bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ii

Przetargi poniżej 209 000 EURO


Znak sprawy: BZP.38.382-20.17

Dostawy rękawic medycznych

Termin składania ofert 26.05.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - z dnia 23.05.17

SIWZ po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 1 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymnetowo-cenowy - pakiet 2 - po zmianach z dnia 23.05.17

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 3 -  po zmianach z dnia 23.05.17


Znak sprawy: BZP.38.382-19.17

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Termin składania ofert: 26.05.2017 r godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 23.05.2017 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.05.2017 r

Załączniki edytowalne z dnia 23.05.2017 r

Wzór Umowy z dnia 23.05.2017 r


Znak sprawy: BZP.38.382-17.2017

Dostawy artykułów biurowych

Termin składania ofert: 12.05.2017 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.05.2017r.

SIWZ po zmianach z dnia 09.05.2017r.

Druk z otwarcia


Znak sprawy: BZP.38.382-16.17

Dostawy artykułów spożywczych dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych - Pakiet 9 - Woda mineralna

WYNIKI


Znak sprawy:BZP38.382-18.17

Dostawy staperów oraz mikrocewników do zabiegów neuroradiologicznych

Termin składania ofert: 28.04.2017 r.godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo - cenowy w wewrsji exel

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.04.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-15.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert : 14.04.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 11.04.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11.04.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 11.04.2017 r. Pakiet 11

Druk z otwarcia

Oświadczenie do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-14.17

Dostawy preparatów do zywienia doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego.

Termin składania ofert;07.04.2017 r godz.10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo- cenowy w wersji exel

Po zmianach w dnia 04.04.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel po zmianach z dnia 04.04.2017 r

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy:BZP.38.382-13.17

Dostawy części zamiennych do sprzetu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert:31.03.2017 godz.11.00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 1

Formularz asortymrntowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 3

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017r Pakiet 8

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r Pakiet 9

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

 Wyniki

Sprostowanie do Wyników


Znak sprawy: BZP.38.382-11.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej - powtórka

Termin składania ofert: 31.03.2017 godz. 9:00

Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 28.03.17 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.17

Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.17

Formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach z dnia 28.03.17

Druk z otwarcia

Załacznik do druku z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP.38.382-12.17

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji

Termin składania odert: 31.03.2017 r goz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel

Po zmianach z dnia 28.03.2017 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.03.2017 r.

Formularz asortymentowo-cenowy w wersji excel z dnia 28.03.2017 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy z dnia 28.03.2017 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-9.17

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert: 10.03.2017 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Po zmianach z dnia 07.03.17 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  z dnia 07.03.2017

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 19 - po zmianach z dnia 07.03.17
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 26 - po zmianach z dnia 07.03.17

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-7.17

Dostawy leków stosowanych w ramach Programów Lekowych

Termin składania ofert: 03.03.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Formularz asortymentowo - cenowy w wersji excel

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy:BZP.38.382-6.17

Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych - powtórka

Termin skaładania ofert: 24.02.2017r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

 Po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

 Wyjaśnienia i zmiany  treści SIWZ z dnia 21.02.2017 r.

Załączniki w wersji word po zmianach z dnia 21.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do druku z otwarcia ofert

Sprostowanie do druku  z otwarcia ofert z dnia 27.02.2017r.

Wyniki

 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PAKIET 15


Znak sprawy: BZP.38.382-5.17

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Termin składania ofert: 17.02.2017 r., godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 14.02.2017 r.:

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 14.02.2017 r.

Załączniki po zmianach z dnia 14.02.2017 r.

Druk z otwarcia ofert

Załącznik do do druku z otwarcia

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP.38.382-2.17

Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 31.01.2017 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Harmonogram przeglądów

Formularz asortymentowo-cenowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 26.01.17 r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ  - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 8 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 53 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 7-    po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 9 -   po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 16 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 49 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 56 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 66 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 67 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 70 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 74 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet 84 - po zmianach z dnia 26.01.17 r.

DRUK Z OTWARCIA

Załącznik do druku z otwarcia

WYNIKI

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.17 r.


Znak sprawy: BZP.38.382-4.2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawągotowej mieszaniny w postaci workow do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 27.01.2017r.godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - z dnia 24.01.17

Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Wzory umów po zmianach z dnia 24.01.2017r.

Druk z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-3.17

Dostawy materiałów opatrunkowych i materiałów szewnych - powtórka

Termin składania ofert: 27.01.2017 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 24.01.2017 r

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2017 r

SIWZ po zmianach z dnia 24.01.207 r

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Unieważnienie Pakietów 5 i 7

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-1.17

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej

Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.01.2017 godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.01.2017 r.:

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -  z dnia 18.01.17

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 18.01.17 r.

SIWZ -  po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - w następującym zakresie:

Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 29 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 40 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 1 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 2 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 4 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 7 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 9 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 18 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 20 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 26 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 30 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 35 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 41 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 43 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 47 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 60 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.
Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet - 11 - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie własne Wykonawcy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianach z dnia 18.01.17 r.

