bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 27.09.2016 r BZP/38/382-27/16 zmianaIII

Przetargi poniżej 209 000 EURO

Znak sprawy: BZP.38.382-27.16

Zakup, dostawa i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju - powtórka

Termin składania ofert: 26.09.2016 r godz.: 09:00

Nowy termin składania ofert: 29.09.2016 r godz: 09:00                                      

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnie 20.09.2016 r:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ nr I z dnia 20.09.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 20.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej

Po zmianach z dnia 23.09.2016 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ I i Zmiana treści SIWZ II z dnia 23.09.2016 r

SIWZ po zmianach z dnia 23.09.2016 r

Załączniki w wersji edytowalnej


Znak sprawy: BZP/38/382-24/16

Dostawa leków stosowanych w ramach Programu Lekowego leczenia SM oraz innych leków

Termin składania ofert: 02.09.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik do pkt 12 DRUK ZP-PN

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-20/16

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów z opieką medyczną lub bez opieki medycznej.

Termin składania ofert: 08.07.2016 r., godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.07.2016 r.

 SIWZ po zmianach z dnia 05.07.2016 r.

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-14/16

Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową

Termin składania ofert: 04.07.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 05.07.2016 r.  godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki w wersji edytowalnej


Po zmianach z dnia 30.06.2016 r. :

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 30.06.06.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  dnia 30.06.2016 r.

Siwz - po zmianach z dnia 30.06.2016r.

Załącznik nr 2 - Szczegłowy opis przedmiotu zamóweinia - po zmaianach z dnia 30.06.2016 r.

Załacznik nr 3 - Formularz oferty - po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

Załacznik nr 10 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

Załącznik nr 12 - Rachunek zysków i strat, bilans 2014

Załącznik nr 13 - Rachunek zysków i strat, bilans 2015

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ i zmiany treści SIWZ z dnia 30.06.2016 r. w zakresie odpowiedzi na pytanie 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.07.2016 r.


Znak sprawy: BZP/38/382-16/16

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 27.06.2016 r., godzina 10:00

Nowy termin składania ofert: 30.06.2016r., godzina 10:00

Nowy termin składania ofert 01.07.2016 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.06.2016 r.,

SIWZ po zmianach z dnia 22.06.2016 r.,

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo -- cenowy  po zmianach z dnia 22.06.2016 r.- Pakiet 1 - Czepki, maski

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 10- Faruchy chirurgiczne;

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo- cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 11 - Akcesoria I

załącznik nr 1 Formularz asortumentowo- cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 15  - Zestaw do iniekcji doszklistkowych

Załącznik nr 1 Formularz asortymentoqwo - cenowy po zmianach z dnia 22.06.2016 r., - Pakiet 16 - Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss;

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.06.2016 r.

Załącznik  nr 1  Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 - Pakiet 1 Czepki, maski

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo- cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 2- Serwety

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r. - Pakiet 3  - Zestawy zabiegowe I

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 4 - Zestawy zabiegowe II

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo -cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r. - Pakiet 5 - Zeastawy obłożeń I

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 10 - Fartuchy chirurgiczne

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 11- Akcesoria I

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r., - Pakiet 16- Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss

 Wzór umowy po zmianach z dnia 27.06.2016 r.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.06.2016 r.,

SIWZ po zmianach z dnia 28.06.2016 r.

 Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r, - Pakiet 11- Akcesoria I

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-13/16

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów – Etap I

Termin składaia ofert: 17.06.2016 godz. 10:00


Ogłoszenie o zamóweiniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Rysunki do SIWZ:

1 Elewacja 1
2 Elewacja 2
3 Kondygnacja powtarzalna
4 Przekrój
5 Przekrój A-A
6 Lokalizacja Oddziału Pediatrii
7 Rzut IV piętro
8 Rzut V piętro
9 Rzut - stan istniejący przeznaczony na Oddział Pediatrii
10 Plan sytuacyjny szpitala
11 Rzut X piętro
12 Projekt Oddziału Pediatrii
13 Apteka i kuchnia – parter (koncepcja)
14 Apteka i kuchnia – piwnica (koncepcja)
15 Prosektorium (koncepcja)
16 Zagospodarowanie terenu
17 Stan istniejący przeznaczony na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
18 Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej - koncepcja

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-15/16

Dostawy sprzetu jednorazowego do leczenia tętniaków  wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - zylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 10.06.2016 r., gpdz: 12:00

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.06.2016 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-11/16

Dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla personeju medycznego i technicznego - powtórka

Termin składania ofert: 09.05.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.05.2016 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-12/16

Dostawy artykułów spożywczych, wyrobów masarskich, nabiału, jaj, pieczywa, warzyw i owoców dla Działu Żywienia

Termin składania ofert: 08.04.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.04.2016 r.

