bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: druk z otwarcia-urologia

Przetargi poniżej 221 000 EURO

Znak sprawy BZP.38.382-1.18

Dodtawy wkładów do strzykawek automatycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 12.01.2018r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 09.01.2018r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1) po zmianach z dnia 09.01.2018r. w wersji edytowalnej


Znak sprawy: BZP.38.382-2.18

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz.: 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 09.01.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 09.01.2018 r.

Formularz asortymentowo-cenowy - w zakresie pakietu nr 5 - po zmianach z dnia 09.01.2018 r.

_______________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-42.17

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Termin składania ofert: 01.12.2017 r. godz.: 10:00

Termin składania ofert: 08.12.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 30.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana treści SIWZ - z dnia 30.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 30.11.17r.

Formularz ofertowy  po zmianach z dnia 30.11.2017 r.

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-41.17

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 09:00

Nowy termin składania ofert: 28.11.2017 godz. 09:00

Nowy termin składania ofert: 29.11.2017 godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

- Plan sytuacyjny z lokalizacją infrastruktury - Rys. 1 do Załącznik a nr 1 do SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wzór umowy

Po zmianach z dnia 22.11.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 22.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.11.17r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 22.11.17r.

Po zmianach z dnia 24.11.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ - z dnia 24.11.17r.

SIWZ po zmianach z dnia 24.11.17r.

FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 24.11.17R.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-37.17

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wzór umowy

Druk z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP.38.382-39.17

Dostawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Termin składania ofert: 20.10.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 17.10.2017 r

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnia 17.10.2017 r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-40.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 20.10.2017 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 17.10.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnie 10.10.2017 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 17.10.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki

_________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-38.17

Dostawy hemostatyków oraz siatek przepuklionwych i ginekologicznych

Termin składania ofert: 13.10.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

Formularz asortymentowo - cenowy - excel

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 10.10.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 10.10.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - excel po zmianach z dnie 10.10.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-34.17

Dostawa pompy do kontrapulsacji dla potrzeb kompleksowej opieki po zawale serca

Termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz.: 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.09.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-32.17

Dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300 D z systemem zamykania naczyń oraz diatermii Valleylab

Termin składania ofert: 15.09.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 12.09.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 12.09.2017 r.

Formularz asortymenowo - cenowy z dnia po zmianach z dnia 12.09.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.10.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-30.17

Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych

Termin składnia ofert: 04.08.2017r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 01.08.2017r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 01.08.2017r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 01.08.2017r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI
_________________________________________________________________________

Znak sprawy: BZP.38.382-28.17

Dostawy obłożeń

Termin składnia ofert: 28.07.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 25.07.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 25.07.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.07.2017 r. - edytowalne

Wzór Umowy po zmianach z dnia 25.07.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia (dot. grupy kapitałowej)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2017 r


Znak sprawy BZP.38.382-26.17

Dostawy koncentratów do hemodializ, płynów do hemofiltracji oraz hemostatyków

Termin skladania ofert: 21.07.17 godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.07.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 18.07.2017

Formularz asortymentowo-cenowy - w zakresie pakietu nr 4 - po zmianach z dnia 18.07.17 r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.08.2017 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-24.17

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 30.06.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Siwz

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 27.06.17r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.06.2017r.

Załączniki edytowalne z dnia 27.06.2017r.

Wzór Umowy z dnia 27.06.2017r.

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Unieważnienie - Pakiet 7, 17, 18, 23

Druk z otwarcia ofert dodatkowych - Pakiet 31 - Wzierniki ginekologiczne

Wyniki za wyjątkiem Pakietu 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna

Wyniki dla Pakietu 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna


Znak sprawy: BZP.38.382-23.17

Dostawy koncentratów do hemodializ dla potrzeb Stacji Dializ

Termin składania ofert: 23.06.17 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Siwz

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Zalacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-21.17

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych

Termin składania ofert 02.06.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 05.06.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 30.05.17r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 30.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 1 - po zmianach z dnia 30.05.17

Formularz asortymnetowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 30.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 - po zmianach z dnia 30.05.17

