bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wyjaśnienia treści SIWZ - Znak sprawy BZP/38/382-24/15

Przetargi poniżej 207 000 EURO


Znak sprawy BZP/38/382-24/15

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych

Termin składania ofert 26.06.2015 godz: 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej


Znak sprawy BZP/38/382-23/15

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego

Termin składania ofert 22.06.2015 godz: 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 18.06.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r. (wersja edytowalna)


Znak sprawy BZP/38/382-22/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz: 10;00

Nowy termin składania ofert 22.05.2015r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.05.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 17)

Załącznik nr 1do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 19)

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 29)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.05.2015r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 z dnia 19.05.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 19.05.2015r

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 19.05.2015r w pakietach (wersja edytowalna):

pakiet nr 6 – Elementy wentylacji dla OAiIT i OITD

pakiet nr 8 – Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, prowadnice do intubacji

pakiet nr 20  - Elektrody do stymulacji przezskórnej serca

pakiet nr 21 – Przyrządy do transferu leków

pakiet nr 29 – Części zamienne do kardiomonitora GoldWay G40

Wyniki

Unieważnienie pakietów


Znak sprawy BZP/38/382-21/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Pediatrycznego

Termin składania ofert: 12.05.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 13.05.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZ - wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2015

SIWZ po zmianach z dnia 07.05.2015

Załącznik nr 1 - pak. nr 8,12,14,15,23,27 i 28 po zmianach z dnia 07.05.2015 - wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SPROSTOWANIE z dnia 08.05.2015r. DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 07.05.2015r.
dot. odpowiedzi do pytania nr 4, 5, 6, 8 i 11
oraz Formularza Oferty – załącznik nr 2 do SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 08.05.2015

Załącznik nr 1 - pak. nr 8, 12 i 18 oraz Załącznik nr 2 - Formularz Oferty - po zmianach z dnia 08.05.2015 r. - w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-19/15

Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji - Etap I.

Termin składania ofert: 30.04.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 27.04.2015

Załącznik nr 9 po zmianach z dnia 27.04.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy BZP/38/382-20/15

Dostawy leków oraz produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 30.04.2015 r., godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ  z dnia 27.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 27.04.2015

Wzór umowy po zmianach z dnia 27.04.2015 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 27.04.2015 (dla pakietu nr 7)

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 27.04.2015 (dla pakietu nr 14)

Formularz oferty po zmianach z dnia 27.04.2015

Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i uzywania oraz potwierdzeniu gotowości lub ich udostępnienia - Załacznik nr 12 do SIWZ - po zmianach z dnia 27.04.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-18/15

Dostawy rękawic nitrylowych-powtórka

Termin składania ofert 23.04.2015 r.,godz. 12.00

Nowy termin składania ofert 24.04.2015 r., godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ

Załączniki do SIWZ - edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana z dnia 21.04.15

SIWZ po zmianach z dnia 21.04.15

Wyjaśnienia treści SIWZ nr II i zmiana z dnia 22.04.15

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.04.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2015


Znak sprawy: BZP/38/382-17/15

Dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji 

Termin składania ofert: 17.04.2015 r, godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 21.04.2015r, godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 16.04.2015

Załącznik nr 1 dot.Pakietu nr 1 i 4 po zmianach z dnia. 16.04.2015

Oświadczenie nr 8 po zmianach z dnia 16.04.2015

Oświadczenie nr 8a po zmianach z dnia 16.04.2015

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-15/15

Dostawy zestawów hemodynamicznych, sprzętu endoskopowego, oprzyrządowania oraz olei do aparatury medycznej

Termin składania ofert: 26.03.2015 r. god. 10:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.03.2015 r.

Załącnik nr 1 po zmianch z dnia 23.03.2015 r.

Załącznik nr 9 po zmianach z dnia 23.03.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Znak sprawy: BZP/38/382-16/15

Dostawy aktykułów biurowych

Termin składania ofert: 23.03.2015 r. god. 10:00.

