bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługi Społeczne

Znak sprawy: BZP.38.382-25.20

Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 10.07.2020r. godz.: 10:00

Termin składania ofert: 13.07.2020r. godz. 10:00

Instrukcja dla Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych, wykonywanych usług

Załącznik nr 3a - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 3b - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Wykonawców z dnia 07.07.2020r.

Załącznik nr 3a - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - po zmianach z dnia 07.07.2020r.

Zmiana treści Instrukcji dla Wykonawców z dnia 08.07.2020r.

Instrukcja dla Wykonawców po zmianach z dnia 08.07.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 08.07.2020r.

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy po zmianach z dnia 08.07.2020r.

Zmiana treści Instrukcji dla Wykonawców z dnia 09.07.2020r.

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy po zmianach z dnia 09.07.2020r.

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 09.07.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: BZP.38.382-18.20

Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 19.06.2020r. godz.: 09:00

Instrukcja dla Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych, wykonywanych usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Znak sprawy: BZP.38.382-25.17

Kompleksowa obsługa prawna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz.: 10:00

Instrukcja dla Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załącznik nr 1 - Formularz  - oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych, wykonywanych usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Druk z otwarcia

WynikiOpublikował: Natalia Figwer
Publikacja dnia: 23.07.2020
Podpisał: Natalia Figwer
Dokument z dnia: 23.07.2020
Dokument oglądany razy: 33 397