bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówień pow. 10 000PLN

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000,00 zł zgodnie z § 20 ust. 33 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

znak sprawy: BZP.38.382-12.21 - powtórzenie

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-13.21

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej - powtórzenie

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-17.21

Zakup sprzętu dla potrzeb Oddziałów Szpitala

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-14.21

Wykonanie rozproszonego Systemu Telekonsultacyjnego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Znak sprawy: BZP.38.382-7.21

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-4.21

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383.20.21

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-11.21

Zakup sprzętu okulistycznego dla potrzeb Oddziału/Poradni Okulistycznej

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-9.21

Wykonanie usługi sprzątania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-46.20

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-8.21

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-1.21

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-6.21

Świadczenie Serwisu Eksploatacyjnego (SE) systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.383-13.21

Pełnienie funkcji Asystenta technicznego do szpitalnego obszaru projektu pn. „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-12.21

Opracowanie dokumentacji projektowej rozproszonego systemu telekonsultacyjnego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad jego wykonaniem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-5.21

Modernizacja sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-3.21

Dostawy artykułów biurowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


Znak sprawy:BZP.38.383-4.21

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-2.21

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Działu Żywienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-44.20

Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-36.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-48.20

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-47.20

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z zespołem lekarskim - powtórzenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.383-45.20

Świadczenie serwisu serwera PACS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-40.20

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-46.20

Konserwacja okresowa aparatury medycznej firmy Drager oraz Fresenius Kabi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: BZP.38.382-49.20

Dostawy leków z programów lekowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Urszula Gawęda
Publikacja dnia: 13.10.2021
Podpisał: Urszula Gawęda
Dokument z dnia: 13.10.2021
Dokument oglądany razy: 1 838