Druk z otwarcia

Ząłącznk do druku z otwarcia

Wyniki

Sprostowanie do wyników


Znak sprawy: BZP.38.382-35.16

Dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert: 09.12.2016 godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Po zmianach z dnia 06.12.2016 r

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 06.12.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 06.12.2016 r

Załączniki edytowalne

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-36.16

Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej

Termin składania ofert: 02.12.2016 godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznki edytowalne

Po zmianach z dnia 29.11.2016 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ  z dnia 29.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2 - po zmianach z dnia 29.11.2016 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z dnia 29.11.2016 r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy po zmianachz dnia 29.11.2016 r.

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-40.16

Dostawy paramagnetycznych środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dostawy leków - POWTÓRKA

Termin składania ofert: 25.11.2016 r. godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Zmiana treści SIWZ z dnia 22.11.16

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.11.2016 r (pakiet nr 1)

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Wyniki


Znak sprawy:BZP.38.382-39.16

Dostawy sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 25.11.2016 r godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz Zmiany treści SIWZ Nr 1 z dnia 22.11.2016 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.11.2016 r ( Pakiet 3)

Druk z otwarcia

Załącznik do druku z otwarcia

Druk z otwarcia ofert dodatkowych Pakiet 3 - Korki do kaniul

Wyniki

Druk z otwarcia ofert dodatkowych Pakiet 7 - Przyrządy do przeataczania

Wyniki Pakiet 7 - Przyrządy do przetaczania


Znak sprawy: BZP.38.382-38.16

Dastawy leków stosowanych w ramach programu lekowego leczenia zwyrodnienia plamki żółtej

Termin składania ofert: 10.11.2016 r godz. 10:00

Termin składania ofert: 14.11.2016 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 07.11.2016 r

Wyjaśnienia treści SIWZ i Zmiana treści SIWZ z dnia 07.11.2016 r

Załącznik po zmianach z dnia 07.11.2016 r

Po zmianach z dnia 08.11.2016 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ nr II i Zmiana treści SIWZ nr II z dnia 08.11.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 08.11.2016 r

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2016 r.

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-32.16

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 09.11.2016 r godz. 10:00

Termin składania ofert: 15.11.2016 r

Termin składania ofert: 16.11.2016 r godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 07.11.2016 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ i Zmiana treści SIWZ z dnia 07.11.2016

SIWZ po zmianach z dnia 07.11.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 08.11.2016 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terści SIWZ nr II z dnia 08.11.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 08.11.2016

Załączniki w wersji edytowalnej

Druk z otwarcia

Zaąłcznik do druku z otwarcia

Wyniki

Unieważnienie Pakietu nr 15 - Zestawy do hemodializy


Znak sprawy: BZP/38/382-28/16

Dostawy kontrastów i paramagnetycznych środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dostawa leków

Termin składania ofert: 28.10.2016 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Druk z otwarcia

Załącznik do Druku z otwarcia - Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej

Unieważnienie pakietu nr 7

Unieważnienie pakietu nr 8

Wyniki


Znak sprawy: BZP.38.382-27.16

Zakup, dostawa i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju - powtórka

Termin składania ofert: 26.09.2016 r godz.: 09:00

Nowy termin składania ofert: 29.09.2016 r godz 09:00

Nowy termin składania ofert: 03.10.2016 r godz: 09:00                               

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnie 20.09.2016 r:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ nr I z dnia 20.09.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 20.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 23.09.2016 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ I i Zmiana treści SIWZ II z dnia 23.09.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 23.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia: 27.09.2016 r

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ nr III z dnia 27.09.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 27.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia: 28.09.2016 r

Zmiana treści SIWZ nr IV z dnia 28.09.2016 r

Załączniki po zmianach z dnia 28.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik do Druku ZP-PN - Druk z otwarcia

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-24/16

Dostawa leków stosowanych w ramach Programu Lekowego leczenia SM oraz innych leków

Termin składania ofert: 02.09.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-20/16

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z opieką medyczną lub bez opieki medycznej.

Termin składania ofert: 08.07.2016 r., godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.07.2016 r.

 SIWZ po zmianach z dnia 05.07.2016 r.

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-14/16

Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową

Termin składania ofert: 04.07.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 05.07.2016 r.  godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki w wersji edytowalnej


Po zmianach z dnia 30.06.2016 r. :

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 30.06.06.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  dnia 30.06.2016 r.

Siwz - po zmianach z dnia 30.06.2016r.

Załącznik nr 2 - Szczegłowy opis przedmiotu zamóweinia - po zmaianach z dnia 30.06.2016 r.

