bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Postępowania do 30 000 EURO

Regulamin udzielenia zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego


Znak sprawy: BZP.38.383-37.20

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2020/2021.

Termin składania ofert: 20.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty


Znak sprawy: BZP.38.383-35.20

Usługa w zakresie telefonii komórkowej

Termin składania ofert: 01.10.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 3) - wersja edytowalna

Wzór umowy - (zał. nr 1) i Opis przedmiotu zamówienia - (zał. nr 2)

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


Znak sprawy: BZP.38.383-36.20

Wymiana odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 30.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Wzór umowy - załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-33.20

Dostawy zestawów do podaży żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą 8 pomp

Termin składania ofert: 29.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Odpowiedż na zapytania z dnia 25.09.2020r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 25.09.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.09.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-32.20

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej - powtórzenie.

Termin składania ofert: 22.09.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-25.20

"Dostawa i montaż mebli medycznych dla dwóch dyżurek pielęgniarskich zlokalizowanych na I i II piętrze bloku łóżkowego w ramach projektu pn. Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej SARS-COV 2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert: 20.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.383-28.20

Dostawa naczyń jednorazowych do maceratora w ramach realizacji projektu pn. „Działania w WSS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem” dofinansowanego z RPO WSL2014-2020 w działaniu 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 17.08.2020r.

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2020r.

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-26.20

Dostawa wózków do przewozu żywności

Termin składania ofert: 12.08.2020 godz. 10:00

Formularz oferty + załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.20

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - powtórzenie.

Termin składania ofert: 11.08.2020r. godz. 10:00 12.08.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 07.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 07.08.2020r. (pak 7)

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.08.2020r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 10.08.2020r. (pak 9)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.20

Opracowanie i wydanie polsko-czeskiej książki w ramach realizacji projektu pn. " Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert 13.08.2020 godzina 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.20

Dostawy implantów neurochirurgicznych i stabilizatorów dla Oddziału Neurochirurgii - powtórzenie

Termin składania ofert: 28.07.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - zał. nr 2

Formularz asortymentowo - cenowy - zał. nr 1

Unieważnienie


BZP.38.383-15.20

Dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych odczynników

Termin składania ofert: 22.07.2020r. godzina 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.20

Zakup zestawów komputerowych w ramach zadania pn.: "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem"

Termin składania ofert:  25.06.2020 r. godzina: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2

Wzór umowy Załącznik nr 3

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-21.20

Dostawa środków dezynfekcyjnych w ramach zadania pn. "Działanie w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SAR-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem.

Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 09:00

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.06.2020r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD - powtórzenie

Termin składania ofert: 19.06.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Druk z otwaecia ofert

Wyniki


BZP.38.383-17.20

Wykonanie minimum raz w roku testów specjalistycznych, aparatów Rtg i monitorów diagnostycznych/urządzeń pomocniczych będących na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 05.06.2020r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-16.20

Monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu.

Termin składania ofert: 20.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.05.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.20

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 19.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.20

Zakup duplikatora sieciowego płyt CD

Termin składania ofert 12.05.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 06.05.2020r.

Unieważnienie


BZP.38.383-11.20

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego

Termin składania ofert: 25.03.2020r. godz. 10::00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.20

Dostawy materiałów i wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.03.2020r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 10.03.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.20

Remont pomieszczeń na IV piętrze, bloku łóżkowego Szpitala.

Termin skłóadania ofert: 11.03.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zakres prac - załącznik nr 1

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Wykaz prac na potwierdzenie - załącznik nr 4

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-4.20

Dostawa wyposażenia meblowegow ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godzina 09:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.20

Dostawa wyposażenia w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu "Drugi Dom" - utworzenie miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu dla osób niesamodzoelnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia z dnia 28.01.2020 r.

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020

Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.01.2020 wersja edytowalna

Wyjaśnienia z dnia 29.01.2020 r,

formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy po zmiananch z dnia 29.01.2020 r.

Zestawienie ofert

Wyniki

unieważnienie pakiet 7


BZP.38.383-5.20

Dostawy materiałów oświetleniowych

Termin składania ofert: 23.01.2020r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2020r.

Formularz ac po zmianach z dnia 21.01.2020r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki

Wyniki po zmianach z dnia 14.02.2020r.


