bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum

BZP.38.383-79.2017

Dostawy jaj

Termin składania ofert: 21.11.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP.38.383-77.2017

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 17.11.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-78.2017

Usługa w zakresie telefonii komórkowej.

Termin składania ofert: 06.11.2017r. godz. 10:00   08.11.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana treści wzoru umowy

Wzór umowy po zmianach z dnia 03.11.2017r.

Odpowiedz na zapytania

Zał. nr 1 do Formularza oferty po zmianach z dnia 06.11.2017r.

Zał. nr 2 do Formularza oferty po zmianach z dnia 06.11.2017r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-74.2017

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 03.11.2017 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy (dot. pak. 2 i pak. 4) po zmianach z dnia 31.10.2017r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-71.2017

Dostawa mikrokuwet do analizatorów GL201 i HB201 firmy HemoCue Polska.

Termin składania ofert : 31.10.2017r godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-67.2017

Dostawa biometru optycznego oraz głowicy dla potrzeb Oddzialu Okulistyki

Termin składania ofert: do 17.10.2017r. godz. 10:00 20.10.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.10.2017r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 17.10.2017r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-70.2017

Dostawy lini infuzyjnych dla pomp – Volumat MC Agilia oraz akcesoriów do pulsoksymetru Infinity dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej – powtórka

Termin składania ofert: do 16.10.2017r. godz. 11:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-64.2017

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2017/2018.

Termin skladania ofert: do 16.10.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-66.2017

Remont Sali zabiegowej Oddziału Okulistyki wraz z pełnym wyposażeniem meblowym” - powtórka

Termin składania ofert: do 09.10.2017r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:09.10.2017r. godz. 10:30

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-63.2017

Dostawa wyposażenia sali zabiegowej Oddziału Okulistyki.

Termin składania ofert: do 06.10.2017r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert; 06.10.2017r. godz. 10:30

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 03.10.2017r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.2017

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 02.10.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 29.09.2017r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 29.09.2017r.

Druk z otwarcia

Unieważnienie


BZP.38.383-62.2017

Remont sali zabiegowej Oddziału okulistyki wraz z wyposazeniem meblowym.

Termin składania ofert: 29.09.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.09.2017r. godz. 10:30

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Unieważnienie


BZP.38.383-61.2017

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 27.09.2017r. godz.10:00

Formularz oferty

Zmiana w Formularzu asortymentowo - cenowym z dnia 22.09.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-59.2017

Dostawa wraz z montażem rolet przeciwsłonecznych

Termin składania ofert: 25.09.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.09.2017r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-58.2017

Dostawa szafek kartotekowych

Termin składania ofert: 20.09.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.09.2017 r.

Formularz oferty po zmianie z dnia 18.09.2017 r

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-55.2017

Dostawa wózka reanimacyjnego z oprzyrządowaniem oraz ssaka akumulatorowo - sieciowego do zamontowania na wózek.

Termin składania ofert: 15.09.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-54.2017

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie noża harmonicznego, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55.

Termin składania ofert:: 08.09.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.09.2017r.

Formularz oferty po zmianie z dnia 06.09.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-49.2017

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018

Termin składania ofert: 07.09.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Karta informacyjna

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-52.2017

Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii

Termin składania ofert: 05.09.2017r. godz. 10::00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentoo - cenowy po zmianie dnia 01.09.2017r. - wersja edytowalna

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-44.2017

Wykonanie raz w roku testów specjalistycznych, aparatów będących na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 28.07.2017r. godz. 10::00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-42.2017

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórka

Termin składania ofert: 17.07.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-41.2017

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej - powtórka

Termin składania ofert: 14.07.2017r. godz. 11:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-38.2017

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin skladania ofert: 14.07.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-40.2017

Dostawy fiolkowych wskaźników biologicznych do pary wodnej

Termin składania ofert: 05.07.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-35.2017

Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 19.06.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-34.2017

Modernizacja Sali konferencyjnej w sprzęt audio-video,realizowana w ramach programu Interreg Republika Czeska- Polska "Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof"-powtórka

Termin składania ofert 02.06.2017 r . godzina 11:00

Termin otwarcia  ofert 02.06.2017 r. godzina 11:30

Formularz oferty

Zał.1- Formularz asortymentowo- cenowy

Zał.2 - Zakres prac budowlanych

Zał.3- Wykaz dostaw

Zał.4 - Wzór umowy

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-33.2017

Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów medycznych z możliwością otwierania ich bez kontaktu z dłonią - powtórka.

