bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi powyżej 214 000 EURO - archiwum

Znak sprawy: BZP.38.382-41.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 21.11.2018 r. godz.:10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo - cenowy - exel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 09.11.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 09.11.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy -excel po zmianach z dnia 09.11.2018r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 5, 12, 15, 16, 17, 18, 31 i 34

Wyniki

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-33.18

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 08.11.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu po piblikacji w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 24.10.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.10.2018 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.10.2018 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 24.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-31.18

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.10.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 18.10.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy -excel po zmianach z dnia 18.10.201 8 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 18.10.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-21.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Termin składania ofert: 07.08.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo - cenowy - exel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.07.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 23.07.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy- po zmianach z dnia 23.07.2018r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

__________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-11.18

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 04.05.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo - cenowy - exel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 16.04.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana terści SIWZ z dnia 16.04.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet nr 4 - po zmianach z dnia 16.04.2018 r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-9.18

Dostawy implantów neurochirurgcznych neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii

Termin składania ofert: 06.04.2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo - cenowy - exel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 22.03.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana terści SIWZ z dnia 22.03.2018 r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.03.2018 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 22.03.2018 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - exel po zmianach z dnia 22.03.2018 r.

Druk z otwarcia

Załącznik z druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-6.18

Dostawy leków i preparatów stymulujących erytropoezę

Termin składania ofert: 19.03.2018 r.godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzadowego Unii Europejskiej

SIWZ

Wzór umowy

JEDZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 07.03.18 r:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 07.03.18r.

SIWZ - po zmianach z dnia 07.03.18r.

Wzór umowy - po zmianach z dnia 07.03.18r.

Druk z otwarcia z dnia 19.03.18 r.

Załacznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-36.17

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Termin składania ofert: 02.11.2017r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - przed publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzadowego Unii Europejskiej

SIWZ

JEDZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 20.10.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 20.10.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 5 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 13 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 15 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 16 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 21 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 23 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 24 - po zmianach z dnia 20.10.17 r.

Wzór umowyy - po zmianach z dnia 20.10.17 r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.11.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-29.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 11.09.2017r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do publikacji

Ogłoszwenie o zamówieniu - po publikacji

SIWZ

JEDZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 25.08.2017 r.

Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ po zmianach z dnia 25.08.2017 r.

SIWZ po zmianach z dnia 25.08.2017 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.08.2017 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy po zmianach z dnia 25.08.2017 r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Sprostowanie do druku z otwarcia

Wyniki dla Pakietu nr 90

Wyniki dla Pakietu nr 20 i 41

Wyniki (za wyjątkiem Pakietu nr 20, 41 i 90)

________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-10.17

Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 26.04.2017 godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - pranie

Załącznik nr 9 - Wzór umowy najmu

Instrukcja wypełnienia JEDZ

Sprostowanie do ogłoszenia

Po zmianach z dnia 10.04.2017 r.

Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r

SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 10.04.2017 r

Załącznik nr 3 - Formularz oferty po zmianach z dnia 10.04.2017 r

Załącznik nr 8 - Wzór umowy po zmianach z dnia 10.04.2017 r

Sprostowanie do ogłoszenia II

Druk z otwarcia

Wyniki

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.07.2017 r.


Nr postepowania :BZP.38.382-30.16

Dostawy sprzetu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnatrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 12.12.2016 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji

SIWZ

JEDZ

załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz Zmiany treści SIWZ Nr 1 z dnia 29.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 4)

Druk z otwarcia

 Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Nr postępowania: BZP.38.382-31.16

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin skladania ofert: 12.12.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji

Załaczniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 30.11.2016 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 30.11.2016 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 6 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 8 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 10 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 12 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 17 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 29 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 31 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 35 - po zmianach z dnia 30.11.16 r.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 30.11.16

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI

WYNIKI (pakiet 8 i 18)


Nr postepowania BZP.38.382-33.16

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 02.12.2016 r, godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmówieniu - po publikacji

SIWZ

JEDZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz Zmiana treści SIWZ Nr 1  z dnia 18.11.2016 r

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy ( Pakiety 1,7,8,9,14,18,22,30,33,35,39)

Wzór umowy po zmianach z dnia 18.11.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 oraz Zmiana treści SIWZ Nr 2 z dnia 21.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 1)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy(Pakiet 7)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 8)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 9)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 14)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 18)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 20)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy ( Pakiet 25)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 29)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 30)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 33)

Załącznik nr 1 do SIWZ  Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 35)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 37)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 38)

Wzór umowy po zmianachz dnia  21.11.2016 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

WYNIKI Pakiety:1,14,33


Nr postępowania BZP/38/382-22/16

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Termin składania ofert: 06.09.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 08.09.2016 r. godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.08.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 i zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 22.08.2016 r.

Ząłcznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortyemntowo-cenowy (pakiet 21) - po zmianach z dnia 22.08.2016 r.

Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 31.08.2016 r.

SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2016 r.

Po zmianach z dnia 01.09.2016 r.

Zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 01.09.2016 r.

SIWZ - po zmianach z dnia 01.09.2016 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy-po zmianach z dnia 01.09.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) - z dnia 01.09.2016 r.

WynikiNr postępowania BZP/38/382-21/16

Zakup, dostawa i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 29.08.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

I Po zmianach z dnia 10.08.2016 r

Wyjaśnienia I po zmianach z dnia 10.08.2016 r

SIWZ I po zmianach z dnia 10.08.2016 r

Załączniki I w wersji edytowalnej z dnia 10.08.2016 r

II Po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Wyjaśnienia II po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załączniki II po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załącznik nr 1 - Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych (Pakiet 3 - Tor wizyjny z oprzyrządowaniem, Urządzenia do elektroresekcji, Videocystoskop) po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załącznik nr 1 - Zestawienie Paramatrów Techniczno-Użytkowych (Pakiet 4 - Stół zabiegowy, Lampa operacyjna) po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załącznik nr 1 - Zestawienie Parametrów-Techniczno-Użytkowych (Pakiet 6 - Pompy infuzyjne ze stacją dokującą) po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załącznik nr 1 - Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych (Pakiet 8 - Aparat USG) po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Załącznik nr 1 - Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych (Pakiet 9 - Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym) po zmianach z dnia 16.08.2016 r

Wyniki


Nr postępowania: BZP/38/382-10/16

Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurosytmulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów

Termin składania ofert: 18.04.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia po zmaianch z dnia 11.04.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 11.04.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 11.04.2016 r

WYNIKI


Nr postępowania: BZP/38/382-39/15

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 17.12.15 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 07.12.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TREŚCI SIWZ - Z DNIA 07.12.2015 r.

SIWZ - po zmianach z dnia 07.12.2015 r.

Załącznik nr 1e- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczący pakietu 5) - po zmianach z dnia 07.12.2015 r.

Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów oraz ich wyposażenie - po zmianach z dnia 07.12.2015 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu

Po zmianach z dnia 09.12.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 - z dnia 09.12.2015 r.

Załacznik nr 1f - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczący pakietu 6) - po zmianach z dnia 09.12.2015 r.

Załącznik nr 11 - Wzór umowy  - po zmianach z dnia 09.12.2015 r.

WYNIKI


Nr postępowania: BZP/38/382-34/15

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 30.10.2015 r., godzina: 10:00

 Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie z dnia 10.10.2015 r

SIWZ po zmianach z dnia 19.10.2015 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.10.2015 r

Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 19.10.2015 r

WYNIKI


Nr postępowania: BZP/38/382-36/15

Wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem.

Termin składania ofert: 29.10.15 r., godzina: 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.11.2015 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAPROSZENIE NA WIZJĘ LOKALNĄ

Protokół z odbycia wizji lokalnej z dnia 06.10.2015 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 06.10.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 06.10.2015 r.

Załacznik nr 5 - Formularz Oferty - po zmianach z dnia 06.10.2015 r.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 06.10.2015 r.

Po zmianach z dnia 16.10.2015 r.:

Wyjasnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.10.15r.

SIWZ po zmianach z dnia 16.10.15r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonywania usługi - po zmianach z dnia 16.10.15r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 16.10.15r. (wersja edytowalna)

Załacznik nr 14 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 16.10.15r.

Po zmianach z dnia 26.10.2015 r.:

Wyjaśneinie treści SIWZ nr 3 oraz zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 26.10.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 26.10.15r.

