bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Roboty budowlane poniżej 5 350 000 EUR - archiwum

Znak sprawy: BZP.38.382-28.20

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 - termomodernizacja kuchni.

Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 10

Załączniki w wersji edytowalnej: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

po zmianach z dnia 18.08.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 18.08.2020r.

SIWZ po zmianch z dnia 18.08.2020r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 18.08.2020r.

Informacje dodatkowe do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 18.08.2020 r.

Druk z otwarcia ofert

załącznik do druku z otwarcia, grupa kapitałowa

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-26.20

Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 17.08.2020 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 10 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

po zmianach z dnia 12.08.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.08.2020r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 12.08.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-19.20

Remont ogólnobudowlany pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej - Załącznik nr 1, 2, 3, 5, 6, 7

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 05.06.2020 r.

"Informacje dodatkowe dotyczące Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 05.06.2020 r." - Załącznik nr 8

Druk z otwarcia ofert

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-12.19

Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 06.03.2019 godzina 9:00

Termin składania ofert: 12.03.2019 r. godzina 9:00

Termin składania ofert: 19.03.2019 r. godzina 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowanej 1,2,3,5,6,7 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 25.02.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2019 r.

SIWZ po zminach z dnia 25.02.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ II oraz zmiana treści SIWZ II z dnia 04.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.03.2019 r.

SIWZ po zmianach z dnia 04.03.2019r.

wzór umowy po zmianach z nia 04.03.2019 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ "Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia" z dnia 04.03.2019

Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 04.03.2019 r.

załącznik nr 8 - rysunek 43 - Zabudowa meblowa stała dla zadania 2"

załącznik nr 8 - instalacje elektryczne z dnia 04.03.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ III oraz zmiana treści SIWZ III z dnia 07.03.2019 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ "Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia" po zmianach z dnia 07.03.2019r.

Załącznik nr 8 do SIWZ Instalacje wentylacji Rysunek S-4 z dnia 07.03.2019r.

Załącznik nr 8 do SIWZ Instalacje wentylacji Rysunek S-5 z dnia 07.03.2019r.

Druk z otwarcia

załącznik nr 6 do SIWZ gr kapitałowa

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-20.18

Przebudowa Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalsitycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 07.08.2018 r., godzina: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 do SIWZ (w wersji edytowalnej)

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8

po zmianach z dnia 02.08.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 02.08.2018r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - "Informacje dodatkowe Opisu przedmiotu zamówienia" z dnia 02.08.2018r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 05 "Rzut parteru - stan projektowany" z dnia 02.08.2018r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 12 "Zestawienie stolarki" z dnia 02.08.2018r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 01 "Instalacja gazów medycznych" z dnia 02.08.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Druk z otwarcia ofert z 07.08.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki z dnia 20.08.2018r.


Znak sprawy: BZP.38.382-15.18

Przebudowę pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na Oddział Pediatryczny

Termin składania ofert: 17.05.2018r. godz 09:00

Termin składania ofert: 24.05.2018 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej (Załącznik nr 1, 2, 3, 5, 6, 7)

Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do SIWZ

Po zmianach z dnia 07.05.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 07.05.2018 r.

Zał. Nr 8 - Przedmiar robót - r. budowlane (korekta) 07.05.2018 r..

Zał. Nr 8 - Dokumnetacja projektowa zmywarki z dnia 07.05.2018 r..

Zał. Nr 8 - Dokumentacja projektowa maceratora z dnia 07.05.2018 r.

Po zmianach z dnia 09.05.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 09.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 09.05.2018 r. 

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 09.05.2018 r.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - edytowalny po zmianach z dnia 09.05.2018 r.

Zał. nr 8 - Opis techniczny do PW (korekta)

Zał. nr 8 - Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia z dnia 09.05.2018 r.

Po zmianach z dnia 17.05.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.05.2018 r. oraz zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2018 r.

Zał. nr 8 - Przedmiar robót - r. budowlane (korekta) z dnia 17.05.2018 r.

Zał. nr 8 - Informacje dodatkowe dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia z dnia 17.05.2018 r.

Po zmianach z dnia 21.05.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.05.2018 r. oraz zmiana treści SIWZ z dnia 21.05.2018 r.

