bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja - projekt partnerski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna "eCareMed" - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”.

Przesłanką do przystąpienia do Projektu jest potrzeba utworzenia w regionie województwa śląskiego spójnego i jednorodnego systemu wymiany informacji medycznej na poziomie konsultacyjnym, diagnostycznym i opieki zdalnej świadczonej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii zbudowanych na bazie powiązań informatyczno-medycznych. Realizacji powyższego przyświecają dwa cele – zapewnienie skuteczniejszej opieki nad chorymi w kontekście starzejącego się społeczeństwa, które jest przygotowane na zaistnienie medycznych rozwiązań cyfrowych opartych o komunikację zdalną oraz wyrównanie standardów i szans placówek medycznych działających w różnych obszarach usług medycznych i w różnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Liderem ww. projektu Partnerskiego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 07.08.2018
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 07.08.2018
Dokument oglądany razy: 3 760