Załacznik nr 14 do SIWZ - Wzór umowy  - po zmianach z dnia 26.10.15 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-32/15

Dostawa, montaż, uruchomienie Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu oraz Rezonansu Magnetycznego

Termin składania ofert: 22.09.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.15 r.

SIWZ po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ  - Zestawienei parametrów techniczno-użytkowych (dla pakietu nr 1) - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załacznik nr 1a do SIWZ - Aparat do znieczulenia z monitorowaniem-wymagane parametry techniczne (ala pakietu nr 1) - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załącznik nr 2 do  SIWZ - Zestawienei parametrów techniczno-użytkowych (dla pakietu nr 2) - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załacznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy (dla pakietu nr 1) - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Załącznk nr 13 do SIWZ - Wzór umowy (dla pakeitu n 2) - po zmianach z dnia 24.08.15 r.

Sprostowanie do zmian w SIWZ z dnia 24.08.15 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 08.09.15 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 08.09.15 r.

SIWZ po zmianach z dnia 08.09.15 r.

Załącznik nr 1 - Zestawienei parametrów techniczno użytkowych (dla pakietu 1) - po zmianach z dnia 08.09.15 r.

Załącznik nr 2 - Zestawienei parametrów techniczno-uzytkowych (dla pakietu nr 2) - po zmianach z dnia 08.09.15r.

Załacznik nr 3 - Formularz oferty - po zmianach z dnia 08.09.15 r.

Załacznik nr 12 - Wzór umowy (dot. pakietu 1) - po zmianach z dnia 08.09.15 r.

Załącznik nr 13 - Wzór umowy (dot. pakietu 2) - po zmianach z dnia 08.09.15 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 15.09.15 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  z dnia 15.09.15 r.

Załacznik nr 1 - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (dla pakietu 1) - po zmaianch z dnia 15.09.15 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy Pakietu 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy Pakietu 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (w pakiecie 2) oraz o dokonaniu ponownej oceny ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy pakietu nr 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego (z dnia 27.11.2015 r.)

Zawiadomienie z dnia 13.01.2016 r.


Nr postępowania: BZP/38/382-27/15

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia

Termin składania ofert: 11.08.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
1. Rys. 1 Rzut parteru Zakładu Diagnostyki Obrazowej – załącznik nr 2a;
2. Rys. 3 Pomieszczenia rezonansu. Koncepcja – załącznik nr 2b;
3. Rys. 3a Pomieszczenia rezonansu. Wyburzenia – załącznik nr 2c;
4. Rys. 4 Sanitariaty i wyburzenia – załącznik nr 2d;
5. Rys. Schemat segmentowy szpitala – załącznik nr 2e;
6. Rys. Poczekalnia (pomieszczenie komunikacyjne) - załącznik 2f.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 13.07.2015r.

SIWZ po zmianach z dnia 13.07.2015 r.

Załącznik nr 12 do SIWZ - WZÓR UMOWY po zmianach z dnia 13.07.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - po zmianach z dnia 13.07.2015 r. - wersja edytowalna

Zmiana treści SIWZ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 21.07.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - po zmianach z dnia 21.07.2015 r. - wersja edytowalna

Zmiana treści SIWZ:

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 28.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015 r.

- SIWZ po zmianach z dnia 28.07.2015 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r. (wersja edytowalna)

- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r.

- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 28.07.2015 r.

SPROSTOWANIE z dnia 29.07.2015 r. DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 29.07.2015 r. (wersja edytowalna)

Wyjaśnienia treści SIWZ:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 30.07.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - po zmianach z dnia 30.07.2015 r. - wersja edytowalna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Nr postępowania: BZP/38/382-14/15

Dostawa i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia

Termin składania ofert: 29.07.2015 r., godz. 10:00.

Nowy termin składania ofert: 03.08.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Rys.1 Rzut parteru Zakładu Diagnostyki Obrazowej – załącznik nr 2a

Rys.2 Pomieszczenia angiografu. Koncepcja – załącznik nr 2b

Rys.2a Pomieszczenia angiografu. Wyburzenia - załącznik nr 2c

Rys.4 Salki konsultacyjne. Koncepcja i wyburzenia - załącznik nr 2d

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 07.07.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 07.07.2015 r. oraz załącznik 1a, 1b, 3-11 w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2:

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 15.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 15.07.2015 r.

- SIWZ po zmianach z dnia 15.07.2015 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r. (wersja edytowalna)

- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.

- WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT - załącznik nr 8 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r. (wersja edytowalna)

- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r..

Zmiana treści SIWZ 3:

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 21.07.2015r

- Zmiana treści SIWZ NR 3 z dnia 21.07.2015r

- SIWZ po zmianach z dnia 21.07.2015 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 21.07.2015 r. (wersja edytowalna)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Nr postępowania: BZP/38/382-3/15

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 24.02.2015 r., godz. 10:00.

Nowy termin składania ofert: 25.02.2015 r., godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik nr 9 - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Załącznik nr 1 - po II zmianie z dnia 18.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-42/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpiatala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 12.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 05.12.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji lub sprostowania

Formularz asortymentowo-cenowy - dotyczy Pakietu 6 - po zmianach z dnia 05.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________________________________

Nr postępowania: DZP/38/382-49/13

Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 26.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.07.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 05.06.2014r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 05.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 05.06.2014r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 10.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 10.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 10.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 18.06.2014 r.

Zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r.

Sprostowanie zmiany treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r.

Wyniki


Nr postępowania:DZP/38/382-26/14

Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14)

Termin składania ofert: 25.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 01.07.2014r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 10.07.2014r godz. 10:00 - po zmianie z dnia 20.06.2014r

Termin składania ofert: 14.07.2014 r. godz. 10:00 - po zmianie z dnia 07.07.2014r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

SIWZ Po zmianach z dnia 30.05.2014r

Załącznik nr 12a - Wymagania ogólne dla pakietu 2

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ
WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

ODWOŁANIE

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM z dnia 09.06.2014r

ODWOŁANIE nr 2

Odpowiedź na odwołanie

Odpowiedź na odwołanie z dnia 16.06.2014r.

Odpowiedź na odwołanie z dnia 17.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 17.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.06.2014r

Zalacznik_01-Formularz oferty - stan na dzień 17.06.2014r

Załącznik_02do08-Oswiadczenia - stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_09-Pakiet 1 - PFU - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_10-Pakiet 1 - Wymagania - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_11-Pakiet 2 - Sprzet komputerowy - Stan na dzień
17.06.2014r

Zalacznik_12-Pakiet 2 - Oprogramowanie - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_13-Pakiet 2 - Parametry oceny - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_14-Pakiet 1 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_16-Pakiet 2 - Procedura weryfikacji - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_17-Pakiet 2 - Integracja - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_18-Pakiet 2 - Migracja danych - Stan na dzień 17.06.2014r

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3, ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 20.06.2014r. ORAZ SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 20.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 4 Z DNIA 25.06.2014, ORAZ SPROSTOWANIE NR 2 DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM z dnia 27.06.2014r

ODWOŁANIE 3 z dnia 27.06.2014r

Odpowiedź na odwołanie z dnia 27.06.2014r

SIWZ po zminach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 2 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 12 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 13 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 17 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 18 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 5 oraz zmiana treści SIWZ Nr 4 z dnia 04.07.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 07.07.2014 r.

Sprostowanie wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 oraz zmiany treści SIWZ nr 4 oraz zmiana treści SIWZ nr 5 z dnia 07.07.2014 r.

SIWZ z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_01 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_02 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_09 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_10 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_11 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_12 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_13 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_14 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_15 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_16 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_17 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_18 z dnia 07.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 oraz zmiany treści SIWZ nr 6 z dnia 10.07.2014 r.

Załącznik nr 11 po zmianach z dnia 10.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 z dnia 10.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 z dnia 11.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 1 - pakiet nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 02.10.2014 r. oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


Nr postępowania: DZP/38/382-5/14

Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów oraz innych materiałów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-5/14)

Termin składania ofert: 30.05.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 13.06.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 23.05.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 03.06.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: DZP/38/382-39/13

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-63/13

dostawa endoprotez stawu biodrowego, cementu kostnego, płytek i wkrętów dla Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, DZP/38/382-63/13.

Termin składania ofert: 30 styczeń 2014 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21-01-2014 R.

SIWZ po zmianach z dnia 21.01.2014r

Wyniki

Wyniki II


Nr postępowania: DZP/38/382-41/13 Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

WynikiOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 03.01.2020
Podpisał: Sylwia Rychter
Dokument z dnia: 06.02.2018
Dokument oglądany razy: 123 763