40.19

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowo – olejowych

Termin składania ofert: 18.10.2019r. godzina 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382.36.19

Dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300 D z systemem zamykania naczyń oraz diatermii Valleylab

Termin składania ofert: 04.10.2019 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 01.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 01.10.2019 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 01.10.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-37.19

Dostawy hemostatyków oraz siatek przepuklinowych i ginekologicznych

Termin składania ofert: 04.10.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 01.10.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 01.10.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 01.10.2019 r. (pakiet nr 1)

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-34.19

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu: „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”.

Termin składania ofert: 13.09.2019r. godzina 09:00

Termin składania ofert: 18.09.2019r. godzina 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno - użytkowe)

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 10.09.2019r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe) po zmianach z dnia 10.09.2019r.

po zmianach  z dnia 12.09.2019r. 

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.09.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.09.2019r.

SIWZ po zmianach  z dnia 12.09.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe) po zmianach z dnia 12.09.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-35.19

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakersu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu SpecjalistycznymNr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilakityki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po zmianach z dnia 03.09.2019r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.09.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 03.09.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-32.19

Dostawa wyposażenia w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakersu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu SpecjalistycznymNr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilakityki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. godzina  11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Załacznik 1A do Pakiety nr 6

Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu 10

Unieważnienie Pakietu 10


Znak sprawy BZP.38.382-29.19

Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych

Termin składania ofert 21.08.2019 godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

wzór umowy

załączniki edytowalne

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 16.08.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie 5 Cewniki do hemodializoterapii czasowej po zmianach z dnia 16.08.2019 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-30.19

Zakup, dostawa i montaż systemu kolejkowego w ramach projektu: "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - powtórzenie

Termin składania ofert: 14.08.2019 r.  godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 09.08.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 09.08.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-25.19

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 19.07.2019 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 16.07.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.07.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 16.07.2019 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 16.07.2019 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie pakietu 18 i 20

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-24.19

Zakup, dostawa i montaż systemu kolejkowego w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”

Termin składania ofert: 28.06.2019 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 05.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
po zmianach z dnia 25.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 25.06.2019r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 25.06.2019r.

po zmianach z dnia 27.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 27.06.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.06.2019r.

SIWZ po zmianach z dnia 27.06.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach  z dnia 27.06.2019r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 27.06.2019r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie postępowania

_____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-23.19

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 14.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ  oraz zmiana treści SIWZ z dnia 14.06.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 14.06.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 15, 33, 34, 42 i 44

Sprostowanie do druku z otwarcia

Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2019r. w zakresie Pakietu nr 12, 20, 22, 27, 29, 39, 40

___________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-21.19

Dostawy artykułów biurowych - powtórzenie

Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-18.19

Dostawy artykułów spożywczych

Termin składnia ofert: 16.05.2019r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki

Sprostowanie do wyników na pakiet 9

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-17.19

Dostawy artykułów biurowych

Termin składnia ofert: 19.04.2019r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-14.19

Dostawy rękawic medycznych

Termin składania ofert: 08.04.2019r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (excel)

Załączniki w wersji edytowalnej

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-15.19

 Dostawy wyrobów medycznyvh stosowanych w kardiologii inwazyjnej - powtórzenie

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (excel)

Załączniki w wersji edytowalnej

po zmianach z dnia 26.03.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.03.2019 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 26.03.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (excel) - po zmianach z dnia 26.03.2019 r.

Druk z otwarcia

Zalącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-13.19

Dostawy leków, koncentratów do hemodializy oraz środów kontrastujących - powtórzenie

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowanej

wzór umowy

formularz asortymentowo-cenowy

po zmianach z dnia 19.03.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treściu SIWz z dnia 19.03.2019

SIWZ po zmianach z dnia 19.03.2019 r.

wzór umowy po zmianach z dnia 19.03.2019 r.