Termin składania ofert: 31.05.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Unieważnienie


BZP.38.383-29.2017

Dostawa wanienek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz pojemników do gromadzenia odpadów medycznych z możliwością otwierania ich bez kontaktu z dłonią.

Termin składania ofert: 18.05.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP/38/383-27.2017

Przeglądy okresowe urządzeń technicznych - powtórka

Termin składania ofert: 28.04.2017r. godz. 11:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Unieważnienie


BZP.38.383-26.2017

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert:: 28.04.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-25.2017

Modernizacja Sali konferencyjnej szpitala – doposażenie w sprzęt audio-video, realizowana w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof" - POWTÓRKA

Termin składania ofert 20.04.2017 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert 20.04.2017 r. godzina 10:30

Formularz oferty

Zał. 1 - Formularz asortymentowo - cenowy

Zał. 2 - Zakres prac budowlanych

Zał. 3 - Wykaz dostaw

Zał. 4 - Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania

Zał.1 - Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 14.04.2017 r

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-21.2017

Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 10.04.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-20.2017

Dostawa aparatów i urządzeń medycznych dla Izby Przyjęć.

Termin składania ofert 05.04.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Załącznik nr 2 (pakiet nr 2 i 3) po zmianach

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-17.2017

Przeglądy okresowe urządzeń technicznych.

Termin składania ofert: 31.03.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP.38.383-14.2017

Modernizacja Sali konferencyjnej szpitala – doposażenie w sprzęt audio-video, realizowana w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof"

Termin składania ofert 31.03.2017 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert 31.03.2017 r. godizna 10:30

Formularz oferty

Zał. 1 - Formularz asortymentowo - cenowy

Zał. 2 - Zakres prac budowlanych

Zał. 3 - Wykaz dostaw

Zał. 4 - Wzór umowy

Druk z otwarcia

Informacja o unieważnieniu postępowania


BZP.38.383-13.2017

Wyposażenie windy „C” (czystej) bloku łóżkowego w system pierwszeństwa.

Termin składania ofert: 22.03.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-10.2017

Usługa transportu osób zmarłych z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7.

Termin składania ofert 16.03.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-9.2017

Dostawa bielizny pościelowej oraz ręczników

Termin składania ofert: 08.03.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-7.2017

Dostawy nici chirurgicznych dla Oddziału Okulistycznego oraz zestawy opatrunkowe dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Termin składania ofert: 17.02.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 14.02.2017r. w wersji edytowalnej

Odpowiedź na zapytania z dnia 15.02.2017r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 15.02.2017r. w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-6.2017

1)Wykonanie przeglądu okresowego dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS100 połączonego z wymianą filtrów i oleju,
2) Wymiana łożysk w stacji sprężonego powietrza w dwóch sprężarkach S24.

Termin składania ofert: 27.01.2017 godz. 13:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-5.2017

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Temin składania ofert: 23.01.2017 godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.2017

Kasety do ucyfrowionego systemu CR (pośredniego).

Termin składania ofert: 19.01.2017r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP.38.383-2.2017

1)Wykonanie przeglądu okresowego dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS100 połączonego z wymianą filtrów i oleju,
2) Wymiana łożysk w stacji sprężonego powietrza w dwóch sprężarkach S24.

Termin składania ofert: 17.01.2017 godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP.38.383-71.2016

Przegląd zasilaczy UPS

Termin składania ofert: 09.12.2016r. godz. 10:00  12.12.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

zmiana

Formularz oferty ze zmienionymi załącznikami nr 2 i nr 3.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-73.2016

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 07.12.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedź na zapytanie

Formularz oferty ze zmienionym dnia 05.12.2016r. Wzorem umowy.

Zmiana

Formularz oferty ze zmianą w załączniku nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej po zmianie

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-70.2016

Dostawa wózka transportowo - obserwacyjn ego oraz wózków transportowych dla pacjentów leżących.

Termin składania ofert: 24.11.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 22.11.2016r.

Formularz oferty ze zmienionym dnia 22.11.2016r. załącznikiem nr 2.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-69.2016

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, molformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych.

Termin składania ofert: 23.11.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-62.2016

Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów szpitalnych

Termin składania ofert: 07.11.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.11.2016r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 04.11.2016r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-57.2016

Konserwacja dźwigów w WSzS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 - w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Termin skladania ofert: 28.10.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP.38.383-59.2016

Dostawa wózków transportowych

Termin składania ofert: 27.10.2016 godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty z załącznikiem nr 2 po zmianach z dnia 25.10.2016r.

Druk z otwarcia ofert

Druk z otwarcia po zmianach z dnia 02.11.2016r.