Załączniki po zmianach z dnia 05.04.2016 r.

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-7/16

Dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla personelu medycznego i technicznego

Termin składania ofert: 24.03.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki z wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.03.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.04.2016 r


Znak sprawy:BZP/382-5/16

Dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz argonu dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych.

Termin składania ofert: 17.03.2016r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2016 r.

SIWZ po zmianach z dnia 16.03.2016 r.

załącznik nr 1 po zmianach z dnia 16.03.2016 r. w w ersji edytowalnej

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP/38/382-9/16

Świadczenie usługi transportu żywności, transport bielizny szpitalnej, materiałów ze sterylizacji, leków, soli oraz transport magazynowy

Termin składania ofert: 07.03.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-8/16

Dostawy płynów do hemofiltracji

Termin składania ofert: 26.02.2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.02.2016r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.02.2016r.

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-6/16

Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Termin składania ofert: 26.02.2016 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 23.02.2016r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Załącznik nr 5 po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

 Załącznik nr 6 po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Wzór umowy  Załącznik nr 9 b) i c) po zmianach z dnia 23.02.2016 r.

Wyniki


Znak sprawy:BZP/38/382-1/16

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów

Termin składania ofert: 18.02.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmaiany treści SIWZ po zmianach z dnia 15.02.2016

SIWZ po zmianach z dnia 15.02.2016

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej

Załacznik nr 2 w wersji edytowalnej

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-2/16

Świadczenie usług w zakresie przegladów okresowych aparatury elektromedycznej

Termin składania ofert: 18.02.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 19.02.16 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Po zmianach z dnia 16.02.16 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.02.16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 16.02.16

Wyniki


Znak sprawy:BZP/38/382-4/16

Dostawy wyrobów medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku- (powtórka).

Terminskładania ofert:12.02.2016 r godz.10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoeszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ z dnia 09.02.2016

SIWZ po zmianach z dnia 09.02.2016

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 8 Wzór umowy po zmianach z dnia 09.02.2016

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

WYNIKI 


Znak sprawy: BZP/38/382-3/16

Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Termin składania ofert: 04.02.2016 r godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia  29.01.2016

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-47/15

Świadczenie usługi transportu sanitarnego-powtórka

Termin składania ofert: 13.01.2016 r. godz.: 10:00

Nowy termin składania ofert: 14.01.16 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opisz przedmiotu zamóweinia (pakiet 1)

Załacznik nr 1 b - Szczegółowy opisz przedmiotu zamóweinia (pakiet 2)

Załacznik nr 1 c - Szczegółowy opisz przedmiotu zamóweinia (pakiet 3)

Załacznik nr 1 d - Szczegółowy opisz przedmiotu zamóweinia (pakiet 4)

Załacznik nr 11 - Wzór umowy

Pozostałe załączniki nr: 2-10 i 12 - wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 08.01.2016r.

Załącznik nr 11 - Wzór umowy po zmianach z dnia 08.01.2016r.

Po zmianach z dnia 11.01.2016 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dnia 11.01.16 r.

Zmiana treści ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 11.01.16 r.

Załącznik nr 11 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 11.01.16 r.

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-46/15

Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznki edytowalne

Po zmianach z dnia 18.12.15r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.15 r.

Załacznik nr 8 - Wzór umowy po zmianach z dnia 18.12.15

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-45/15

Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 18.12.2015 r godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 21.12.2015 r godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.15 r

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 15.12.2015 r

SIWZ po zmianach z dnia 15.12.2015 r

Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 15.12.2015 r

Nowe ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 16.12.2015 r

SIWZ po zmianach z dnia 16.12.2015 r

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-43/15

Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym

Termin składania ofert: 21.12.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 23.12.15 r. godz 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 6 - REGON

Załącznik nr 9 - Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Załącznik nr 10- NIP

Załacznik nr 11 - KRS na dzień 01.12.15 r

Załącznik nr 12 - Bilans za rok 2013

Załącznik nr 13 - bilans za rok 2014

Załacznik nr 14 - Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa - stan na I kwartał 2015 r