Ogłoszenie

SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: BZP/38/382-11/15

Ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej

Termin składania ofert: 17.03.2015 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert 19.03.2015 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2015

SIWZ po zmianach z dnia 13.03.2015

Załącznik nr 5 po zmianach z dnia 13.03.2015

Załącznik nr 6 po zmianach z dnia 13.03.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ II z dnia 16.03.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-13/15

Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych apartury elektromedycznej

Termin składania ofert: 19.03.2015 godz 12:00

Nowy termin składania ofert: 20.03.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II z dnia 17.03.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.03.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 17.03.2015 r.

Unieważnienie postępowania - dotyczy pakietów: 7, 9 10, 12, 13, 14, 22, 23.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-12/15

Dostawy cementu chirurgicznego dla Oddziału Neurochirurgii

Termin składania ofert: 17.03.2015 r. godz. 12.00

Ogloszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 10.03.2015

Wyjaśnienia i zmiana treści Załącznika nr 1 do SIWZ z dn. 13.03.2015r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 13.03.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-9/15

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 02.03.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 04.03.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 26.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 27.03.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2015

SIWZ - po zmianach z dnia 27.02.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 1 - z dnia 23.03.2015r

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 1 - z dnia 23.03.2015r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 2 - z dnia 26.03.2015r


Znak sprawy: BZP/38/382-7/15

Dostawy części zamiennych

Termin składania ofert: 27.02.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.03.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 25.02.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana z dnia 26.02.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 9 po zmianch z dnia 26.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II z dnia 26.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II z dnia 27.02.2015 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 27.02.2015 r. - dotyczy pakietów nr 43 i 47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2015r.


Nr postępowania: BZP/38/382-8/15

Sukcesywne dostawy antybiotyków, środków znieczulających, żywienia, leków przeciwbólowych oraz produktów farmaceutycznych.

Termin składania ofert: 25.02.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.02.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Załącznik nr 10 - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-6/15

Dostawy artykułów spożywczych, wyrobów masarskich, nabiału, jaj, pieczywa, warzyw i owoców dla Działu Żywienia.

Termin składania ofert: 20.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Załącznik nr 9 - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Załącznik nr 2 - po zmianach z dnia 17.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietów nr 1, 2 i 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietów nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9


Nr postępowania: BZP/38/382-2/15

Dostawy preparatów stymulujących erytropoezę oraz leków i produktów farmaceutycznych.

Termin składania ofert: 11.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 2 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 10 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Unieważnienie postępowania - dotyczy pakietu 3, 8, 9, 12 i 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-1/15

Sukcesywne dostawy rękawic.

Termin składania ofert: 06.02.2015 r., godz. 12:00.

Nowy termin składania ofert: 10.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ - cz. I

SIWZ - po zmianach z dnia 04.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - cz. II

SIWZ - po zmianach z dnia 05.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-4/15

Dostawy koncentratów do hemodializy dla Stacji Dializ.

Termin składania ofert: 06.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-56/14

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 16.01.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Załącznik nr 13a - po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Unieważanienie postępowania - dotyczy pakietu nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-55/14

Dostawy materiałów szewnych oraz hemostatyków

Termin składania ofert: 12.01.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 16.01.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 19.01.2015 r., godz. 10:00

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Formularz oferty - po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Wzór umowy - po zmianach z dnia 13.01.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Wyjaśnienia treści SIWZ II

SIWZ - po zmianach z dnia 14.01.2015 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 14.01.2015 r.

Formularz oferty - po zmianach z dnia 14.12.2015 r.

Wzór umowy - po zmianach z dnia 14.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.02.2015

Informacja o zmianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.02.2015


Nr postępowania: BZP/38/382-54/14

Dostawy środków znieczulających, gazów wziewnych, leków narkotycznych i przeciwbólowych.

Termin składania ofert: 22.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zalacznik nr 1 SIWZ po zmianach z dnia 18.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-53/14

Dostawy kontrastów i paramagnetycznych środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 19.12.2014 r., godz. 10:00.