Wyniki


BZP.38.383-56.2016

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Pracowni Naczyniowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Termin składania ofert: 25.10.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 24.10.2016r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-54.2016

Audyt Przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 14.10.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.10.2016r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.2016

Świadczenie usługi bezpośredniego połączenia poprzez łącze światłowodowe 2J w relacji: budynki Szpitala przy Al. Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu - Zdroju a budynki Szpitala przy ul. Krasickiego 21 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 12.10.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-53.2016

Usługa całodobowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w jastrzebiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 07.10.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP.38.383-51.2016

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań:                                                                                     1) Modernizacja Oddziału Urologii;                                                                                                        2) Dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznychdla osob niepełnosprawnych;                                                                                                                                 3) Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych.

Termin składania ofert: 23.09.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytane

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP/38/383-49/16

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek.

Termin składania ofert: 05.09.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyjaśnienia

Formularz oferty po zmianach z dnia 01.09.2016r.

Wyniki


BZP/38/383-50/16

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016r.

Termin składania ofert: 01.09.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty.

Karta informac yjna

Wyniki


BZP/38/383-47/16

Dostawa foteli obrotowych

Termin składania ofert: 29.08.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Po zmianach z dnia:

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 25.08.2016 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.08.2016 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 25.08.2016 r.

Wyniki

Unieważnienie wyników

Wyniki z dnia 20.09.2016r.BZP/38/383-46/16

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych

termin składania ofert: 03.08.2016 r godz:10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz oferty po zmianach z dnia 29.07.2016 r.

WYNIKI

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP/38/383-43/16

Dostawa poduszek medycznych z osłonami - powtórka

Termin składania ofert: 01.08.2016r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 29.07.2016 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 29.07.2016 r.

Wyniki

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2016 r.


BZP/38/383-44/16

Dostawy czepków,masek oraz sterylnej jednorazowej osłony na mikroskop operacyjny Zeiss

Termin składania ofert: 28.07.2016 r. godz.10:00

 Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców z dnia 26.07.2016

Wyniki


BZP/38/383-41/16

Remont pomieszczenia kuchenki oddziałowej na VI piętrze bloku łóżkowego – adaptacja na poradnię neonatologiczną - powtórka

Termin składania ofert: 07.07.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Rzut stanu istniejącego

Załacznik nr 3 - Rzut koncepcji

Załacznik nr 4 - Przedmiar robót - do celów poglądowych

Wyniki


BZP/38/383-39/16

Dostawa poduszek medycznych z osłonami oraz poduszek medycznych z filtrem.

Termin składania ofert: 01.07.2016 r. godzi. 10:30

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 28.06.2016 r.

Formularz Oferty po zmianach z dnia 28.06.2016 r.

Wyniki


BZP/38/383-38/16

Usługa polegająca na naprawach drukarek, urządzeń wielofunkcujnych i kopiarek będących na wyposażeniu Szpitala

Termin składania ofert: 01.07.2016 r . godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-34/16

Remont pomieszczenia kuchenki oddziałowej na VI piętrze bloku łóżkowego – adaptacja na poradnię neonatologiczną

Termin składania ofert: 21.06.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznki techniczne:

Załącznik 2 - Rzut stanu istniejącego

Załącznik 3 - Rzut koncepcji

Załącznik 4 - Przedmiar robót - do celów poglądowych

Informacja o unieważnieniu postępowania


BZP/38/383-36/16

Dostawy preparatów stymulujących erytropoezę oraz cefazolinum.

Termin składania ofert: 09.06.2016 r., godz.:10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-32/16

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Izby Przyjęć i Poradni Specjalistycznych - powtórka

Termin składania ofert: 01.06.2016 r,  godz.: 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 31.05.2016 r.

Wyniki


BZP/38/383-28/16

Opracowanie studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Termin składania ofert: 09.05.2016 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 16.05.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy i zmiany do Formularza oferty z dnia 06.05.2016 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 06.05.2016 r.

Wyniki


BZP/38/383-30/16

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu zwiekszenia dostepu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e- zdrowie tj. dostawy drukarek, tonerów wyposażenia i materiałów instalacyjnych.

Termin składania ofert:09.05.2016 r. godz.10:00

Formularz oferty

WYNIKI


BZP/38/383-31/16

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych(w tym zestawów operacyjnych, sprzętu jednorazowego użytku)

Termin składania ofert: 06.05.2016 r. godzi.10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 05.05.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcówz dnia 06.05.2016 r.

WYNIKI

Informacja o sprostowaniu Informacji o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty z dnia 02.06.2016 r.