BZP.38.383-51.19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7" oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami (nr 2 i 3)

Wzór umowy (Załącznik nr 1)

Warunki przyłącza gazu

Projekty budowlane

po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Wyjaśnienia

Wzór umowy po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-57.19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego-powtórzenie.

Termin składania ofert: 20.12.2019 r godzina 10:00

Formularz oferty z Załącznikami

Unieważnienie


BZP.38.383-56.19

Dostawy worków, środków czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości w Szpitalu.

Termin składania ofert: 16.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy -wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.12.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianami w pak 3 i pak. 9 - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.19

Dostawy pojemników jednorazowego użycia

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-54.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 05.12.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.12.2019r,

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 02.12.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.19

Dostawy narzędzi do koagulacji i cięcia tkanek współpracujących z generatorem Valleylab ForceTRiad.

Termin składania ofert:14.11.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz ac - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.19

Konserwacja dźwigów w WSzS Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21 -    w zakresie i sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji  i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Termin składania ofert: 25.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-45.19

Adaptacja pomieszczeń do świadczenia krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi 60+ w ramach projektu: "Drugi Dom - utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzieolnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

Termin składania ofert: 22.10.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Załącznik nr 3 i 4 do Formularza oferty

Załącznik nr 5 do Formularza oferty

po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści Formularza oferty z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

Załącznik nr 5-Rzut stanu istniejącego w dodatkowym formacie pdf.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-46.19

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2019/2020.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-44.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych, tkanek, kości itp.).

Termin składania ofert: 09.10.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-41.19

Dostawa wózków do transportu zwłok.

Termin składania ofert: 16.09.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Dostawy igieł iniekcyjnych - powtórzenie

Termin składania ofert: 30.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.08.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08,2019r.

Zmiana z dnia 29.08.2019r.

Formularz ac po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Formularz oferty po zmianie z dnia 29.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-38.19

Dostawa koszy na śmieci w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 09:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-37.19

Dostawa sprzętu AGD w ramach projektów:

1) Poprawa jakości i dostępnosci do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Wzór umowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.19

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 14.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 2 - wersja edytowalna

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 09.08.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 09.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 09.09.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 12.08.2019r.

Formularz ac po zmianach z dnia 12.08.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-35.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego    z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500 - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.19

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh

Termin składania ofert: 01.08.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-33.19

1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55.

Termin składania ofert: 24.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 22.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-31.19

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

Termin składania ofert: 17.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Karta informacyjna

Zmiana Formularza oferty

Formularz oferty po zmianie z dnia 09.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-32.19

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz zestawów do żywienia dożołądkowego - powtórzenie.

Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 10.07.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-30.19

Dostawa fotela stomatologicznego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpiatlu Specjalistycznym nr 2 w Jastrtzębiu - Zdroju

Termin skłądania ofert: 26.06.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-28.19

Dostawa i montaż rolet okiennych

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godzina 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - Wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-29.19

Dostawy rękawic medycznych-powtórzenie

Termin składania ofert: 18.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


BZP.38.383-26.19

Przedłużenie posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365

Termin składania ofert: 10.06.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-24.19

Dostawa butli tlenowych z reduktorami wraz z wózkami do ich przewożenia.

Termin składania ofert: 28.05.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-23.19

Zakup bielizny pościelowej (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, ręczniki, prześcieradła operacyjne).

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz.10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 2) - wersja edytowalna

Wzór umowy (zał. nr 1)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-22.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania.

Termin składania ofert: 19.04.2019 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentoqo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-21.19

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 17.04.2019r godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-18.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok osób zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 01.04.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 26.03.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-11.19

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 06.03.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.19

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitala

Termin składania ofert: 28.02.2019r. godz. 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.02.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 26.02.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-8.19

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 07.02.2019r, godz, 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-5.19

Dostawy wyrobów medycznych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.02.2019r. godz. 10:00   08.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 04.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.19

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego F-SECURE BUSINESS - 360 sztuk.

Termin składania ofert: 05.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.38.383-4.19

Dostawa pojemników na odpady medyczne o kodach 18 01 03 i 18 01 04

Termin składania ofert: 29.01.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP.38.383-2.19

Dostawa bezpiecznych igieł i venflonów w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz.: 10:00  07.02.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do Formularz oferty

Po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Wyjaśnienia po zmianach z dnia 30.02.2019 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Załączniki edytowalne po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-62.18

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 17.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.12.2018r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 14.12.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-60.18

Dostawa materacy przeciwodleżynowych.

