bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: BZP.38.383-24.19

Postępowania do 30 000 EURO

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik Nr 2 - Wniosek do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego


BZP.38.383-22.19

Zakup bielizny pościelowej (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, ręczniki, prześcieradła operacyjne).

Termin składania ofert: 22.05.2019r. godz.10:00

Formularz oferty i Formularz asortymentowo - cenowy (zał. nr 2) - wersja edytowalna

Wzór umowy (zał. nr 1)


BZP.38.383-22.19

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania.

Termin składania ofert: 19.04.2019 godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentoqo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-21.19

Dostawy baterii i akumulatorów

Termin składania ofert: 17.04.2019r godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy (wersja edytowalna)

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-18.19

Świadczenie usługi w zakresie transportu zwłok osób zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 do chłodni zlokalizowanej w budynku przy Al. Jana Pawła II 7 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert: 01.04.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Wzór umowy - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 26.03.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-11.19

Wykonanie przeglądów okresowych dwóch sprężarek SD40 oraz dwóch osuszaczy HHS300 połączonych z wymianą filtrów i oleju.

Termin składania ofert: 06.03.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-12.19

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitala

Termin składania ofert: 28.02.2019r. godz. 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.02.2019r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 26.02.2019r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-8.19

Dostawy druków medycznych i wydawnictw akcydensowych.

Termin składania ofert: 07.02.2019r, godz, 10:00

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-5.19

Dostawy wyrobów medycznych - powtórzenie.

Termin składania ofert: 06.02.2019r. godz. 10:00   08.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2019r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 04.02.2019r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.19

Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego F-SECURE BUSINESS - 360 sztuk.

Termin składania ofert: 05.02.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.38.383-4.19

Dostawa pojemników na odpady medyczne o kodach 18 01 03 i 18 01 04

Termin składania ofert: 29.01.2019r. godz. 10:00

Formularz oferty

Unieważnienie


BZP.38.383-2.19

Dostawa bezpiecznych igieł i venflonów w ramach projektu: "Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz.: 10:00  07.02.2019 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do Formularz oferty

Po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Wyjaśnienia po zmianach z dnia 30.02.2019 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Załączniki edytowalne po zmianach z dnia 30.01.2019 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-62.18

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziałów Szpitala.

Termin składania ofert: 17.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.12.2018r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 14.12.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-60.18

Dostawa materacy przeciwodleżynowych.

Termin składania ofert: 14.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-58.18

Usługa transportu żywności

Termin składania ofert: 07.12.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-57.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz materiałów szewnych - powtórka.

Termin składania ofert: 26.11.2018r. godz. 10:00  28.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-55.18

Dostawa sprzętu technicznego w ramach projektu: " Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy"

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz: 10:00 19.11.2018 r. godz: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczne) - Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Po zmianach z dnia 13.11.2018 r.

Wyjaśnienie treści formularza oferty z dnia 13.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach

Po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Zmiana formularza oferty z dnia 14.11.2018 r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy (paramerty-techniczne) po zmianach z dnia 14.11.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-53.18

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00  20.11.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty po zmianach z dnia 13.11.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-52.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - powtórka.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - wersja edytowalna

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.10.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach w pak. nr 1 z dnia 25.10.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-51.18

Usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Termin składania ofert: 29.10.2018r godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-50.18

Ostrzenie, naprawa, regeneracja narzędzi chirurgicznych będących na wyposazeniu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 18.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-45.18

Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg i parkingów należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w sezonie zimowym 2018/2019

Termin składania ofert: 17.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-47.18

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Termin składania ofert: 16.10.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-48.18

Dostawy wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Wyjaśnienie treści Formularza oferty z dnia 08.10.2018r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 08.10.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-42.18

Remont toalet na XI piętrze bloku łóżkowego

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 11:00

Formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do Formularza oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Załącznik nr 1,2,5,6 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-43.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 14.09.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-39.18

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej - powtórka.

Termin skladania ofert: 30.08.2018r.