BZP/38/383-29/16

Dostawa chłodziarki farmaceutycznej

Termin składania ofert: 29.04.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 25.04.2016 r.

Wyniki


BZP/38/383-27/16

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową Izby Przyjęć

2) Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej.

Termin składania ofert: 18.04.2016 r. godz.10:00

Nowy termin składania ofert: 22.04.2016 r. godz.: 10:00

Nowy termin składania ofert: 28.04.2016 r. godz:10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Opis do architektury

Załącznik nr 1 - Opis do zagospodarowania terenu

Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy lądowiska (opis)

Załącznik nr 2 - Rysunek 14 elewacja

Załącznik nr 2 - Rysunek 1 rzut piwnic

Załącznik nr 2 - Rysunek 2 rzut parteru

Załącznik nr 2 - Rysunek 3 rzut pietra

Załącznik nr 2 - Rysunek  7 fundamenty

Załącznik nr 2  - Rysunek:8 rzut parteru projekt

Załącznik nr 2 - Rysunek A- 02 projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 2- - Rysunek IS-02 sieć kanalizacji

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.04.2016 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.04.2016 r.

Załącznik nr 2 - Rysunek A-02 projekt zagospodarowania terenu po zmianach z dnia 13.04.2016 r.

Załącznik nr 2 - Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.04.2016 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.04.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.04.2016 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 20.04.2016 r.

WYNIKI


BZP/38/383-29/16

Dostawa chłodziarki farmaceutycznej

Termin składania ofert: 29.04.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty


BZP/38/383-26/16

Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej– powtórka

Termin skadania ofert: 15.04.16 r. godz. 10:30

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.04.16 r.

Wyniki


BZP/38/383-25/16

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Izby Przyjęć i Poradni Specjalistycznych

Termin składania ofert: 15.04.16 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 13.04.16 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.04.16 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania


BZP/38/383-21/16

Dostawa wyposażenia zaplecza gastronomicznego.

Termin składania ofert: 23.03.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.03.16

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.03.16

Wyniki


BZP/38/383-18/16

Świadczenie usług w zakresie transportu bielizny szpitalnej, materiałów ze sterylizacji, leków, produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, transport soli oraz transport magazynowy – powtórka

Termin składania ofert: 18.03.16 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/38-20/16

Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej (w tym przegląd kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych, przegląd lasera diodowego firmy Technomex, przegląd kardiotokografów firmy Philips) – powtórka

Termin składaia ofert: 17.03.2016 r. godz. 10;00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/382-19/16

Dostawy kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typ A oraz zestawu igieł do jego podawania.

Termin składania ofert: 16.03.2016 r. godz. 10.00

Formularz oferty

WYNIKI


BZP/38/383-13/16

Dostawy wyrobów medycznych ( w tym sprzetu jednorazowego użytku - powtórkaII).

 Termin składania ofert: 11.03.2016 r. godz.10.00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.03.2016r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 09.03.2016r.

WYNIKI


BZP/38/383-16/16

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie.

Termin składania ofert: 02.03.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-7/16

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 23.02.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-12/16

Dostawy opasek na rękę do drukarki Zebra HC 100.

Termin składania ofert: 17.02.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-11/16

Dostawy leków i materiałów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 08.02.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiezi na zapytania z dnia 04.02.2016r.

Wyniki


BZP/38/383-8/16

Świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej (w pozycji leżącej lub siedzącej) - powtórka

Termin składania ofert: 03.02.2016 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-5/16

Dostawa metalowych szaf ubraniowych.

Termin składania ofert: 26.01.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-4/16

Wykonanie przeglądu okresowego dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS100 połączonego z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 19.01.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-1/16

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 14.01.2016r. godz. 10:00

formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-75/15

Dostawy przenośników taśmowo - rolkowych oraz wózkowanien.

Termin składania ofert: 11.01.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 07.01.2016r.

Wyniki


BZP/38/383-74/15

Dostawy materacy przeciwodleżynowych - powtórka

Termin składania ofert: 28.12.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-72/15

Wykonanie mycia elewacji przy wejściu głównym wraz z wykonaniem zewnętrznego kasetonu z pełną nazwą instytucji.

Termin składania ofert: 07.12.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP/38/383-69/15

Dostawa narzędzi laparoskopowych

Termin składania ofert: 04.12.2015r. godz. 11:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Odpowiedz na pytania nr 2

Wyniki


BZP/38/383-71/15

Recertyfikacja ISO 9001:2008

Termin składania ofert: 03.12.2015r. godz. 10:00 07.12.2015r. godz. 15:00

Formularz oferty

Formularz ofert po zmianach z dnia 02.12.2015r.