Nowy termin składania ofert 22.12.2014 r., godz 11: 30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ po zmianach z dnia 16.12.2014 r.

Zmiana tresci SIWZ nr 2

SIWZ po zmianach z dnia 18.12.2014

Zalacznik nr 1 po zmianach z dnia 18.12.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-50/14

Dostawy heparyn, immunoglobulin oraz innych produktów farmaceutycznych.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r., godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 12.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-51/14

Dostawy antybiotyków, leków przeciwgrzybicznych, leków immunomodelujących oraz szczepionek.

Termin składania ofert: 15.12.2014 r., godz. 11:30.

Nowy termin składania ofert: 17.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 12.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie wyników


Nr postępowania: BZP/38/382-52/14

Dostawy żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 12.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr sprawy: BZP/38/382-48/14

Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń.

Termin składania ofert: 15.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 11.12.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr sprawy: BZP/38/382-49/14

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistyki wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii dla Wojewódzkiego Szpiatala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 08.12.2014 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 10.12.2014 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie  o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 04.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Wyjaśnienia treści SIWZ II

SIWZ po zmianach z dnia 04.12.2014 r. II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr sprawy: BZP/38/382-45/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 26.11.2014 r., godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 21.11.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

__________________________________________________________________________________

Nr sprawy BZP/38/382-43/14

Dostawy odziezy roboczej i obuwia dla personelu medycznego oraz personelu technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju

termin składania ofert 26.11.2014 godz. 10:00

Ogloszenie

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 21.11.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________

Nr sprawy BZP/38/382-46/14

Dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300D z systemem zamykania naczyń oraz diatermii Valleylab dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

termin składania ofert 18.11.2014 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 21.11.2014 r., godz. 10:00

Ogloszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 18.11.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________

Nr sprawy BZP/38/382-44/14

Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Termin składania ofert: 18.11.2014 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 24.11.2014 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 25.11.2014 r., godz. 12:00

Ogloszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo cenowy Zalacznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 20.11.2014 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 20.11.2014 r.

Unieważnienie postępowania - dotyczy pakietów nr: 24; 25; 26; 30; 67; 68; 121 i 122

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

______________________________________________________________

Nr sprawy BZP/38/382-41/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert 20.10.2014 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 22.10.2014 r. godz: 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz

SIWZ po zmianach z dnia 17.10.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: BZP/38/382-38/14

Dostawa bielizny szpitalnej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 20.10.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 23.10.2014 r. godz. 10:30

Ogloszenie

SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 20.10.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________

Nr sprawy: BZP/38/382-37/14

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz nr 1 oraz zmiana załącznika nr 9 z dnia 19.09.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr sprawy: BZP/38/382-36/14

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 01.09.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.09.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2014r

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 29.08.2014r

SIWZ po zmianach z dnia 29.08.2014 r.

Wyniki

Zmiana wyników

Zmiana wyników II


Nr sprawy: BZP/38/382-35/14

Dostawy leków, produktów farmaceutycznych i hemostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 29.07.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 31.07.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - pakiet nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 28.07.2014 r.

Załącznik nr 1 - pakiet nr 1 - po zmianach z dnia 28.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 28.07.2014 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr sprawy: DZP/38/382-24/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Termin składania ofert: 25.07.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 18.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 18.07.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 21.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 21.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 1
z dnia 07.08.2014r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 2
z dnia 28.08.2014r


Nr Sprawy DZP/38/382-34/14

Dostawa bielizny szpitalnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-34/14)

Termin składania ofert: 14.07.2014 r. godz. 11:00

Nowy termin składania ofert: 18.07.2014 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 14.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 14.07.2014 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 16.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 16.07.2014 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Nr Sprawy DZP/38/382-19/14

Dostawy czepków, obłożeń, masek, fartuchów itp. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 14.07.2014 r. do godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 16.07.2014 r. 13:30

Nowy termin składania ofert: 17.07.2014 godz. 13:30

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ po zmianach z 11.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia tresci SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 11.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z 15.07.2014 r.

Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 oraz zmiana tresci SIWZ nr 2 z 15.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O SPROSTOWANIU INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26.08.2014 r.


BZP/38/382-20/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 08.07.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 11.07.2014 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 08.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 08.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


BZP/38/382-32/14

Dostawy pieczywa, nabiału i tłuszczów, jaj oraz mrożonek i wody mineralnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-32/14)

Termin składania ofert: 24.06.2014 r. godz. 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 20.06.2014r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY Pakiet nr 2 – Nabiał i tłuszcze - po zmianach z dnia 20.06.2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla pakietu nr 1, 2, 3 i 4

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla Pakietu 5 i 6


DZP/38/382-30/14

Świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)

Termin składania ofert: 23.06.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 20.06.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 27.06.2014 r

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 27.06.2014 r.

Wyniki


DZP/38/382-33/14

Dostawę dwóch aparatów USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Składanie ofert do dnia 06.06.2014 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 05.06.2014r.

SIWZ po zmianie z dnia 05.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 06.06.2014r.

Wyniki


DZP/38/382-25/14

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Oddziału Neonatologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 02.06.2014 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2014

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 30.05.2014

SIWZ po zmianach z dnia 30.05.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pakiecie nr 6 – Układy oddechowe II z dnia 23-07-2014r.
oraz
O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU NR 6 – UKŁADY ODDECHOWE II


DZP/38/382-27/14

Dostawy łóżek do intensywnej opieki medycznej wraz z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, szafek - asystorów edycznych na kółkach oraz szafek metalowych ubraniowych do pomieszczeń szatni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.


Termin składania ofert: 28.05.2014 do godziny 10:30

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21-05-2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 21.05.2014 R.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 22-05-2014 R.

SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 22.05.2014 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 1 - dla pakietu nr 1, 2 i 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA PAKIETU 4

O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pakiecie nr 4 - Szafy metalowe, ubraniowe, dwudziałowe dla wyposażenia szatni z dnia 15-07-2014r.
ORAZ PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w pakiecie nr 4 - Szafy metalowe, ubraniowe, dwudziałowe dla wyposażenia szatni.


DZP/38/382-28/14

Dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i preparatu do
chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Składanie ofert do dnia 23.05.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.05.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.05.2014 r.

Wyniki

INFORMACJA O SPROSTOWANIU INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.06.2014 r.


DZP/38/382-21/14

Dostawy zestawów do pomiarów hemodynamicznych kompatybilnych z monitorem Platformą EV 1 000, firmy Edwards Lifesciences dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Termin składania ofert: 16.04.2014 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


DZP/38/382-15/14

Dostawy interferonu i płynów kompatybilnych z aparatem PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

Składanie ofert do dnia 07.04.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


DZP/38/382-3/14

Dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji

Składanie ofert do dnia, 04.04.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy (Pakiet 3) po zmianach z dnia 01.04.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 01.04.2014 r.

Wyniki


DZP/38/382-14/14

Dostawy materiałów opatrunkowych

Składanie ofert do dnia, 28.03.2014 godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

wyjaśnienia 1 oraz zmiana SIWZ 1 z dnia 27.03.2014

SIWZ po zmianach z dnia 27.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 27.03.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DZP/38/382-16/14

Dostawy warzyw i owoców (powtórka)

Składanie ofert do dnia, 28.03.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


DZP/38/382-8/14

Dostawy leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 28.03.2014 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 25-03-2014 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DZP/38/382-12/14

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów karetką z zespołem lekarskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-12/14)

Termin składania ofert: 28.03.2014 r. godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 27.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 27.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wynik


DZP/38/382-2/14

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 21.03.2014 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2014 r. do godz. 10:30

Ogłoszenie

SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 17.03.2014 R.

Formularz Oferty po zmianach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 18-03-2014 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14.04.2014 r.


DZP/38/382-11/14

Świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i
sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 21.03.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 18.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 18.03.2014 r.

