bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana niedziałającego linku

Przetargi powyżej 207 000 EURO

Nr postępowania: DZP/38/382-49/13

Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 26.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.07.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 05.06.2014r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 05.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 05.06.2014r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 10.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 10.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 10.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 18.06.2014 r.

Zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014 r.

SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2014 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r.

Sprostowanie zmiany treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r.


Nr postępowania:DZP/38/382-26/14

Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14)

Termin składania ofert: 25.06.2014r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 01.07.2014r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 10.07.2014r godz. 10:00 - po zmianie z dnia 20.06.2014r

Ogłoszenie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

SIWZ Po zmianach z dnia 30.05.2014r

Załącznik nr 12a - Wymagania ogólne dla pakietu 2

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ
WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

ODWOŁANIE

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM z dnia 09.06.2014r

ODWOŁANIE nr 2

Odpowiedź na odwołanie

Odpowiedź na odwołanie z dnia 16.06.2014r.

Odpowiedź na odwołanie z dnia 17.06.2014

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 17.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.06.2014r

Zalacznik_01-Formularz oferty - stan na dzień 17.06.2014r

Załącznik_02do08-Oswiadczenia - stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_09-Pakiet 1 - PFU - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_10-Pakiet 1 - Wymagania - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_11-Pakiet 2 - Sprzet komputerowy - Stan na dzień
17.06.2014r

Zalacznik_12-Pakiet 2 - Oprogramowanie - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_13-Pakiet 2 - Parametry oceny - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_14-Pakiet 1 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_16-Pakiet 2 - Procedura weryfikacji - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_17-Pakiet 2 - Integracja - Stan na dzień 17.06.2014r

Zalacznik_18-Pakiet 2 - Migracja danych - Stan na dzień 17.06.2014r

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 20.06.2014r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3, ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 20.06.2014r. ORAZ SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.06.2014r

Zalacznik_15-Pakiet 2 - Wzor umowy - Stan na dzień 20.06.2014r


Nr postępowania: DZP/38/382-5/14

Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów oraz innych materiałów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-5/14)

Termin składania ofert: 30.05.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 13.06.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 23.05.2014r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 03.06.2014r.


Nr postępowania: DZP/38/382-39/13

Dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-63/13

dostawa endoprotez stawu biodrowego, cementu kostnego, płytek i wkrętów dla Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, DZP/38/382-63/13.

Termin składania ofert: 30 styczeń 2014 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21-01-2014 R.

SIWZ po zmianach z dnia 21.01.2014r

Wyniki

Wyniki II


Nr postępowania: DZP/38/382-41/13 Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

WynikiOpublikował: Katarzyna Cieślak
Publikacja dnia: 20.06.2014
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 02.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 961