Formularz oferty po zmianach z nia 03.12.2015r.

 Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-70/15

Wykonanie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej.

Termin składania ofert: 04.12.2015r. godz. 10:00  07.12.2015r. godz. 11:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 03.12.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-67/15

Dostawa dwóch aparatów do EKG oraz pulsoksymetru.

Termin skladania ofert: 03.11.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 02.11.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-65/15

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin skladania ofert: 29.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiany dotyczące załącznika nr 2 do Formularza oferty

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 27.10.2015r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.10.2015r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 28.10.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-64/15

Dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla personelu medycznego.

Termin skladania ofert: 26.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-63/15

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości Szpitala.

Termin składania ofert: 21.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-61/15

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów naleząceych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 16.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-62/15

Dostawy materacy przeciwodleżynowych

Termin składania ofert: 15.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP/38/383-56/15

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzetu medycznego - powtórka

Termin składania ofert: 30.09.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 28.09.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-59/15

Dostawa mikrokuwet do analizatorów GL201 i HB201 firmy HemoCue Polska.

Termin składania ofert: 02.10.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP?38/383-58/15

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania 2.

Termin składania ofert: 28.09.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

wyniki


BZP/38/383-57/15

Dostawa sprzętu niezbędnego do wyposażenia Kuchni Szpitala.

Termin składania ofert: 11.09.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

wyniki


BZP/38/383-52/15

Doposażenie gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

Termin składania ofert: 07.09.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zarytania

Wyniki


BZP/38/383-55/15

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla angiografu, rezonansu magnetycznego, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń

Termin składania ofert: 28.08.2015 r. godz. 8:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-51/15

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015r

Termin składania ofert: 17.08.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Karta Informacyjna

Wyniki


BZP/38/383-47/15

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne i fartuchy chirurgiczne) - powtórka.

Termin składania ofert: 12.08.2015 r godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 10.08.2015 r (wersja edytowalna)

Wyniki


BZP/38/383-44/15

Dostawa druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 10.08.2015 godz. 10:00

Formularz oferty

wyniki


BZP/38/383-4615

Dostawa preparatu okulistycznego – AFLIBERCEPTUM dla Oddziału Okulistycznego.

Termin składania ofert: 04.08.2015r. godz. 11:00

Formularz oferty

wyniki


BZP/38/383-42/15

Dostawa szafy endoskopowej.

Termin składania ofert: 21.07.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.07.2015r.

unieważnienie


BZP/38/383-43/15

Remont siedmiu kondygnacji klatki schodowej bloku łóżkowego Szpitala - powtórka.

Termin składania ofert: 17.07.2015r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-40/15

Dostawa filtrów kasetowych i kieszeniowych do central wentylacyjnych.

Termin składania ofert: 17.07.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty po zmanach z dnia 14.07.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-39/15

Remont siedmiu kondygnacji klatki schodowej bloku łóżkowego Szpitala.

Termin składania ofert: 10.07.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP/38/383-37/15

Usługa polegająca na naprawach drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 29.06.2015 godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-36/15

Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej.

Termin skladania ofert: 18.06.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 17.06.2015 r.

Wyniki


BZP/38/383-35/15

Dostawa aparatu do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddzioału Urologii

Termin składania ofert: 08.06.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-34/15

Dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji - powtórka.

Termin skladania ofert: 29.05.2015r. godz. 10;00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-31/15

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania.

Termin składania ofert: 21.05.2015 godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-25/15

Wykonywania badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert: 12.05.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedż na zapytanie

Wyniki


BZP/38/383-28/15

Dostawa drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią.

Termin składania ofert: 11.05.2015r.

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-30/15

Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej - powtórka

Termin składania ofert: 08.05.2015 r.

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38-383-32/15

Dostawa części zamiennych - powtórka

Termin składania ofert 07.05.2015r. godz. 10.00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 05.05.2015r.

Wyniki


BZP/38/383-29/15

Dostawa Unitu Mobilnego z wyposażeniem dla Poradni chirurgii Szczękowej.

Termin skladania ofert: 05.05.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie postępowania


BZP/38/383-26/15

Usługa sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego, na podstawie indywidualnych recept na następujące oddziały szpitalne: Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddział Neonatologii.

Termin skladania ofert: 30.04.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 07.05.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.05.2015r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 04.05.2015 r.