SIWZ po zmianach z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót - gazy medyczne z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót- r. budowlane (korekta) z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacje dodatkowe Opisu przedmiotu zamówienia II z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 36 "Tablice informacyjne" z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 8 - Rzut piwnicy - stan projektowany z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 10 - Rzut parteru - stan projektowany z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 11 - Rzut parteru - technologia z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 18 - Zestawienie drzwi z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. S1 - Rzut piwnicy (instalacja wody i kanalizacji)

Załącznik nr 8 do SIWZ - "Karty wyposażenia" z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 29 Projektu Wykonawczego Architektura "Zabudowy meblowe cz.1" z dnia 21.05.2018 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Rys. 30 Projektu Wykonawczego Architektura "Zabudowy meblowe cz. 2" z dnia 21.05.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Druk z otwarcia ofert z 24.05.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki z dnia 25.05.2018 r.

________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-35.17

Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II – POWTÓRKA IV

Termin składania ofert: 03.10.17 r. godz 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do SIWZ:

- Załącznik nr I

-Załacznik nr II

-Załacznik nr III

-Załącznik nr IV

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zadanie 1

Część I

Część II

Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zadanie 2

Część I

Część II

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumnetacja projektowa - zadanie 3

Część I

Część II

Po zmianach z dnia 21.09.17 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 21.09.17 r.

SIWZ - po zmianach z dnia 21.09.17 r.

Po zmianach z dnia 26.09.17 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.09.2017 r. NR 1 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.09.2017 r. NR 2

Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do SIWZ - po zmianach z dnia 26.09.17 r.

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN z dnia 03.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z dnia 05.10.17 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-33.17

Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II – POWTÓRKA III

Termin składania ofert: 15.09.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 8 do SIWZ:

- Załącznik nr I

-Załacznik nr II

-Załacznik nr III

-Załącznik nr IV

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 9  do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zadanie 1

Część I

Część II

Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zadanie 2

Część I

Część II

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumnetacja projektowa - zadanie 3

Część I

Część II

Po zmianach z dnia 11.09.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.17 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 11.09.17 r.

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN z dnia 15.09.2017 r. (Druk z otwarcia)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 18.09.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-31.17

Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II – POWTÓRKA II

Termin składania ofert: 14.08.17 godz 10:00

Nowy termin składania ofert: 25.08.17 r. godz 10:00

Nowy termin składania ofert: 28.08.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - zadanie 1

Część I

Część II

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie 2

Część I

Część II

Załącznik nr 11 - Dokumnetacja projektowa - zadanie 3

Część I

Część II

Po zmianach z dnia 10.08.17 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 10.08.17

SIWZ - po zmianach z dnia 10.08.17 r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 10.08.17 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 10.08.17 r.

Załączniki nr I
Załączniki nr II
Załączniki nr III
Załączniki nr IV

Po zmianach z dnia 21.08.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 21.08.17

SIWZ - po zmianach z dnia 21.08.17 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 21.08.17 r.

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN z dnia 28.08.2017 r. (Druk z otwarcia)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 31.08.17


Znak sprawy: BZP.38.382-27.17

Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II - POWTÓRKA

Termin składania ofert: 28.07.17 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 1
część 1
część 2

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2
część 1
część 2

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 3
część 1
część 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 28.07.2017


Znak sprawy: BZP.38.382-22.17

Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II

Termin składania ofert: 07.07.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert 13.07.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznki edytowalne

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 1
część 1
część 2

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2
część 1
część 2

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 3
część 1
część 2

Po zmianach z dnia 28.06.17 r.:

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.06.17 r.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Siwz po zmianach z dnia 28.06.17 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 13.07.2017 r.


Znak sprawy BZP.38.382-29.16

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 14.10.2016 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 17.10.2016 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Dokumentacja projektowa:

STWOR

Przedmiar robót

PW PPOŻ Konstrukcja

PW Drzwi Ppoż

Po zmianach z dnia 06.10.2016 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 06.10.2016 r.

SIWZ - po zmianach z dnia 06.10.2016 r.

Po zmianach z dnia 07.10.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ nr 2 - z dnia 07.10.2016 r.

SIWZ - po zmianach z dnia 07.10.2016 r.

Druk z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Znak sprawy BZP.38.382-26.16

Modernizacja Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych

Termin składania ofert: 23.09.2016 r. Godz 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.09.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 28.09.2016 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wzór umowy

Dokumentacja projektowa:

PW PPOŻ

PW SALE CHORYCH

PW UROLOGIA

Po zmianach z dnia 14.09.2016 r.

Zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 14.09.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 14.09.2016 r.

Siwz - po zmianach z dnia 14.09.2016 r.

Formularz oferty -  po zmianach z dnia 14.09.2016 r.

Wzór umowy - po zmianach z dnia 14.09.2016 r.

Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 14.09.2016 r.