Wyniki

Unieważnienie - Pakiet Nr 16


DZP/38/382-4/14

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-4/2014

Termin składania ofert: 17.03.2014 godzina 10:30

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia 1 z dnia 17-03-2014

SIWZ po zmianach z dnia 17-03-2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 17-03-2014

Wyniki


DZP/38/382-7/14

Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego
użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

Termin składania ofert: 11.03.2014 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 07-03-2014

SIWZ po zmianie z dnia 07.03.2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 07.03.2014

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.03.2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 10.03.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11.03.2014

SIWZ po zmianie z dnia 11.03.2014

Wyjaśnienia + zmiana treści SIWZ 11-03-2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 11.03.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Informacja o sprostowaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Nr DZP/38/382-53/13

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-6/14

Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 03.03.2014 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr I oraz zmiana treści SIWZ nr I z dnia
28.02.2014 r.

Formularz Asortymentowo - Cenowy po zmianach z dnia 28.02.2014 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 04-03-2014 R.

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 04.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ NR 1 Z DNIA 28-02-2014 R ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 06-03-2014 R.

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 06.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr DZP/38/382-9/14

Jastrzębie-Zdrój: Dostawy artykułów spożywczych, warzyw i owoców,
mięsa i wędlin DZP/38/382-9/14.

Termin składania ofert: 26.02.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr DZP/38/382-10/14

Dostwy koncentratów do hemodializy oraz preparatów
stymulujacych erytropoezę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 24.02.2014 r. do godziny 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA
20-02-2014 r

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 20.02.2014 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr DZP/38/382-45/13
Dostawy części zamiennych do sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-1/14

Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem
odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składadnia ofert: 05-02-2014 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10 - Statut SPZOZ

Załącznik Nr 11 - Nr NIP

Załącznik Nr 14 - Zaświadczenie ZUS

Załącznik nr 15 - Kredyt w rachunku bieżącym uchwała

Załącznik Nr 19 - Informacja dodatkowa do wyników finansowych

Załącznik nr 20 - Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania za 2011

Załącznik nr 21 - Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania za 2012

Załącznik nr 22 - spr. I półrocze 2013 pasywa, aktywa

Załącznik Nr 23 - Opinia bankowa

Załącznik nr 24 - KRS stan na dzień 22.01.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ I z dnia 03.02.2014r.

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ II  z dnia 05.02.2014r.

Wyniki


Nr DZP/38/382-58/13
Dostawy heparyn, immunoglobulin oraz produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert 09-12-2013 r.

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki - sprostowanie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 2


Nr DZP/38/382-54/13
Dostawy gazów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 19.11.2013 godz. 10:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-59/13
Dostawy środków znieczulających, leków narkotycznych i środków przeciwbólowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert 09.12.2013 r. godz. 11:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki

Wyniki II


Nr DZP/38/382-51/13
Dostawy żywienia pozajelitowe i dojelitowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Termin składania ofert do 06.12.2013 r. godzina 10:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia na Pakiety 4, 20, 21, 37, 38, 45, 82

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-40/13

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz staplery chirurgiczne.

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-41/13

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-60/13

dostawy koncentratów do hemodializy oraz wkładów zużywalnych do strzykawki automatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Termin składania ofert: 13.01.2014 do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA: 09.01.2014 r.

SIWZ po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-37/13

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-37/13)

Termin składania ofert: 27.12.2013 r. godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-62/13

Świadczenie usług transportu sanitarnego II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-62/13)

Termin składania ofert: 27.12.2013 r. godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-56/13

Dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju (DZP/38/382-56/13)

Termin składania ofert: 24.12.2013 r. godz. 08:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-38/13

Na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników

Termin składania ofert: 23.12.2013 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-36/13

Jastrzębie-Zdrój: Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii oraz powtórka sprzętu pomocniczego i podstawowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-36/13)

Termin składania ofert: 16.12.2013 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Treść SIWZ po zmianie

Załącznik nr 1 po zmianie

Wyniki

Wyniki nr 2Opublikował: Marta Stęchły
Publikacja dnia: 23.06.2015
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 02.12.2013
Dokument oglądany razy: 34 704