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy ze zmianą w pak 2 z dnia 28.08.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-40.18

Przebudowa pomieszczeń VI piętra bloku łóżkowego na potrzeby realizacji projektu: „Szkoła świadomego rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 10::00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018r. godz. 10:30

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 3

Załączniki nr 1, 2, 5

Załącznik nr 4

Unieważnienie


BZP.38.383-38.18

Dostawa pomp infuzyjnych.

Termin składania ofert: 02.08.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 01.08.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 01.08.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-37.18

Dostawa wraz z obsługą serwisową kserokopiarki oraz obsługa serwisowa kserokopiarek będących już na wyposażeniu Szpitala.

Termin składania ofert: 27.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Modyfikacja Formularza oferty

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.07.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-36.18

Dostawa usługi Office 365 Business i Business Premium.

Termin składania ofert: 20.07.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-34.18

Zakup urzadzeń do pokoju triage dla potrzeb Izby Przyjęć.

Termin składania ofert: 29.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy. Opis techniczny zamówienia (parametry techniczne - graniczne) - Zalącznik nr 2 do Formularza oferty

Załączniki edytowalne

po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.06.2018r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 26.06.2018r.

Druk z otwarcia

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-31.18

Dostawy obłozeń i podobnych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 14.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-30.18

Dostawa wraz z montażem drzwi automatycznych do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 15.06.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-26.18

Dostawa wraz z wymianą filtrów absolutnych.

Termin skladania ofert: 11.06.2018r. godz. 10:00 12.06.2018r. godz. 10:00 14.06.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 08.06.18r.

Formularz oferty po zmianach z dnia 08.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.06.18r. w wersji edytowalnej.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-27.18

Świadczenie uslugi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej.

Termin skladania ofert: 30.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-25.18

Dostawy pieczywa dla Działu Żywienia - powtórka

Termin składania ofert: 28.05.2018r. godz.:10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel (Zalącznik nr 2 do Formularza oferty)

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia ofert

WYNIKI

____________________________________________________________________________

BZP.38.383-22.18

Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka

Termin składania ofert:21.05.2018r. godz. 10:00 29.05.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 16.05.2018r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.05.2018r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.05.2018r

Formularz oferty po zmianach z dnia 25.05.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-20.18

Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji

Termin składania ofert: 27.04.2018r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 30.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Zmiana terminu składania ofert

Formularz oferty po zmianie z dnia 26.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 27.04.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-19.18

Wykonanie badań wody dla potrzeb Szpitala.

Termin składania ofert::26.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 24.04.2018r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 25.04.2018r.

Formularz oferty po zmianie dnia 25.04.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-17.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego - powtórka

Termin składania ofert: 03.04.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-13.18

Wykonanie usługi odczytów dawek indywidualnych, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych - oraz przesyłanie wyników w formie raportów, w okresie pomiarowym trzymiesięcznym.

Termin składania ofert: 23.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania z dnia 22.03.2018r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-14.18

Dostawa opraw oświetleniowych, ledowych, natynkowych.

Termin składania ofert: 22.03.2018. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-10.18

Usługa kompleksowego transportu gospodarczego.

Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Unieważnienie


BZP.38.383-12.18

Dostawy podstawowych i specjalistycznych wyrobów medycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz.: 10:00

Formularz oferty

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 19.03.2018 r.

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-11.18

Dostawy materiałów dla Centralnej Sterylizatorni - powtórka

Termin składania ofert: 12.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-9.18

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oddziału Nefrologiczno- Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert: 08.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-8.18

Dostawy jaj

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-7.18

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 01.03.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-5.18

Dostawa ławek do poczekalni.

Termin składania ofert: 19.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-6.18

Dostawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych - powtórka.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


BZP.38.383-3.18

Dostawa systemu antywirusowego

Termin składania ofert: 02.02.2018r. godz.10:00

Formularz oferty

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-2.18

Dostawy komputerów po-leasingowych

Termin składania ofert: 30.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedź na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 25.01.2018r.

Druk z otwarcia

Wyniki


BZP.38.383-1.18

Dostawy materiałów oświetleniowych.

Termin składania ofert: 18.01.2018r. godz. 10:00

Formularz oferty

Odpowiedzi na zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 16.01.2018r. w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia ofert

Wyniki


.Opublikował: Izabela Sobczak
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Magdalena Kozak
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 95 131