Wyniki


BZP38/383-24/15

Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej - powtórka

Termin składania ofert: 27.04.2015 r., godzina 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-27/15

Transport osób zmarłych z zakładów opieki długoterminowej oraz z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7- powtórka.

Termin składania ofert: 23.04.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-23/15

Dostosowanie pomieszczeń do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Termin składania ofert: 22.04.2015 r. godz. 11:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-22/15

Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z resekcją bipolarną z możliwością rozbudowy np.o: pompę irygacyjną JET2 EndoCut, Argon, odsysacz dymów.

Termin składania ofert: 22.04.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Wyniki


BZP/38/383-21/15

Transport osób zmarłych z zakładów opieki długoterminowej oraz z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7.

Termin składania ofert 17.04.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP/38/383-20/15

Dostawy baterii i akumulatorów.

Termin skladania ofert 14.04.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-19/15

Wykonanie dla Szpitala usługi transportu gospodarczego i żywności - powtórka.

Termin składania ofert: 07.04.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki 1

Wyniki 2


BZP/38/383-18/15

Dostawy opasek na rękę do drukarki Zebra HC100

Termin składania ofert: 24.03.2015r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-17/15

Doradztwo i szkolenie w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością –Zarządzania Środowiskowego, BHP i Bezpieczeństwa Żywności.

Termin składania ofert: 25.03.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 24.03.2015 r.

Wyniki


BZP/38/383-13/15

Wykonanie dla Szpitala usługi transportu gospodarczego i żywności.

Termin skladania ofert 19.03.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP/38/383-14/2015

Dostawy cementu kostnego dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortoedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju - powtórka.

Termin składania ofert: 04.03.2015r.

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-12/2015

Dostawa optyki Hopkinsa oraz kleszczyków URS dla Oddziału Urologicznego.

Termin skladania ofert: 24.02.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na pytania

Wyniki


BZP/38/383-11/2015

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - powtórka.

Termin skladania ofert: 17.02.2015 r. do godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedż na pytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 11.02.2015 r.

Zmiana we wzorze oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 16.02.2015 r.

Wyniki


BZP/38/383-8/2015

Wykonanie usługi odczytów dawek indywidualnych, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych - oraz przesyłanie wyników w formie raportów, w okresie pomiarowym trzymiesięcznym.

Termin składania ofert: 18.02.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Modyfikacja wzoru oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 17.02.2015 r.

Wyniki


BZP/38/383-10/2015

Dostawa kardiotokografów dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, uruchomienie urządzeń, wykonanie niezbędnych pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji

Termin skladania ofert: 12.02.2015 r. do godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-9/2015

Stabilizacja międzywyrostkowa segmentu L5/S1 – dla Oddziału Neurochirurgii

Termin składania ofert: 06.02.2015 r. do godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na pytania

Wyniki


BZP/38/383-7/2015

Dostawy wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 05.02.2015 r. do godz. 10:00

Wyniki


BZP/38/383-6/2015

Transport sanitarny pacjentów (dzieci od 1 miesiąca życia do 18 roku życia) karetką „T” z zespołem lekarskim – powtórka

Termin składania ofert: 03.02.2015 r. do godz.: 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-5/2015

Dostawa kamery do mikroskopu typu Olympus wraz z oprzyrządowaniem

Termin skaładania ofert: 30.01.2015 r. do godz.: 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.02.2015 r. do godz. 10:00

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytania

Formularz oferty po zmianach

Wyniki


BZP/38/383-4/15

Dostawa Tympanometru oraz Audiometru dla Oddziału Otolaryngologicznego

Termin składania ofert: 22.01.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-3/15

Remont sanitariatów mieszczących się na ósmym piętrze bloku łóżkowego Szpitala

Termin składania ofert: 21.01.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 4

Wyniki


BZP/38/383-71/14

Przeglądy okresowe apartury elektromedycznej - powtórka

Termin składania ofert: 16.01.2015 r. godz. 10:00

Formularz oferty i załączniki

Wyniki


BZP/38/383-2/2015

Usługa szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi  i jej składników w zakresie podstawowym i uzupelniajacym.

