bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: DZP/38/382-12/14 Dodanie załączników do postępowania

Przetargi poniżej 207 000 EURO

DZP/38/382-3/14

Dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji

Składanie ofert do dnia, 04.04.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ


DZP/38/382-14/14

Dostawy materiałów opatrunkowych

Składanie ofert do dnia, 28.03.2014 godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

wyjaśnienia 1 oraz zmiana SIWZ 1 z dnia 27.03.2014

SIWZ po zmianach z dnia 27.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


DZP/38/382-16/14

Dostawy warzyw i owoców (powtórka)

Składanie ofert do dnia, 28.03.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ


DZP/38/382-8/14

Dostawy leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert: 28.03.2014 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 25-03-2014 R.


DZP/38/382-12/14

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów karetką z zespołem lekarskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-12/14)

Termin składania ofert: 28.03.2014 r. godz. 09:00

Ogłoszenie
SIWZ


DZP/38/382-2/14

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 21.03.2014 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2014 r. do godz. 10:30

Ogłoszenie

SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 17.03.2014 R.

Formularz Oferty po zmianach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 18-03-2014 R.


DZP/38/382-11/14

Świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i
sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 21.03.2014 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 18.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 18.03.2014 r.


DZP/38/382-4/14

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-4/2014

Termin składania ofert: 17.03.2014 godzina 10:30

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia 1 z dnia 17-03-2014

SIWZ po zmianach z dnia 17-03-2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 17-03-2014

Wyniki


DZP/38/382-7/14

Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego
użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

Termin składania ofert: 11.03.2014 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 07-03-2014

SIWZ po zmianie z dnia 07.03.2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 07.03.2014

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.03.2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 10.03.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11.03.2014

SIWZ po zmianie z dnia 11.03.2014

Wyjaśnienia + zmiana treści SIWZ 11-03-2014

Załącznik nr 1 - po zmianie z dnia 11.03.2014


Nr DZP/38/382-53/13

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-6/14

Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Termin składania ofert: 03.03.2014 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr I oraz zmiana treści SIWZ nr I z dnia
28.02.2014 r.

Formularz Asortymentowo - Cenowy po zmianach z dnia 28.02.2014 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 04-03-2014 R.

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 04.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ NR 1 Z DNIA 28-02-2014 R ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 06-03-2014 R.

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 06.03.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr DZP/38/382-9/14

Jastrzębie-Zdrój: Dostawy artykułów spożywczych, warzyw i owoców,
mięsa i wędlin DZP/38/382-9/14.

Termin składania ofert: 26.02.2014 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr DZP/38/382-10/14

Dostwy koncentratów do hemodializy oraz preparatów
stymulujacych erytropoezę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert: 24.02.2014 r. do godziny 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA
20-02-2014 r

Formularz Asortymentowo-Cenowy po zmianach z dnia 20.02.2014 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr DZP/38/382-45/13
Dostawy części zamiennych do sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Dokumenty zamieszczone w poprzednim systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-1/14

Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem
odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składadnia ofert: 05-02-2014 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10 - Statut SPZOZ

Załącznik Nr 11 - Nr NIP

Załącznik Nr 14 - Zaświadczenie ZUS

Załącznik nr 15 - Kredyt w rachunku bieżącym uchwała

Załącznik Nr 19 - Informacja dodatkowa do wyników finansowych

Załącznik nr 20 - Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania za 2011

Załącznik nr 21 - Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania za 2012

Załącznik nr 22 - spr. I półrocze 2013 pasywa, aktywa

Załącznik Nr 23 - Opinia bankowa

Załącznik nr 24 - KRS stan na dzień 22.01.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ I z dnia 03.02.2014r.

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ II  z dnia 05.02.2014r.

Wyniki


Nr DZP/38/382-58/13
Dostawy heparyn, immunoglobulin oraz produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert 09-12-2013 r.

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki - sprostowanie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 2


Nr DZP/38/382-54/13
Dostawy gazów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 19.11.2013 godz. 10:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr DZP/38/382-59/13
Dostawy środków znieczulających, leków narkotycznych i środków przeciwbólowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Termin składania ofert 09.12.2013 r. godz. 11:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki

Wyniki II


Nr DZP/38/382-51/13
Dostawy żywienia pozajelitowe i dojelitowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Termin składania ofert do 06.12.2013 r. godzina 10:00

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia na Pakiety 4, 20, 21, 37, 38, 45, 82

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-40/13

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz staplery chirurgiczne.

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-41/13

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Dokumenty zamieszczone w starym systemie BIP

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-60/13

dostawy koncentratów do hemodializy oraz wkładów zużywalnych do strzykawki automatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Termin składania ofert: 13.01.2014 do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA: 09.01.2014 r.

SIWZ po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-37/13

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-37/13)

Termin składania ofert: 27.12.2013 r. godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-62/13

Świadczenie usług transportu sanitarnego II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-62/13)

Termin składania ofert: 27.12.2013 r. godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-56/13

Dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju (DZP/38/382-56/13)

Termin składania ofert: 24.12.2013 r. godz. 08:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-38/13

Na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników

Termin składania ofert: 23.12.2013 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki


Nr postępowania: DZP/38/382-36/13

Jastrzębie-Zdrój: Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii oraz powtórka sprzętu pomocniczego i podstawowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-36/13)

Termin składania ofert: 16.12.2013 godzina 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Treść SIWZ po zmianie

Załącznik nr 1 po zmianie

Wyniki

Wyniki nr 2Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 27.03.2014
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 02.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 453