Druk z otwarcia

załącznik do druku z otwarcia

Wyniki

Sprostowanie do wyników dla Pakietu nr 4


Znak sprawy: BZP.38.382-11.19

Dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.02.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-10.19

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych - powtórzenie

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-6.19

Obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Aera producenta Siemens

Termin składania ofert: 26.02.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy (excel)

Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ

po zmianach z dnia 21.02.2019r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 21.02.2019r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 21.02.2019r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 21.02.2019r.

Wykaz osób - Załącznik nr 9 do SIWZ po zmianach z dnia 21.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-9.19

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania ofert: 18.02.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.02.2019 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 13.02.2019 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-8.19

Dostawy produktów farmaceutycznych, leków z programów lekowych oraz wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy (excel)

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.02.2019 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-2.19

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy (excel)

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-5.19

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej - powtórzenie

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowanej

Po zmianach z dnia 24.01.2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy pakiet 25, 28, 29 po zmianach z dnia 24.01.2019 r.

wzór umowy po zmianach z dnia 24.01.2019 r.

załącznik nr 3 po zmianach z dnia 24.01.2019r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-3.19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim - powtórzenie

Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 15.01.2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 15.01.2019 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 15.01.2019 r.

Unieważnienie postępowania


Znak sprawy: BZP.38.382-4.19

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej-powtórzenie

Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 17.01.2019r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 17.01.2019r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.01.2019r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 17.01.2019r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-1.19

Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 22.01.2019r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 05.02.2019r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Załączniki nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ (w wersji edytowalnej)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ

po zmianach z dnia 21.01.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2019r.

SIWZ po zmianach z dnia 21.01.2019r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 21.01.2019r.

Załacznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmiana z dnia 21.01.2019r.

po zmianach z dnia 31.01.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 31.01.2019r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 31.01.2019r.

Załacznik nr 7 do SIWZ - Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na lata 2019-2022 z dnia 31.01.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-47.18

Dostawy wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 14.12.2018 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 11.12.2018 r.

formularz asortymentowo-cenowy pakiet 8

Druk z otwarcia

załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-46.18

Dostawa wyposażenia biurowego w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz.:10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (parametry techniczno - użytkowe)

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 04.12.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.12.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy (parametry techniczno-użytkowe) po zmianach z dnia 04.12.2018 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 04.12.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-45.18

Dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 27.11.2018r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 27.11.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy (parametry techniczno-użytkowe) po zmianach z dnia 27.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-44.18

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 30.11.2018 godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 wersja edytowana

Wzór umowy

załączniki w wersji edytowanej

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 28.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11.2018

SIWZ po zmianach z dnia 28.11.2018 r.

formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.11.2018 r. pakiet 7, 8, 9, 16, 39, 41, 49, 52, 53, 61, 65, 68, 83, 86, 93, 102

wzór umowy po zmianach z dnia 28.11.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Druk z otwarcia ofert dodatkowych

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-43.18

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 06.11.2018 godzina 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 wersja edytowalna

Wzór umowy

załączniki wersja edytowalna

Po zmianach z dnia 31.10.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.10.2018 r.

SIWZ po zmianach z dnia 31.10.2018 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 31.10.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 31.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie

Druk z otwarcia ofert dodatkowych

Unieważnienie pakiet 8, 26

Wyniki

Wyniki pakiet 32 i 35


Znak sprawy: BZP.38.382-32.18

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów.

Termin skladania ofert: 26.10.2018r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 1  wersja edytowalna

Wzór umowy - załącznik nr 4

załączniki nr 2,3,5,6 - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-36.18

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy-excel

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 26.10.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 26.10.2018r.

SIWZ po zmianach z dnia 26.10.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 26.10.2018r. (pakiety nr: 1, 2, 7, 11, 13, 19-23, 29, 30, 34, 37, 48, 54, 64)

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-38.18

Dostawy materiałów opatrunkowych - powtórka

Termin składania ofert: 19.10.2018 r. godz.: 09.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy-excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia terści SIWZ z dnia 16.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-37.18

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz zakup ssaków elektrycznych

Termin składania ofert: 19.10.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - Załącznik 4a (Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora)

Wzór umowy - Załącznik 4b (Zakup ssaków)

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno-użytkowe)-excel

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 16.10.2018 r.