Termin skladania ofert: 16.01.2015 r. godz. 10:00

Wyniki


EAP/43/432-70/2014

Konsultacje onkologiczne wykonywane przez onkologa klinicznego oraz konsultacje radioterapii lub radioterapii onkologicznej

Termin składania ofert: 23.12.2014 r. godz. 13:00

Wyniki


BZP/38/383-67/2014

Dostawa sprzętu jednorazowego - powtórka

Termin składania ofert: 23.12.2014 r. godz. 10:00

Wyniki


EAP/43/432-67/2014
badania neuropatologiczne: badania histopatologiczne i immunohistochemiczne,

Termin składania ofert: 19.12.2014 r. godz. 12:00

Wyniki


EAP/43/432-66/2014

Pakiet 1:

Pozytronowa tomografia emisyjna (PET)

Pakiet 2:

Badania medycyny nuklearnej

Termin składania ofert: 19.12.2014 r. godz. 12:00

Wyniki


EAP/43/432-68/2014


Pakiet 1:

Mammografii,

Pakiet 2:

Rtg pantomograficznego

Rtg zęba

Pakiet 3:

Badania densytometrycznego

Pakiet 4:

Konsultacji pulmonologicznych

Badanie w kierunku prątków gruźlicy

Próby tuberkulinowej

Bronchofiberoskopii z badaniem hist-pat.

Termin składania ofert: 19.12.2014 r. godz. 12:00

Wyniki


BZP/38/383-64/14

Dostawa aparatu (pompy) do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


BZP/38/383-63/14

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będacych na wyposażeniu wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 2 w jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 15.12.2014 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-61/2014

Dostawa elektrokardiografu, pulsoksymetru oraz zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego

Termin składania ofert: 08.12.2014 r. godz. 10:00

Formularz Oferty

Odpowiedź na zapytanie

Formularz oferty po zmianach

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-59/2014

Wymiana sufitu w hollu na V piętrze bloku łóżkowego Szpitala

Termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 10:00

Formularz Oferty

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-60/2014

Dostawy wkładów zużywalnych do strzykawek automatycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 10:00

Formularz Oferty

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-58/14

Przeglądy sterylizatorów parowych, wytwornic pary i myjki endoskopowej

Termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 08.12.2014 r. do godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 09.12.214 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Nowy Formularz oferty oraz załączniki

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-57/14

„Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej wg wykazu 8 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

"Przeglądy okresowe aparatury elektronicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 25 .11.2014 r. do godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 27 .11.2014 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania


Nr sprawy BZP/38/383-56/14

Sprzęt medyczny dla Oddziału Okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju

Termin składania ofert: 10.11.2014 r. godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-53/2014

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju.

Termin składania ofert: 07.11.2014 r. do godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu


Nr sprawy BZP/38/383-55/14

Dostawy leków oraz podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w jastrzebiu-Zdroju

Termin składania ofert: 07.11.2014 godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-50/2014

Konserwacja dźwigów w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
Przez konserwację dźwigów rozumie się utrzymywanie w stałej gotowości ruchowej dźwigów, remonty bieżące, wykonywanie zleceń Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykonywanie czynności określonych przez wytwórcę dźwigów w celu bieżącej eksploatacji dźwigów.

Termin składania ofert: 04.11.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-51/2014

„Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2014/2015”

Termin składania ofert: 30.10.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-52/2014

Dostawy materiałów oświetleniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 31.10.2014 r. do godz. 10:00

Wzór oferty po zmianach (uzupełniona ilość w poz. 26 zał. nr 2)

Wybór oferty


Nr sprawy BZP/38/383-48/2014

Wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 28.10.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki

Sprostowanie wyników


Nr sprawy BZP/38/383-49/2014

„Dostawa dwóch kardiomonitorów dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, uruchomienie urządzeń, wykonanie niezbędnych pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji”- powtórka.

Termin składania ofert: 10.10.2014 r. do godz. 14:00

Odpowiedzi na zapytania

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383/47/2014

Usługa wykonania pieczątek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 11.10.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-46/2014

"Dostawa dwóch kardiomonitorów dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, uruchomienie urządzeń, wykonanie niezbędnych pomiarów, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji"

Termin składania ofert: 06.10.2014 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.10.2014 r.

Wzór oferty po zmianach z dnia 03.10.2014 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 07.10.2014 r.


Nr sprawy BZP/38/383-45/2014

"Dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii Dzieciecej i Oddziału Neonatologii i Oddziału Pediatrycznego (powtórka) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 10.10.2014 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-40/2014

„Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.”

Termin składania ofert: 29.09.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-43/2014

Szkolenie w systemie e-learningowym pracowników Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w dziedzinie Ochrony Radiologicznej
Pacjenta

Termin składania ofert: 25.09.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy BZP/38/383-42/2014

„Przegląd okresowy aparatów do znieczulania ogólnego firmy Draeger”

Termin składania ofert: 15.09.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-41/2014

„Dostawy materiałów opatrunkowych oraz zestawów do cięcia cesarskiego i szycia poporodowego”

Termin składania ofert: 15.09.2014 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 18.09.2014 r. do godz. 10:00

Zmiana terminu

Wyjaśnienia z 16.09.2014 r.