Termin składania ofert: 14.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-58.18

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 07.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-57.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz materiałów szewnych - powtórka.

Termin składania ofert: 26.11.2018r. godz. 10:00  28.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.18

Dostawa sprzętu technicznego w ramach projektu: " Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz: 10:00 19.11.2018 r. godz: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczne) - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Po zmianach z dnia 13.11.2018 r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 13.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach

Po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Zmiana formularza oferty z dnia 14.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (paramerty-techniczne) po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-53.18

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00  20.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.11.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-52.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - powtórka.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.10.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach w pak. nr 1 z dnia 25.10.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-51.18

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 29.10.2018r godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.18

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposazeniu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 18.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-45.18

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2018/2019

Termin składania ofert: 17.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.18

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 16.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-48.18

Dostawy wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 08.10.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-42.18

Remont toalet na XI piętrze bloku łóżkowego

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 11:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do Formularza oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Załącznik nr 1,2,5,6 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-43.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 14.09.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-39.18

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej - powtórka.

Termin skladania ofert: 30.08.2018r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianą w pak 2 z dnia 28.08.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Unieważnienie


BZP.38.383-38.18

Dostawa pomp infuzyjnych.

Termin składania ofert: 02.08.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 01.08.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 01.08.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-37.18

Dostawa wraz z obsługą serwisową kserokopiarki oraz obsługa serwisowa kserokopiarek będących już na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 27.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Modyfikacja Formularza oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.07.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.18

Dostawa usługi Office 365 Business i Business Premium.

Termin składania ofert: 20.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.18

Zakup urzadzeń do pokoju triage dla potrzeb Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 29.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy. Opis techniczny zamówienia (parametry techniczne - graniczne) - Zalącznik nr 2 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2018r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-31.18

Dostawy obłozeń i podobnych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 14.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-30.18

Dostawa wraz z montażem drzwi automatycznych do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 15.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-26.18

Dostawa wraz z wymianą filtrów absolutnych.

Termin skladania ofert: 11.06.2018r. godz. 10:00 12.06.2018r. godz. 10:00 14.06.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 08.06.18r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 08.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.06.18r. w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.18

Świadczenie uslugi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej.

Termin skladania ofert: 30.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-25.18

Dostawy pieczywa dla Działu Żywienia - powtórka

Termin składania ofert: 28.05.2018r. godz.:10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel (Zalącznik nr 2 do Formularza oferty)

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-22.18

Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka

Termin składania ofert:21.05.2018r. godz. 10:00 29.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 16.05.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.05.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.05.2018r

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.05.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.18

Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji

Termin składania ofert: 27.04.2018r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 30.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana terminu składania ofert

Formularz oferty po zmianie z dnia 26.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.04.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.18

Wykonanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert::26.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 24.04.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.04.2018r.

Formularz oferty po zmianie dnia 25.04.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-17.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego - powtórka

Termin składania ofert: 03.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.18

Wykonanie usługi odczytów dawek indywidualnych, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych - oraz przesyłanie wyników w formie raportów, w okresie pomiarowym trzymiesięcznym.

Termin składania ofert: 23.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 22.03.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-14.18

Dostawa opraw oświetleniowych, ledowych, natynkowych.

Termin składania ofert: 22.03.2018. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-12.18

Dostawy podstawowych i specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 19.03.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-11.18

Dostawy materiałów dla Centralnej Sterylizatorni - powtórka

Termin składania ofert: 12.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.18

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Nefrologiczno- Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert: 08.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-8.18

Dostawy jaj

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.18

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-5.18

Dostawa ławek do poczekalni.

Termin składania ofert: 19.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-6.18

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych - powtórka.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.18

Dostawa systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 02.02.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-2.18

Dostawy komputerów po-leasingowych

Termin składania ofert: 30.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-1.18

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 18.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.01.2018r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


.Opublikował: Izabela Sobczak
Publikacja dnia: 13.10.2020
Podpisał: Marta Bajor
Dokument z dnia: 27.08.2020
Dokument oglądany razy: 116 844