Załącznik nr 15 - Zaświadczenie z US

Załącznik nr 16 - Zaświadczenie z ZUS

Załącznik nr 17 - Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Załącznik nr 18 - Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok

Załączniki w wersji edytowalnej ( nr 1, 2, 3, 4, 5, 7)

Po zmianach z dnia 16.12.2105 r.:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.12.15

Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.15

SIWZ po zmianach z dnia 16.12.15

Formularz cenowy - załączniki nr 1 - po zmianach z dnia 16.12.15

Formularz oferty - załacznik nr 2 - po zmianach z dnia 16.12.15

Rachunek zysków i strat, aktywa i pasywa stan za I półrocze 2015 roku - załącznik nr 14 - po zmianach z dnia 16.12.15

Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 - załacznik nr 20 - po zmianach z dnia 16.12.15

Bilans za lata 2016-2019 - załacznik nr 21- po zmianach z dnia 16.12.15

Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od 01.03.2016 – 28.02.2019 - załacznik nr 22 - po zmianach z dnia 16.12.15

Po zmianach z dnia 17.12.15r.

Zmiana treści SIWZ nr 2 - z dnia 17.12.15r.

SIWZ - po zmianach z dnia 17.12.15

Po zmianach z dnia 18.12.15 r.:

Zmiana treści SIWZ n 3 - z dnia 18.12.15

SIWZ po zmianach - z dnia 18.12.15

Formularz cenowy - po zmianach z dnia 18.12.15r.

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu  z dnia 18.12.15r.

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-44/15

Dostawy sprzętu jednorazowego specjalistycznego użytku

Termin składania ofert: 10.12.2015 r. godz: 10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2015 r

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2015 r.

 Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 08.12.2015 r.

Załącznik nr 8 po zmianach z dnia 08.12.2015 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 oraz zmiany treści SIWZ Nr 2 z dnia 09.12.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 09.12.2015 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 09.12.2015 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-42/15

Dostawy hemostatyków i taśmy syntetycznej do zespalania narządów miąższowych

Termin składania ofert: 06.11.2015 r. godz.: 10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.11.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 03.11.2015 r

Załączniki w wersji edytowalnej z dnia 03.11.2015 r

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.11.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 05.11.2015 r.

Załączniku w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-40/15

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników

Termin składania ofert: 06.11.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-38/15

Dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300 D z systemem zamykania naczyń oraz diatermii Valleylab

Termin składania ofert: 30.10.2015 r. godz.: 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - po zmianach z dnia 27.10.2015 r. - DOTYCZY PAKIETU 1

Załącznik nr 7 - Wzór umowy - po zmianach z dnia 27.10.2015 r.

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-35/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii i staplerów.

Termin składania ofert: 23.10.2015r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia tewści SIWZ z dnia 20.10.2015r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 22.10.2015r.

SIWZ po zmianach z dnia 22.10.2015

Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-37/15

Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych.

Termin składania ofert: 16.10.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015 r

SIWZ po zmianach z dnia 13.10.2015 r

Załączniki po zmianach z dnia 13.10.2015 r - wersja edytowalna

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 13.10.2015 r

WYNIKI


Znak sprawy: BZP/38/382-31/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych

Termin składania ofert: 21.08.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 19.08.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.08.2015 r.

Siwz po zmianach z dnia 19.08.2015 r.

Załacznik nr 4 po zmianach z dnia 19.08.2015 r .- Cewniki do dializ permanentne i zestawy wymienne do cewników (wersja edytowalna)

Załącznik nr 9 po zmianach z dnia 19.08.2015 r. - Cewniki do dializ dwukanałowe typu „Y” (wersja edytowalna)

WYNIKI


Znak sprawy BZP/38/382-30/15

Świadczenie usługi udzielenia pożyczki w kwocie 5 000 000,00 PLN dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju z przeznaczeniem na zakup: rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert 03.08.2015 godz: 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 30.07.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.07.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 30.07.2015 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.08.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 07.08.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 07.08.2015 r. w wersji edytowalnej

Załącznik  nr 13 do SIWZ po wyjasnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Załącznik nr 14 do SIWZ po wyjasnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Załącznik nr 15 do SIWZ po wyjasnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Załącznik nr 16do SIWZ po wyjasnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Załącznik nr 17 do SIWZ po wyjasnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 07.08.2015 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 11.08.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 11.08.2015 r.

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-29/15Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji

Termin składania ofert 22.07.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

Siwz

Załączniki w wersji edytowalnej (od nr 2 do 8)

Załacznik 1a

Załacznik 1b

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 21.07.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 21.07.2015 r.