Formularz oferty z 16.09.2014 r.

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-34/2014

„Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Oddziału Neonatologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Termin składania ofert: 28.08.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-39/2014

"Dostawy druków medycznych i wydawcnictw akcydensowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.”

Termin składania ofert 14.08.2014 r. do godz. 10:00

Wybór oferty


Nr sprawy BZP/38/383-38/2014

„Dostawa mebli tapicerowanych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.”

Termin składania ofert: 12.08.2014 r. do godz. 10:00

Wybór oferty


Nr sprawy DZP/38/383-37/2014

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Termin składania ofert: 11.08.2014 godz. 11:00

Wybór oferty


Nr sprawy DZP/38/383-36/2014

Dostawy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju sprzętu jednorazowego użytku do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych.

Termin składania ofert: 11.08.2014r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-35/2014

Dostawa filtrów kasetowych i kieszeniowych do central wentylacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 05.08.2014 r. do godz. 10:00

Wybór oferty


Nr sprawy BZP/38/383-33/2014

Dostawy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju hialuronianu sodu o stężeniu 2,5% i o pojemności 1,5ml - powtórka.

Termin składania ofert: 28.07.2014 r. do godz. 10:00

Unieważnienie


Nr sprawy BZP/38/383-31/2014

Dostawy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju hialuronianu sodu.

Termin składania ofert: 21.07.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-30/2014

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, pierwszy etap w WSS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7

Termin składania ofert - 16.07.2014 r. godz. 10:00

Załącznik Nr 2

Wyniki


Nr Sprawy BZP/38/383-27/2014

Dostawy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu - Zdroju oprzyrządowania do endoskopii oraz olei do konserwacji urządzeń i narzędzi używanych przy w/w zabiegach – powtórka.

Termin składania ofert: 14.07.2014 r. do godz. 10:00

Unieważnienie


Nr Sprawy BZP/38/383-29/2014

Usługa polegająca na naprawach drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju.

Termin składania ofert: 18.07.2014 godz. 10:00

Wyniki


Nr Sprawy BZP/38/383-24/2014
ochrony osób i mienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w formie monitorowania obiektów oraz gotowości interwencyjnej.

Termin składania ofert: 27.06.2014 r. do godz. 10:00

Unieważnienie


Nr Sprawy BZP/38/383-26/2014 - Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert - 23.06.2014 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana terminu składania ofert

Wzór oferty po zmianach

Wyniki


Nr Sprawy DZP/38/383-20/2014 - Wykonanie raz w roku testów specjalistycznych, aparatów będących na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej (powtórka).

Termin składania ofert - 16.06.2013 r. do godz. 10:00

Wybór oferty


Nr sprawy DZP/38/383-23/2014 - Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji
i deratyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Termin składania ofert - 10.06.2013 r. do godz. 10:00

Wybór oferty


Nr sprawy DZP/38/383-22/2014 - Usługa przeglądu i uzupełnienia sprzętu gaśniczego
oraz poddanie próbie ciśnienia węży w hydrantach w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Termin składania ofert - 06.06.2013 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-21/2014 - Dostawy tuszy, tonerów i taśm dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert - 05.06.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-10/14 - Dostawy oprzyrządowania do endoskopii oraz olei do konserwacji urządzeń i narzędzi używanych przy w/w zabiegach.

Termin składania ofert: 30.05.2014 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania

Wybór oferty


Nr sprawy DZP/38/383-19/2014 - Dostawa i montaż urządzeń higienicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 21.05.2014 r. do godz. 15:00

Informacja o wyborze oferty


Nr sprawy DZP/38/383-1/14 - Dostawa materacy przeciwodleżynowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 formularz asortymentowo – cenowy.

Termin składania ofert: 15.01.2014 r. do godz. 10:00

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-68/2013 - Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, artykułów pomagających w utrzymaniu czystości, rękawic ochronnych i ochraniaczy foliowych na obuwie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju (powtórka). Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 2 do Formularza oferty (Formularz asortymentowo - cenowy).

Termin składania ofert: 07.01.2013 r. do godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania

Modyfikacja

Wzór oferty po modyfikacji

Wyniki


Nr sprawy DZP/38/383-67/2013 - aparat do koagulacji

Termin składania ofert: 10.12.2013 r. do godz. 10:00

UnieważnienieOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 19.11.2018
Dokument oglądany razy: 71 016