bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015 r. - Nr postępowania: BZP/38/382-27/15

Przetargi powyżej 207 000 EURO

Nr postępowania: BZP/38/382-27/15

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia

Termin składania ofert: 11.08.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
1. Rys. 1 Rzut parteru Zakładu Diagnostyki Obrazowej – załącznik nr 2a;
2. Rys. 3 Pomieszczenia rezonansu. Koncepcja – załącznik nr 2b;
3. Rys. 3a Pomieszczenia rezonansu. Wyburzenia – załącznik nr 2c;
4. Rys. 4 Sanitariaty i wyburzenia – załącznik nr 2d;
5. Rys. Schemat segmentowy szpitala – załącznik nr 2e;
6. Rys. Poczekalnia (pomieszczenie komunikacyjne) - załącznik 2f.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 13.07.2015r.

SIWZ po zmianach z dnia 13.07.2015 r.

Załącznik nr 12 do SIWZ - WZÓR UMOWY po zmianach z dnia 13.07.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - po zmianach z dnia 13.07.2015 r. - wersja edytowalna

Zmiana treści SIWZ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 21.07.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - po zmianach z dnia 21.07.2015 r. - wersja edytowalna


Nr postępowania: BZP/38/382-14/15

Dostawa i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia

Termin składania ofert: 29.07.2015 r., godz. 10:00.

Nowy termin składania ofert: 03.08.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Rys.1 Rzut parteru Zakładu Diagnostyki Obrazowej – załącznik nr 2a

Rys.2 Pomieszczenia angiografu. Koncepcja – załącznik nr 2b

Rys.2a Pomieszczenia angiografu. Wyburzenia - załącznik nr 2c

Rys.4 Salki konsultacyjne. Koncepcja i wyburzenia - załącznik nr 2d

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 07.07.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 07.07.2015 r. oraz załącznik 1a, 1b, 3-11 w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2:

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 15.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 15.07.2015 r.

- SIWZ po zmianach z dnia 15.07.2015 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r. (wersja edytowalna)

- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.

- WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT - załącznik nr 8 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r. (wersja edytowalna)

- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r..

Zmiana treści SIWZ 3:

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 21.07.2015r

- Zmiana treści SIWZ NR 3 z dnia 21.07.2015r

- SIWZ po zmianach z dnia 21.07.2015 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 21.07.2015 r. (wersja edytowalna)


Nr postępowania: BZP/38/382-3/15

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 24.02.2015 r., godz. 10:00.

Nowy termin składania ofert: 25.02.2015 r., godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik nr 9 - po zmianach z dnia 18.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Załącznik nr 1 - po II zmianie z dnia 18.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-42/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpiatala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 12.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 05.12.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji lub sprostowania

Formularz asortymentowo-cenowy - dotyczy Pakietu 6 - po zmianach z dnia 05.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________________________________

Nr postępowania: DZP/38/382-49/13

Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 26.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.07.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 05.06.2014r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 05.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 05.06.2014r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 10.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 10.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 10.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 18.06.2014 r.

Zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r.

Sprostowanie zmiany treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r.

Wyniki


Nr postępowania:DZP/38/382-26/14

Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14)

Termin składania ofert: 25.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 01.07.2014r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 10.07.2014r godz. 10:00 - po zmianie z dnia 20.06.2014r

Termin składania ofert: 14.07.2014 r. godz. 10:00 - po zmianie z dnia 07.07.2014r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

SIWZ Po zmianach z dnia 30.05.2014r

Załącznik nr 12a - Wymagania ogólne dla pakietu 2

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ
WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

ODWOŁANIE

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM z dnia 09.06.2014r

ODWOŁANIE nr 2

Odpowiedź na odwołanie

Odpowiedź na odwołanie z dnia 16.06.2014r.

Odpowiedź na odwołanie z dnia 17.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 17.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.06.2014r

Zalacznik_01-Formularz oferty - stan na dzień 17.06.2014r

Załącznik_02do08-Oswiadczenia - stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_09-Pakiet 1 - PFU - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_10-Pakiet 1 - Wymagania - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_11-Pakiet 2 - Sprzet komputerowy - Stan na dzień
17.06.2014r

Zalacznik_12-Pakiet 2 - Oprogramowanie - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_13-Pakiet 2 - Parametry oceny - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_14-Pakiet 1 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_16-Pakiet 2 - Procedura weryfikacji - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_17-Pakiet 2 - Integracja - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_18-Pakiet 2 - Migracja danych - Stan na dzień 17.06.2014r

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3, ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 20.06.2014r. ORAZ SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 20.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 4 Z DNIA 25.06.2014, ORAZ SPROSTOWANIE NR 2 DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM z dnia 27.06.2014r

ODWOŁANIE 3 z dnia 27.06.2014r

Odpowiedź na odwołanie z dnia 27.06.2014r

SIWZ po zminach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 2 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 12 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 13 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 17 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Załącznik Nr 18 po zmianach z dnia 04.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 5 oraz zmiana treści SIWZ Nr 4 z dnia 04.07.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 07.07.2014 r.

Sprostowanie wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 oraz zmiany treści SIWZ nr 4 oraz zmiana treści SIWZ nr 5 z dnia 07.07.2014 r.

SIWZ z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_01 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_02 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_09 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_10 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_11 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_12 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_13 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_14 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_15 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_16 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_17 z dnia 07.07.2014 r.

Załącznik_18 z dnia 07.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 oraz zmiany treści SIWZ nr 6 z dnia 10.07.2014 r.

Załącznik nr 11 po zmianach z dnia 10.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 z dnia 10.07.2014 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 z dnia 11.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 1 - pakiet nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 02.10.2014 r. oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


Nr postępowania: DZP/38/382-5/14

Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów oraz innych materiałów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-5/14)

Termin składania ofert: 30.05.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 13.06.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 23.05.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 03.06.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: DZP/38/382-39/13

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-63/13

dostawa endoprotez stawu biodrowego, cementu kostnego, płytek i wkrętów dla Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, DZP/38/382-63/13.

Termin składania ofert: 30 styczeń 2014 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21-01-2014 R.

SIWZ po zmianach z dnia 21.01.2014r

Wyniki

Wyniki II


Nr postępowania: DZP/38/382-41/13 Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

WynikiOpublikował: Katarzyna Cieślak
Publikacja dnia: 21.07.2015
Podpisał: Magdalena Kozak
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 20 532