bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Wyjaśnienia dotyczące niektórych odnośników w BIP:

"Informacje nieudostępnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)

"Redakcja BIP" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.


"Rejestr stron usuniętych" i "Wersje archiwalne tej strony"- zawiera historię zmian jakich dokonano w dokumentach udostępnianych w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej


"Statystyki BIP" - umożliwia zapoznanie się z ilością odwołań do poszczególnych dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji PublicznejOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 22.01.2014
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 15.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 314