Wzór umowy - Załącznik 4a po zmianach z dnia 16.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-39.18

Dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy".

Termin składania ofert: 19.10.2018 r. godz.: 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy (parametry techniczno-użytkowe)

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia terści SIWZ z dnia 16.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych

Wyniki

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-35.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii

Termin składania ofert: 05.10.2018 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy-excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 02.10.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 02.10.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy-excel po zmianach z dnia 02.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-34.18

Dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.10.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 04.10.2018 r dla pakietu 1 i 16

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-30.18

Dostawy staplerów chirurgicznych

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

Znak sprawy BZP.38.382-26.18

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 13.09.2018r. godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 do SIWZ (w wersji edytowalnej)

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

Znak sprawy BZP.38.382-29.18

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Termin składania ofert: 07.09.2018r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy- excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 04.09.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 04.09.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy-excel po zmianach z dnia 04.09.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-28.18

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 07.09.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo0cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 03.09.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 03.09.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy - excel po zmianach z dnia 03.09.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-23.18

Dostawy gazów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych.

Termin składania ofert: 10.08.2018r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 07.08.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.07.2017r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 07.08.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-24.18

Dostawy podstawowego i pomoncniczego sprzętu medycznego oraz produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 27.07.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 24.07.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.07.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy- excel- po zmianach z dnia 24.07.2018r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-22.18

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej

Termin skladania ofert 13.07.2018r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortmentowo-cenowy-excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 10.07.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.07.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy-excel-po zmianach z dnia 10.07.2018r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38-382-19.18

Dostawy produktów farmaceutycznych, leków z programów lekowych oraz wyrobów medycznych

Termin składania ofert 22.06.2018r. godz.: 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 19.06.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 19.06.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy-excel- po zmianach z dnia 19.06.2018r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-17.18

Dostawy podstawowego i pomocnicznego sprzętu medycznego

Termin składania ofert 22.06.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 19.06.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 19.06.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - exel po zmianach z dnia 19.06.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-16.18

Dostawy odieży ochronnej i obuwia dla personelu medycznego i technicznego

Termin składania ofert: 15.06.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Z dnia 12.06.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-14.18

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 30.04.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 25.04.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 25.04.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy - exel po zmianach z dnia 17.04.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 25.04.2018r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

Znak sprawy BZP.38.382-13.18

Dostawy artykułów spożywczych dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 20.04.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 17.04.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 17.04.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - exel po zmianach z dnia 17.04.2018 r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy BZP.38.382-10.18

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z opieką medyczną lub bez opieki medycznej

Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-8.18

Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni


Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 13.02.18 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 13.02.18 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet 4 - po zmianach z dnia 13.02.18 r.
Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet 6 - po zmianach z dnia 13.02.18 r.
Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet 7 - po zmianach z dnia 13.02.18 r.
Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet 8 - po zmianach z dnia 13.02.18 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - z dnia 13.02.18 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy BZP.38.382-5.18

Dostawy podstawowych i specjalistycznych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 02.02.2018 r. godz.: 10:00

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - exel

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 31.01.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaścienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.01.2018 r.

SIWZ po zmianach z dnia 31.01.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - exel po zmianach z dnia 31.01.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy BZP.38.382-3.18

Dostawy neurostymulatorów do leczenia bólu przewlekłego

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 23.01.2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 2) po zmianach z dnia 23.01.2018 r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy BZP.38.382-4.18

Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń

Termin składania ofert: 26.01.2018r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 30.01.2018r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki w wersji edytowalnej

po zmianach z dnia 23.01.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 23.01.2018r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.01.2018r.

Formularz asortymentowo cenowy - exel po zmianach z dnia 23.01.2018r.

po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 25.01.2018r.