Wzór Umowy z dnia 30.05.2017 r

Po zmianach z dnia 31.05.17r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 31.05.17

SIWZ po zmianach z dnia 31.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 - po zmianach z dnia 31.05.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-20.17

Dostawy rękawic medycznych

Termin składania ofert 26.05.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 23.05.17

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 1 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymnetowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 -  po zmianach z dnia 23.05.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

Wyniki

ZAWIADOMIENIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5


Znak sprawy: BZP.38.382-19.17

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Termin składania ofert: 26.05.2017 r godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.2017 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.05.2017 r

Załączniki edytowalne z dnia 23.05.2017 r

Wzór Umowy z dnia 23.05.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-17.2017

Dostawy artykułów biurowych

Termin składania ofert: 12.05.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.05.2017r.

SIWZ po zmianach z dnia 09.05.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-16.17

Dostawy artykułów spożywczych dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych - Pakiet 9 - Woda mineralna

WYNIKI


Znak sprawy:BZP38.382-18.17

Dostawy staperów oraz mikrocewników do zabiegów neuroradiologicznych

Termin składania ofert: 28.04.2017 r.godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo - cenowy w wewrsji exel

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.04.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-15.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert : 14.04.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 11.04.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11.04.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.04.2017 r. Pakiet 11

Druk z otwarcia

Oświadczenie do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-14.17

Dostawy preparatów do zywienia doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego.

Termin składania ofert;07.04.2017 r godz.10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo- cenowy w wersji exel

Po zmianach w dnia 04.04.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel po zmianach z dnia 04.04.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-13.17

Dostawy części zamiennych do sprzetu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert:31.03.2017 godz.11.00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 1

Formularz asortymrntowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 3

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 8

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 9

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

 Wyniki

Sprostowanie do Wyników


Znak sprawy: BZP.38.382-11.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert: 31.03.2017 godz. 9:00

Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.17 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.17

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.17

Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach z dnia 28.03.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-12.17

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania odert: 31.03.2017 r goz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel z dnia 28.03.2017 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy z dnia 28.03.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-9.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 10.03.2017 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Po zmianach z dnia 07.03.17 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  z dnia 07.03.2017

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 19 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 26 - po zmianach z dnia 07.03.17

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-7.17

Dostawy leków stosowanych w ramach Programów Lekowych

Termin składania ofert: 03.03.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji excel

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy:BZP.38.382-6.17

Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych - powtórka

Termin skaładania ofert: 24.02.2017r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

 Po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

 Wyjaśnienia i zmiany  treści SIWZ z dnia 21.02.2017 r.

Załączniki w wersji word po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku  z otwarcia ofert z dnia 27.02.2017r.

Wyniki

 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PAKIET 15


Znak sprawy: BZP.38.382-5.17

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Termin składania ofert: 17.02.2017 r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 14.02.2017 r.:

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 14.02.2017 r.

Załączniki po zmianach z dnia 14.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do do druku z otwarcia

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP.38.382-2.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 31.01.2017 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Harmonogram przeglądów

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 26.01.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ  - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 8 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 53 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7-    po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 9 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 16 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 49 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 56 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 66 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 67 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 70 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 74 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 84 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.

DRUK Z OTWARCIA

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.17 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-4.2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawągotowej mieszaniny w postaci workow do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 27.01.2017r.godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - z dnia 24.01.17

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Wzory umów po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-3.17

Dostawy materiałów opatrunkowych i materiałów szewnych - powtórka

Termin składania ofert: 27.01.2017 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 24.01.2017 r

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2017 r

SIWZ po zmianach z dnia 24.01.207 r

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie Pakietów 5 i 7

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-1.17

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.01.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.01.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -  z dnia 18.01.17

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 18.01.17 r.

SIWZ -  po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 29 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 40 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 1 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 2 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 4 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 7 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 9 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 18 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 20 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 26 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 30 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 35 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 41 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 43 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 47 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 60 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 11 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie własne Wykonawcy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Druk z otwarcia

Ząłącznk do druku z otwarcia

Wyniki

Sprostowanie do wyników

Opublikował: Izabela Sobczak
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał: Marta Stęchły
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 74 430