Załacznik nr 3 - Formularz oferty - po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

Załacznik nr 10 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

Załącznik nr 12 - Rachunek zysków i strat, bilans 2014

Załącznik nr 13 - Rachunek zysków i strat, bilans 2015

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ i zmiany treści SIWZ z dnia 30.06.2016 r. w zakresie odpowiedzi na pytanie 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.07.2016 r.


Znak sprawy: BZP/38/382-16/16

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 27.06.2016 r., godzina 10:00

Nowy termin składania ofert: 30.06.2016r., godzina 10:00

Nowy termin składania ofert 01.07.2016 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.06.2016 r.,

SIWZ po zmianach z dnia 22.06.2016 r.,

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo -- cenowy  po zmianach z dnia 22.06.2016 r.- Pakiet 1 - Czepki, maski

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 10- Faruchy chirurgiczne;

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo- cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 11 - Akcesoria I

załącznik nr 1 Formularz asortumentowo- cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 15  - Zestaw do iniekcji doszklistkowych

Załącznik nr 1 Formularz asortymentoqwo - cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 16 - Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss;

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.06.2016 r.

Załącznik  nr 1  Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 - Pakiet 1 Czepki, maski

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo- cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 2- Serwety

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r. - Pakiet 3  - Zestawy zabiegowe I

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 4 - Zestawy zabiegowe II

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo -cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r. - Pakiet 5 - Zeastawy obłożeń I

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 10 - Fartuchy chirurgiczne

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 11- Akcesoria I

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 16- Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss

 Wzór umowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.06.2016 r.,

SIWZ po zmianach z dnia 28.06.2016 r.

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r, - Pakiet 11- Akcesoria I

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-13/16

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap I

Termin składaia ofert: 17.06.2016 godz. 10:00


Ogłoszenie o zamóweiniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Rysunki do SIWZ:

1 Elewacja 1
2 Elewacja 2
3 Kondygnacja powtarzalna
4 Przekrój
5 Przekrój A-A
6 Lokalizacja Oddziału Pediatrii
7 Rzut IV piętro
8 Rzut V piętro
9 Rzut - stan istniejący przeznaczony na Oddział Pediatrii
10 Plan sytuacyjny szpitala
11 Rzut X piętro
12 Projekt Oddziału Pediatrii
13 Apteka i kuchnia – parter (koncepcja)
14 Apteka i kuchnia – piwnica (koncepcja)
15 Prosektorium (koncepcja)
16 Zagospodarowanie terenu
17 Stan istniejący przeznaczony na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
18 Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej - koncepcja

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-15/16

Dostawy sprzetu jednorazowego do leczenia tętniaków  wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - zylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 10.06.2016 r., gpdz: 12:00

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.06.2016 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-11/16

Dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla personeju medycznego i technicznego - powtórka

Termin składania ofert: 09.05.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.05.2016 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-12/16

Dostawy artykułów spożywczych, wyrobów masarskich, nabiału, jaj, pieczywa, warzyw i owoców dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 08.04.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.04.2016 r.

Załączniki po zmianach z dnia 05.04.2016 r.

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-7/16

Dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla personelu medycznego i technicznego

Termin składania ofert: 24.03.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki z wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.03.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.04.2016 r


Znak sprawy:BZP/382-5/16

Dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz argonu dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych.

Termin składania ofert: 17.03.2016r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2016 r.

SIWZ po zmianach z dnia 16.03.2016 r.

załącznik nr 1 po zmianach z dnia 16.03.2016 r. w w ersji edytowalnej

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP/38/382-9/16

Świadczenie usługi transportu żywności, transport bielizny szpitalnej, materiałów ze sterylizacji, leków, soli oraz transport magazynowy

Termin składania ofert: 07.03.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-8/16

Dostawy płynów do hemofiltracji

Termin składania ofert: 26.02.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.02.2016r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.02.2016r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-6/16

Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Termin składania ofert: 26.02.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 23.02.2016r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Załącznik nr 5 po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

 Załącznik nr 6 po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Wzór umowy  Załącznik nr 9 b) i c) po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Wyniki


Znak sprawy:BZP/38/382-1/16

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 18.02.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmaiany treści SIWZ po zmianach z dnia 15.02.2016

SIWZ po zmianach z dnia 15.02.2016

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej

Załacznik nr 2 w wersji edytowalnej

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-2/16

Świadczenie usług w zakresie przegladów okresowych aparatury elektromedycznej

Termin składania ofert: 18.02.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 19.02.16 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 16.02.16 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.02.16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 16.02.16

Wyniki


Znak sprawy:BZP/38/382-4/16

Dostawy wyrobów medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku- (powtórka).

Terminskładania ofert:12.02.2016 r godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoeszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ z dnia 09.02.2016

SIWZ po zmianach z dnia 09.02.2016

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 8 Wzór umowy po zmianach z dnia 09.02.2016

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP/38/382-3/16

Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Termin składania ofert: 04.02.2016 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia  29.01.2016

Wyniki
Opublikował: Marta Stęchły
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Magdalena Kozak
Dokument z dnia: 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 67 368