SIWZ po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Formularz asortymentowo cenowy - exel po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

________________________________________________________________________________

Znak sprawy BZP.38.382-1.18

Dodtawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 12.01.2018r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 09.01.2018r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1) po zmianach z dnia 09.01.2018r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyboże najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-2.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz.: 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 09.01.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 09.01.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy - w zakresie pakietu nr 5 - po zmianach z dnia 09.01.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-42.17

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 01.12.2017 r. godz.: 10:00

Termin składania ofert: 08.12.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 30.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana treści SIWZ - z dnia 30.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 30.11.17r.

Formularz ofertowy  po zmianach z dnia 30.11.2017 r.

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-41.17

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 09:00

Nowy termin składania ofert: 28.11.2017 godz. 09:00

Nowy termin składania ofert: 29.11.2017 godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

- Plan sytuacyjny z lokalizacją infrastruktury - Rys. 1 do Załącznik a nr 1 do SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 22.11.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 22.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.11.17r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 22.11.17r.

Po zmianach z dnia 24.11.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ - z dnia 24.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 24.11.17r.

FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 24.11.17R.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-37.17

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wzór umowy

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-39.17

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Termin składania ofert: 20.10.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 17.10.2017 r

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 17.10.2017 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-40.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.10.2017 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 17.10.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnie 10.10.2017 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 17.10.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki

_________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-38.17

Dostawy hemostatyków oraz siatek przepuklionwych i ginekologicznych

Termin składania ofert: 13.10.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 10.10.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 10.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnie 10.10.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-34.17

Dostawa pompy do kontrapulsacji dla potrzeb kompleksowej opieki po zawale serca

Termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.09.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-32.17

Dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300 D z systemem zamykania naczyń oraz diatermii Valleylab

Termin składania ofert: 15.09.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 12.09.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 12.09.2017 r.

Formularz asortymenowo - cenowy z dnia po zmianach z dnia 12.09.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.10.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-30.17

Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych

Termin składnia ofert: 04.08.2017r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 01.08.2017r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 01.08.2017r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 01.08.2017r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI
_________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-28.17

Dostawy obłożeń

Termin składnia ofert: 28.07.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 25.07.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 25.07.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.07.2017 r. - edytowalne

Wzór Umowy po zmianach z dnia 25.07.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia (dot. grupy kapitałowej)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2017 r


Znak sprawy BZP.38.382-26.17

Dostawy koncentratów do hemodializ, płynów do hemofiltracji oraz hemostatyków

Termin skladania ofert: 21.07.17 godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.07.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 18.07.2017

Formularz asortymentowo-cenowy - w zakresie pakietu nr 4 - po zmianach z dnia 18.07.17 r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.08.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-24.17

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 30.06.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Siwz

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 27.06.17r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.06.2017r.

Załączniki edytowalne z dnia 27.06.2017r.

Wzór Umowy z dnia 27.06.2017r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Unieważnienie - Pakiet 7, 17, 18, 23

Druk z otwarcia ofert dodatkowych - Pakiet 31 - Wzierniki ginekologiczne

Wyniki za wyjątkiem Pakietu 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna

Wyniki dla Pakietu 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna


Znak sprawy: BZP.38.382-23.17

Dostawy koncentratów do hemodializ dla potrzeb Stacji Dializ

Termin składania ofert: 23.06.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Siwz

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Zalacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-21.17

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych

Termin składania ofert 02.06.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 05.06.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 30.05.17r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 30.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 1 - po zmianach z dnia 30.05.17

Formularz asortymnetowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 30.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 - po zmianach z dnia 30.05.17

Wzór Umowy z dnia 30.05.2017 r

Po zmianach z dnia 31.05.17r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 31.05.17

SIWZ po zmianach z dnia 31.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 - po zmianach z dnia 31.05.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-20.17

Dostawy rękawic medycznych

Termin składania ofert 26.05.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 23.05.17

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 1 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymnetowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 -  po zmianach z dnia 23.05.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Wyniki

ZAWIADOMIENIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5


Znak sprawy: BZP.38.382-19.17

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Termin składania ofert: 26.05.2017 r godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.2017 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.05.2017 r

Załączniki edytowalne z dnia 23.05.2017 r

Wzór Umowy z dnia 23.05.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-17.2017

Dostawy artykułów biurowych

Termin składania ofert: 12.05.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.05.2017r.