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-28/15

Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej

Termin składania ofert 23.07.2015 godz: 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 20.07.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 20.07.2015 r.

Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 20.07.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 20.07.2015 r.

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-26/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjilogii i Intensywnej Terapii, Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddziału Neonatologii, dostawy gąbek myjących dla dorosłych – powtórka, oraz dostawy Linii infuzyjnych dla pomp

Termin składania ofert: 03.07.2015 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.06.2015r.

SIWZ po zmianach z dnia 30.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 30.06.2015 r. w zakresie pakietu nr 2, 3, 10, 15, 16 i 17 oraz załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 30.06.2015 r. (wersja edytowalna)

Wyniki

Wyniki nr 2 z dnia 11.08.2015r


Znak sprawy BZP/38/382-25/15

Dostawy leków oraz produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 06.07.2015 r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z dnia 01.07.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 01.07.2015 r.

Załacznik nr 1 do SIWZ po zminach z dnia 01.07.2015 r. (wesja edytowalna):

- pakiet nr 18 - Leki 14

- pakiet nr 24 - Hemostatyki 1

- pakiet nr 25 - Hemostatyki 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.07.2015 r.

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-24/15

Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych

Termin składania ofert 26.06.2015 godz: 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 23.06.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 23.06.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 23.06.2015 r. (wersja edytowalna)

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-23/15

Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego

Termin składania ofert 22.06.2015 godz: 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 18.06.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r.

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r. (wersja edytowalna)

Wyniki

Sprostowanie do wyników ( pakiet 24 ) z dnia 27.07.2015 r.


Znak sprawy BZP/38/382-22/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz: 10;00

Nowy termin składania ofert 22.05.2015r. godz: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.05.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 17)

Załącznik nr 1do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 19)

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 15.05.2015 (pakiet 29)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.05.2015r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 z dnia 19.05.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 19.05.2015r

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 19.05.2015r w pakietach (wersja edytowalna):

pakiet nr 6 – Elementy wentylacji dla OAiIT i OITD

pakiet nr 8 – Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, prowadnice do intubacji

pakiet nr 20  - Elektrody do stymulacji przezskórnej serca

pakiet nr 21 – Przyrządy do transferu leków

pakiet nr 29 – Części zamienne do kardiomonitora GoldWay G40

Wyniki

Unieważnienie pakietów


Znak sprawy BZP/38/382-21/15

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Pediatrycznego

Termin składania ofert: 12.05.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 13.05.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZ - wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2015

SIWZ po zmianach z dnia 07.05.2015

Załącznik nr 1 - pak. nr 8,12,14,15,23,27 i 28 po zmianach z dnia 07.05.2015 - wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SPROSTOWANIE z dnia 08.05.2015r. DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 07.05.2015r.
dot. odpowiedzi do pytania nr 4, 5, 6, 8 i 11
oraz Formularza Oferty – załącznik nr 2 do SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 08.05.2015

Załącznik nr 1 - pak. nr 8, 12 i 18 oraz Załącznik nr 2 - Formularz Oferty - po zmianach z dnia 08.05.2015 r. - w wersji edytowalnej

Wyniki


Znak sprawy BZP/38/382-19/15

Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji - Etap I.

Termin składania ofert: 30.04.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 27.04.2015

Załącznik nr 9 po zmianach z dnia 27.04.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy BZP/38/382-20/15

Dostawy leków oraz produktów farmaceutycznych - powtórka

Termin składania ofert: 30.04.2015 r., godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ  z dnia 27.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 27.04.2015

Wzór umowy po zmianach z dnia 27.04.2015 r.

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 27.04.2015 (dla pakietu nr 7)

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 27.04.2015 (dla pakietu nr 14)

Formularz oferty po zmianach z dnia 27.04.2015

Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i uzywania oraz potwierdzeniu gotowości lub ich udostępnienia - Załacznik nr 12 do SIWZ - po zmianach z dnia 27.04.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-18/15

Dostawy rękawic nitrylowych-powtórka

Termin składania ofert 23.04.2015 r.,godz. 12.00

Nowy termin składania ofert 24.04.2015 r., godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ

Załączniki do SIWZ - edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana z dnia 21.04.15

SIWZ po zmianach z dnia 21.04.15

Wyjaśnienia treści SIWZ nr II i zmiana z dnia 22.04.15

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.04.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2015