Dokumentacja projektowa (załacznik nr 9 do SIWZ) zostaje uzupełniona o:

STWIOR

Przedmiar robót

Korekta Projektu Wykonawczego Instalacja gazów medycznych

Załącznik do Projektu Wykonawczego Instalacja gazów medycznych - Rys.

Po zmianach z dnia 16.09.2016 r.:

Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 16.09.2016 r.

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) zostaje uzupełniona, skorygowana o następujące dane:

Projekt Wykonawczy sale chorych, architektura

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach cz. 1

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii cz. 1

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii cz. 2

Zadanie: Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach cz. 2

Po zmianach z dnia 19.09.2016 r.

Zmiana treśći SIWZ nr 3 z dnia 19.09.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.09.2016 r.

SIWZ po zmianach z dnia 19.09.2016 r.

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) zostaje uzupełniona, skorygowana o następujące dane:

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii - zmiana  w zakresie instalacji elektrycznej

Tabela 2 - Ilość i rodzaje paneli nadłóżkowych jakie należy zainstalować w salach chorych

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii - zmiana w zakresie instalacji słaboprądowej

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych 

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii cz 2

Zadanie: Przebudowa Oddziału Urologii cz 3

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych cz 3

Zadanie: Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych cz 4

Po zmianach z dnia 20.09.2016 r.:

Zmiana treści SIWZ nr 4 z dnia 20.09.2016 oraz wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 20.09.2016 r.

Załacznik nr 8 - Opis pzedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 20.09.2016 r.

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) zostaje uzupełniona, skorygowana o następujące dane:

Uzupełnienie i korekta załącznika nr 9 do SIWZ z dnia 20.09.2016 r.

Po zmianach z dnia 21.09.2016 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dnia 21.09.2016 r. oraz zmiana treści SIWZ nr 5 z dnia 21.09.2016 r.

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 21.09.2016 r.

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) zostaje uzupełniona, skorygowana o następujące dane:

Uzupełnienie i korekta załącznika nr 9 do SIWZ z dnia 21.09.2016 r. - instalacja elektryczna i słaboprądowa, zabudowa drzwi.

.

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN z dnia 29.09.2016 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU 2 - Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych z dnia 30.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie pakietu nr 1


Znak sprawy BZP/38/382-23/16

Przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21 - wymiana instalacji ciepłej i wimnej wody.

Termin składania ofert: 09.08.2016 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ z dnia 04.08.2016 r

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 04.08.2016 r

Załącznik nr 11 do SIWZ po zmianach z dnia 04.08.2016 r

rys WK - 02 SZ instal

rys WK - 06 SZ piony

WK - 01 REH instal

WK - 04 tunel instal

WK - 05 REH piony ppoz

WK - 07 SZ ppoz

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-19/16

Przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Krasickiego - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody.

Termin składania ofert: 15.07.2016 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 12.07.2016 r

.Załącznik nr 9 do SIWZ po zmianach w dnia 12.07.201.6 r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 18.07.2016 r.


BZP/38/382-33/15

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb dwupłaszczyznowego angiografu oraz rezonansu magnetycznego. BZP/38/382-33/15

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienia treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ  z dnia 08.09.2015

SIWZ oraz Załącznik Nr 1 po zmianach z dnia 08.09.2015 r.

Wyniki


DZP/38/382-29/14

Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka) (DZP/38/382-29/14)

Termin składania ofert - 02.06.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Projekty Budowlano - Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.2014 r.

Zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 23.05.2014 r.

Przedmiar - drogi wewnętrzne, parking, chodnik z dnia 23.05.2014 r.

Przedmiar robót - oświetlenie zew. z dnia 23.05.2014 r.

Rysunek (likwidacja) z dnia 23.05.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 29.05.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 29.05.2014 r.

Wyniki


DZP/38/382-31/14


Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

Termin składania ofert: 29.05.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt Budowlano - Wykonawczy – architektura i technologia – Załącznik nr 14 do SIWZ

Instalacje sanitarne – Załącznik nr 15 do SIWZ

Instalacje wentylacji – Załącznik nr 16 do SIWZ

Gazy medyczne – Załącznik nr 17 do SIWZ

Instalacje elektryczne – Załącznik nr 18 do SIWZ

Kolorystyka i aranżacja – Załącznik nr 19 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 27.05.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 27.05.2014r.

Karty doboru central wentylacyjnych - Załącznik nr 16a

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DZP/38/382-13/14

Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-13/14)

Termin składania ofert - 03.04.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Projekty Budowlano - Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 31.03.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 31.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 04.04.2014

Zagospodarowanie przedmiar

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał: Marta Bajor
Dokument z dnia: 18.08.2020
Dokument oglądany razy: 52 396