SIWZ po zmianach z dnia 09.05.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-16.17

Dostawy artykułów spożywczych dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych - Pakiet 9 - Woda mineralna

WYNIKI


Znak sprawy:BZP38.382-18.17

Dostawy staperów oraz mikrocewników do zabiegów neuroradiologicznych

Termin składania ofert: 28.04.2017 r.godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo - cenowy w wewrsji exel

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.04.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-15.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert : 14.04.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 11.04.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11.04.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.04.2017 r. Pakiet 11

Druk z otwarcia

Oświadczenie do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-14.17

Dostawy preparatów do zywienia doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego.

Termin składania ofert;07.04.2017 r godz.10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo- cenowy w wersji exel

Po zmianach w dnia 04.04.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel po zmianach z dnia 04.04.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-13.17

Dostawy części zamiennych do sprzetu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert:31.03.2017 godz.11.00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 1

Formularz asortymrntowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 3

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 8

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 9

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

 Wyniki

Sprostowanie do Wyników


Znak sprawy: BZP.38.382-11.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert: 31.03.2017 godz. 9:00

Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.17 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.17

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.17

Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach z dnia 28.03.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-12.17

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania odert: 31.03.2017 r goz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel z dnia 28.03.2017 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy z dnia 28.03.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-9.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 10.03.2017 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Po zmianach z dnia 07.03.17 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  z dnia 07.03.2017

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 19 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 26 - po zmianach z dnia 07.03.17

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-7.17

Dostawy leków stosowanych w ramach Programów Lekowych

Termin składania ofert: 03.03.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji excel

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy:BZP.38.382-6.17

Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych - powtórka

Termin skaładania ofert: 24.02.2017r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

 Po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

 Wyjaśnienia i zmiany  treści SIWZ z dnia 21.02.2017 r.

Załączniki w wersji word po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku  z otwarcia ofert z dnia 27.02.2017r.

Wyniki

 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PAKIET 15


Znak sprawy: BZP.38.382-5.17

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Termin składania ofert: 17.02.2017 r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 14.02.2017 r.:

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 14.02.2017 r.

Załączniki po zmianach z dnia 14.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do do druku z otwarcia

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP.38.382-2.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 31.01.2017 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Harmonogram przeglądów

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 26.01.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ  - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 8 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 53 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7-    po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 9 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 16 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 49 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 56 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 66 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 67 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 70 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 74 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 84 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.

DRUK Z OTWARCIA

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.17 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-4.2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawągotowej mieszaniny w postaci workow do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 27.01.2017r.godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - z dnia 24.01.17

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Wzory umów po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-3.17

Dostawy materiałów opatrunkowych i materiałów szewnych - powtórka

Termin składania ofert: 27.01.2017 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 24.01.2017 r

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2017 r

SIWZ po zmianach z dnia 24.01.207 r

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie Pakietów 5 i 7

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-1.17

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.01.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.01.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -  z dnia 18.01.17

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 18.01.17 r.

SIWZ -  po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 29 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 40 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 1 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 2 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 4 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 7 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 9 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 18 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 20 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 26 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 30 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 35 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 41 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 43 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 47 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 60 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 11 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie własne Wykonawcy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Druk z otwarcia

Ząłącznk do druku z otwarcia

Wyniki

Sprostowanie do wyników

Opublikował: Sylwia Rychter
Publikacja dnia: 23.11.2021
Podpisał: Natalia Figwer
Dokument z dnia: 03.02.2021
Dokument oglądany razy: 122 358