Znak sprawy: BZP/38/382-17/15

Dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji 

Termin składania ofert: 17.04.2015 r, godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 21.04.2015r, godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.04.2015

SIWZ po zmianach z dnia 16.04.2015

Załącznik nr 1 dot.Pakietu nr 1 i 4 po zmianach z dnia. 16.04.2015

Oświadczenie nr 8 po zmianach z dnia 16.04.2015

Oświadczenie nr 8a po zmianach z dnia 16.04.2015

Wyniki


Znak sprawy: BZP/38/382-15/15

Dostawy zestawów hemodynamicznych, sprzętu endoskopowego, oprzyrządowania oraz olei do aparatury medycznej

Termin składania ofert: 26.03.2015 r. god. 10:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.03.2015 r.

Załącnik nr 1 po zmianch z dnia 23.03.2015 r.

Załącznik nr 9 po zmianach z dnia 23.03.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Znak sprawy: BZP/38/382-16/15

Dostawy aktykułów biurowych

Termin składania ofert: 23.03.2015 r. god. 10:00.

Ogłoszenie

SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: BZP/38/382-11/15

Ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej

Termin składania ofert: 17.03.2015 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert 19.03.2015 godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2015

SIWZ po zmianach z dnia 13.03.2015

Załącznik nr 5 po zmianach z dnia 13.03.2015

Załącznik nr 6 po zmianach z dnia 13.03.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ II z dnia 16.03.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-13/15

Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych apartury elektromedycznej

Termin składania ofert: 19.03.2015 godz 12:00

Nowy termin składania ofert: 20.03.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II z dnia 17.03.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 17.03.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 17.03.2015 r.

Unieważnienie postępowania - dotyczy pakietów: 7, 9 10, 12, 13, 14, 22, 23.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-12/15

Dostawy cementu chirurgicznego dla Oddziału Neurochirurgii

Termin składania ofert: 17.03.2015 r. godz. 12.00

Ogloszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 10.03.2015

Wyjaśnienia i zmiana treści Załącznika nr 1 do SIWZ z dn. 13.03.2015r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 13.03.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: BZP/38/382-9/15

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 02.03.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 04.03.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 26.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 27.03.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2015

SIWZ - po zmianach z dnia 27.02.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 1 - z dnia 23.03.2015r

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 1 - z dnia 23.03.2015r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 2 - z dnia 26.03.2015r


Znak sprawy: BZP/38/382-7/15

Dostawy części zamiennych

Termin składania ofert: 27.02.2015 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 03.03.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 25.02.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana z dnia 26.02.2015 r.

SIWZ po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 26.02.2015 r.

Załącznik nr 9 po zmianch z dnia 26.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II z dnia 26.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II z dnia 27.02.2015 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 27.02.2015 r. - dotyczy pakietów nr 43 i 47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2015r.


Nr postępowania: BZP/38/382-8/15

Sukcesywne dostawy antybiotyków, środków znieczulających, żywienia, leków przeciwbólowych oraz produktów farmaceutycznych.

Termin składania ofert: 25.02.2015 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 26.02.2015 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Załącznik nr 10 - po zmianach z dnia 23.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-6/15

Dostawy artykułów spożywczych, wyrobów masarskich, nabiału, jaj, pieczywa, warzyw i owoców dla Działu Żywienia.

Termin składania ofert: 20.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Załącznik nr 9 - po zmianach z dnia 13.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Załącznik nr 2 - po zmianach z dnia 17.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietów nr 1, 2 i 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietów nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9


Nr postępowania: BZP/38/382-2/15

Dostawy preparatów stymulujących erytropoezę oraz leków i produktów farmaceutycznych.

Termin składania ofert: 11.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 1 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 2 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Załącznik nr 10 - po zmianach z dnia 06.02.2015 r.

Unieważnienie postępowania - dotyczy pakietu 3, 8, 9, 12 i 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-1/15

Sukcesywne dostawy rękawic.

Termin składania ofert: 06.02.2015 r., godz. 12:00.

Nowy termin składania ofert: 10.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ - cz. I

SIWZ - po zmianach z dnia 04.02.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - cz. II

SIWZ - po zmianach z dnia 05.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr postępowania: BZP/38/382-4/15

Dostawy koncentratów do hemodializy dla Stacji Dializ.

Termin składania ofert: 06.02.2015 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Marta Stęchły
Publikacja dnia: 23.09.2016
Podpisał: Magdalena Kozak
Dokument z dnia: 04.07.2016
Dokument oglądany razy: 53 410